Використання мовленнєвої гімнастики в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

Н. Омельченко, Н. Шеремета


Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» зазначає, що кожного малюка ледь не з пелюшок потрібно навчати не лише навичок особистої гігієни, але й мовленнєвої культури:

 • залежно від ситуації говорити голосно або тихо;
 • вибирати сприятливий тембр і тон голосу;
 • правильно користуватися мовленнєвим диханням;
 • слідкувати за інтонацією й темпом свого мовлення;
 • використовувати правильний наголос і чітке вимовляння звуків.

Вихователь має широкий арсенал можливостей для виховання мовленнєвої культури.

Один з них — використання вправ мовленнєвої гімнастики в різних режимних моментах навчально-виховного процесу, а саме:

 • у ранковій гімнастиці та корекційній гімнастиці після сну;
 • у різних видах занять;
 • у фізкультпаузах і фізкультхвилинках;
 • в усіх видах ігор.

Мовленнєва гімнастика включає:

 • вправи для розвитку мімічних м’язів та м’язів губ;
 • артикуляційну гімнастику;
 • дихальну гімнастику;
 • голосові вправи.

Мовленнєва гімнастика за своїм призначенням може бути:

 • розвивальна (вправи виконуються довільно в будь-якій послідовності);
 • розвивально-корекційна (комплекс вправ спрямований на подолання мовленнєвих вад і виховання правильної вимови звуків).

Методичні поради щодо проведення вправ мовленнєвої гімнастики

►► Вправи з розвитку мімічних м´язів і м´язів губ

 • Вимагають певного емоційного і психологічного налаштування;
 • не вимагають чіткого контролю з боку дорослого.

Під час їх проведення можна широко використовувати прийоми змагального характеру:

 • Хто краще?
 • Хто вправніше?

►► Артикуляційна гімнастика

Має значення для:

 • нормалізації швидкості та відпрацювання точності, ритмічності рухів мовленнєвих органів і переключення з однієї артикуляційної пози в іншу;
 • зміцнення певних груп м’язів артикуляційного апарату;
 • формування певних поз язика;

Проводячи артикуляційні вправи, слід пам´ятати: х

 • артикуляційна гімнастика не повинна набридати дитині та спричиняти її перевтомлення;
 • кожну вправу дитина має виконувати повільно, ритмічно й чітко;
 • наприкінці кожної вправи органи мовленнєвого апарату дитини повинні повернутися у вихідне положення, а потім — у стан спокою;
 • кількість повторень для кожної вікової групи різна:

І молодша і II хмолодша групи — 3-4 рази, середня група — 4-5 разів,старша група — 5-6 разів.

►► Дихальна гімнастика

Передбачає засвоєння дітьми різних видів вдихів і видихів:

 • через ніс, через рот;
 • глибокий, неглибокий вдих;
 • видих із затримкою повітря;
 • сильний, легкий видих;
 • короткий, довгий видих;
 • комбінації (вдих через рот — видих через ніс, вдих через ніс — видих через рот;, вдих через ніс — видих через ніс, вдих через рот — видих через рот).

Головна мета дихальних вправ:

 • постановка нижньодіафрагмального дихання;
 • вироблення подовженого видиху.

Найбільш правильним і доцільним типом для мовлення є нижньодіафрагмальне дихання, у якому бере участь найбільш містка частина легенів і найрухливіші від природи органи — діафрагма та нижні ребра. При цьому утворюється найвищий і стійкий стовп повітря в грудній клітці, що дозволяє виховувати сильний ротовий видих.

Дихальна гімнастика передбачає навчити дитину:

 • робити вдих м’яким і коротким, а видих — довгим і плавним;
 • щоб під час вдиху живіт піднімався, а під час видиху опускався, опадав;
 • щоб плечі під час дихання були нерухомими, а груди не піднімались сильно під час вдиху і не опускались під час видиху;
 • щоб перед повним вдихом дитина обов’язково робила дво- або трисекундну перерву, щоб під час мовленнєвого дихання не було ніякого напруження.

Голосові вправи

У логопедичній літературі пропонується така послідовність тренування голосних: [а], [о], [у], [е], [и], [і].Ці вправи є одночасно й артикуляційною розминкою для мовленнєвого апарату, і попереднім етапом засвоєння приголосного звука в складі й слові. Здебільшого в дітей простежується порушення вимови саме приголосних, складніших від голосних за своєю артикуляцією. Але навчити дитину вимовляти правильно відокремлений приголосний звук недостатньо. Це тільки один із початкових етапів у довгому процесі його виховання: засвоєння вимови звука в складах, словах, реченнях, у різних видах самостійного мовлення. Приголосні звуки — основа, кістяк слова. Голосні ж роблять мовлення легким, плавним, інтонаційно виразним.

