Свистячі звуки. Заняття 22


Зміст : Формування правильної вимови звука "дз", закріплення його в словах, реченнях. Розвиток фонематичного сприймання.

Мета : Виховувати правильну вимову, розвивати слухову увагу і фонематичний слух.

Обладнання : Профіль артикуляції, розрізна азбука, червоні прапорці, предметні малюнки.

Хід заняття

I. Розвиток фонематичного сприймання.

II. Формування і закріплення вимови звука "дз".

1. Розвиток фонематичного сприймання. Визначити наявність звука "дз" серед інших звуків і складів:

a) звуки: д, м, ц, р, дз, з, л, т, п, с, ц, дз, ш, ц, с, п, дз;

b) склади: ца, ма, оц, ас, адз, ац, ум, па, са, цо, су, ода, і іц, со, удз, цу, із, ці, ли, ідз;

c) слова: село, цемент, ґедзь, завод, вірш, лижі, ґудзики, жито, місто, крапка, цапок, дзвін, день, книга, олівець, дзиґа.

Реакція - плескати в долоні.

2. Назвати спільний звук у словах.

Дзиґа, дзвони, кукурудза, ґудзик (логопед називає слова). Діти називають звук "дз" за логопедом. Логопед пояснює, що звук "дз" - африкат. Складається з двох елементів - зімкненого і щілинного. Складовий звук "д" вимовляється з опушенням до нижніх зубів кінчиком язика. Правильна артикуляція подібна до артикуляції звука "з". Губи й зуби під час вимовляння звука "дз" набувають положення наступного голосного. Кінчик язика зімкнений з нижніми зубами. Передня частина спинки язика утворює з верхніми зубами й ольвеолами зімкнення, яке плавно переходить у щілину. Голосові Зв’язки вібрують. Отже, звук "дз" - африкат, язично-зубний, змично-щілинний, приголосний, дзвінкий, твердий (характеристику звука записати на дошці і прочитати).

3. Закріплення вимови звука "дз" у складах, словах, реченнях(звук "дз" вимовляється як один звук, на письмі позначається двома буквами: д, з).

a. адз ядз адз-адз адз-адз-адз

одз юдз одз-одз одз-одз-одз

удз ідз удз-удз удз-удз-удз

идз єдз идз-идз ид-идз-идз

едз едз-едз едз-едз-едз

два дза-дза дза-дза-дза

дзо дзо-дзо дзо-дзо-дзо

дзу дзу-дзу дзу-дзу-дзу

дзи дзи-дзи дзи-дзи-дзи

дзе дзе-дзе дзе-дзе-дзв

b. дзиґа дзень

дзот ґудзик

дзвоник кукурудза дзеркало

Поділити слова на склади.

4. З поданих складів скласти слова:

ник, дзво; дзик, гу; дза, ру, ку, ку; ка, ло, дзер; ка, дзень, ти; лен, ти, ча, дав; дзво, ва, не, ти, ви; дзень, ва, ку, ти, ви; каль, ний, дзер.

Поставити до них запитання.

5. З поданих слів скласти речення:

Граються, дзиґою, діти.

Вчаться, ґудзики, пришивати, діти.

Урок, задзвенів, дзвоник, на.

Стоїть, столі, на, дзеркало.

Зерна, посіяли, кукурудзи, колгоспники.

6. Прослухати віршики, назвати слова із звуком "дз", проаналізувати їх.

Дзвенить вода,

То грає в тіні хвиль дельфін.

Над простором рідних нив

жайворон у високості

в срібний дзвоник задзвонив:

- Березень іде у гості!

III. Розвиток логічного мислення.

1. Відгадати загадки:

Хоч зубів багато маю,

та нікого не кусаю.

Сама свиням та коровам

я на зуби попадаю. (Кукурудза.)