 • [а] — рот широко відкритий, губи округлені, утворюють коло;
 • [о] — рот відкритий менше, губи злегка випнуті вперед, коло губ ще більше зменшилося;
 • [у] — рот відкритий ще менше, губи злегка випнуті вперед, коло губ ще більше зменшилося;
 • [е] — hот знову відкривається, майже як під час вимови [а], губи прилягають до зубів, трохи оголюючи їх;
 • [и] — рот закритий менше, а губи розтягуються ще далі; край передніх зубів оголений;
 • [і] — артикуляція подібна до [и].

Можливі варіанти тренування голосних ([а], [о], [у], [е], [и], [і]):

* один із голосних вимовити спочатку нечутно, потім уголос;

* пару звуків (не подібних за артикуляцією) спочатку вимовити нечутно, потім — уголос ([і]— [а], [е]-[і], [а]-[у]) тощо;

* три звуки (не подібних за артикуляцією) спочатку промовити нечутно, потім — уголос ([і]- [е]—[а]; [а]—[і] — [е]) тощо.

Із метою вправляння голосу дитини педагог може широко використовувати різноманітні вправи на звуконаслідування.

Починати потрібно з голосних звуків, у кожній віковій групі до голосних слід приєднувати приголосні, вимовлянням яких дитина володіє добре (див. таблицю вправ мовленнєвої гімнастики).

Дорослий має разом із дошкільником виконувати всі вправи, що дозволить малюку яскравіше і виразніше виконати завдання. Подаємо орієнтовну систему мовленнєвої гімнастики.

►► Вправи на розвиток мімічних м´язів і м´язів губ

М

олодша група

«Жабка»

посміхнутись, розтягнути губи, а потім розслабити їх (рахунок 1-2-3) і

«Слоник»

випнути трубочкою напружені їй зімкнуті губи (рахунок 1-2-3)

«Повітряна кулька»

надути повітрям щоки (рахунок 1-2-3)

«Парканчик»

зімкнути верхні й нижні зуби, посміхнутися (рахунок 1-2-3)

«Полоскання рота»

імітувати полоскання зубів

Середня група

«Жабки-слоники»

і чергувати виконання вправ, і і чітко артикулюючи губами: І і «і-у» і

«Корівка»

і випнувши губи трубочкою, і | промовляти: «Му» і

«Кізонька»

і посміхнутись, розтягуючи губи, І і промовити: «Ме» І

«Дудочка»

випнути незімкнені губи І І вперед трубочкою, подути: І «Ду-ду-ду» |

«Гребінець»

нижніми зубками «розчесати» і верхню губу, а верхніми — і нижню і

«Бегемот»

із напруженням м´язів і піднімати й опускати нижню і щелепу і


Старша група

«Хусточка»

і узяти хусточку губами й рухати і ними вліво-вправо, наче і помахуючи і

«Олівець»

і узяти губами олівець «намалювати» в повітрі фігуру: коло, квадрат, трикутник

«Ласунчик»

імітувати губами зривання ягідок із куща

«Беззуба бабуся»

утягувати губи

«Мавпеня»

випнути назовні нижню губу так, щоб оголилися зуби

«Підйомний кран»

із напруженням м´язів рухати щелепою ліворуч-праворуч►► Артикуляційна гімнастика

Молодша група

«Лопатка»

широкий язичок злегка висунути з рота, покласти на і нижню губу та розслабити

«Хованки»

широкий язичок витягнути з рота, розслабити, потримати в такому положенні 2-3 с і заховати до рота

«Маятник»

відкривши рота, висунути язик і рухати ним вліво-вправо. Слідкувати за тим, щоб язичок

«Смакота»

повільно облизати язиком верхню губу, потім нижню (2-3 с), повторити у зворотному напрямку

«Гойдалка»

відкрити рота, почергово кінчиком язика тягнутись до носа та до підборіддя

Середня група

«Чистимо зуби»

відкрити рота, «почистити» язиком верхні зуби спочатку з внутрішньої сторони, а потім із зовнішньої сторони, повільно виконуючи рухи ліворуч-праворуч

«Чашечка»

відкрити рота, покласти широкий язик на розслаблену нижню губу, згорнути бокові краї язика у формі чашечки, підняти язик

«Горішок»

кінчиком язика почергово впиратися в одну і другу щічку

«Сходинки»

відкрити рота, широким кінчиком язика обійняти верхню губу (перша сходинка), потім верхні зуби (друга сходинка), далі притиснути до верхніх горбочків — альвеол (третя сходинка)

«Хлебтання молочка»

відкрити рота, зробити «чашечку». Імітувати хлебтання! молочка кінчиком язика — рухати по верхній губі ззовні й усередину

«Екскаватор»

відкрити рота, покласти язик лопаткою на нижню губу. Підняти кінчик і бокові краї язика ковшиком і занести його до рота, торкатися кінчиком язика верхніх зубів і горбочків


Старша група

«Трубочка»

висунути широкий язик згорнути бокові краї, щоб утворилася «трубочка».

Легенько, не напружуючись, якомога довше дути в «трубочку»

«Змійка»

відкрити рота, висунути язик якомога далі вперед, напружуючи м´язи, зробити його вузьким

«Котушка»

відкрити рота, кінчиком язика впертися в нижні зуби. Спинку язика вигнути назовні та притиснути верхніми зубами, Сховати язик

«Гірка»

відкрити широко рота, опуститинижню щелепу якомога нижче. Широким язиком упертися в нижні передні зуби

«Грибочок»

відкрити рота, притиснути до піднебіння широкий язик (краї язика примикають до верхніх зубів)

«Гармошка»

відкрити рота, присмоктати до піднебіння широкий язик. Відкривати-закривати рот, не відриваючи язик від піднебіння

«індик»

відкрити рота, покласти язик на верхню губу й широким переднім краєм робити рухи вперед-назад: спочатку повільно, не відриваючи язик від губи, потім швидко, додаючи голос

«Маляр»

відкрити рота, «побілити» язиком піднебіння, роблячи повільні рухи язиком від верхніх зубів углиб рота й назад

«Барабан»

відкрити рота, постукати кінчиком язика за верхніми зубами, чітко вимовляючи твердий [д]. Удари слід робити не дуже швидко, ритмічно, слідкуючи, щоб не рухалася щелепа

«Дятел»

відкрити рота, посміхнутися. Постукати кінчиком язика за верхніми зубами, чітко промовляючи твердий [д]

«Дощик»

відкрити рота, посміхнутися. Почергово вимовляти: «т-д»

«Балалайка»

відкрити рота, посміхнутися; Вимовляючи «3», вказівним пальцем робити під язиком швидкі рухи ліворуч-праворуч, наче граєш на балалайці

«Бджілка»

злегка відкрити рота, тримати широкий кінчик язика біля верхніх горбочків. Вимовляти: «Дзз-дзз-дзз», сильно видихаючи повітря на кінчик язика►► Дихальна гімнастика

Молодша група

«Кульбаба»

вдихнути через ніс і легенько видихнути через складені трубочкою губи

«Морозець»

зігріти долоні, вдихаючи й видихаючи ротом

«Гарячий чай»

легенько подути кілька разів, зробити ковток (легенько втягнути ротом повітря); знову подути на чай і «відпити»

«Вітер»

глибоко вдихнути і СИЛЬНО видихнути через рот

Середн

«Човники»

я група

вдихнути через ніс, а потім повільно видихнути через рот

«У лікаря»

глибоко вдихати і видихати через ніс

«їжаки»

зморщити носик, втягнути повітря носом, нахилити голову, потім видихнути

«Листочки шепочуть»

вдихнути повітря НОСОМ, видихнути, вимовляючи: «Ш-ш-ш»

«Бульбашки»

зробити губи трубочкою і обережно дути через них, наче пускаєш мильні бульбашки

Старша група

«Гол»

покласти широкий розслаблений язик на нижню губу, плавно дути на м´ячик (або уривчасто), намагаючись поцілити ним в імпровізовані ворота

«Рубання дров»

пальцями рук зробити «замок», завести руки за голову і зробити глибокий вдих. Одночасно з рухом рук донизу і вимовляти з видихом: «Ух!»

«Аквалангіст»

набрати через ніс повітря, ненадовго затримати його й повільно видихнути через рот

«Кит»

вдихнути ротом і повільно видихнути через ніс

«Квіти»

глибоко вдихнути через ніс, видихнути, промовляючи слова: «Чудово!», «Який аромат!»


Надзвичайний ефект для мовленнєвого розвитку дитини дає поєднання виконання вправ мовленнєвої гімнастики з вправами на розвиток загальної та дрібної моторики.

Наводимо зразок фізкультхвилинки в середній групі.

Ми сьогодні не малята — ми веселі гусенята!

(Показати пальчиками руки (правої, лівої) гусочку.)

Як кричить велика гуска? (Га-га-га)

(Повторювати 3-4 рази.)

А як кричать гусенята? (тихіше) (Га-га-га) (Повторювати 3-4 рази.)

Гусенята підняли крильця вгору. Помахали. (Підняти руки вгору, помахати пальцями рук.)

Гусенята розвели крильця в сторони і теж помахали ними.

(Розвести руки в сторони, помахати пальцями.)

Гусенята біжать до водички.

(Імітувати біг гусенят, перекочуючись із ноги на ногу.)

Гусенята втомилися.

(Піднятись навшпиньки, вдихнути носом, видихнути ротом 3-4 рази.)

 

Вгору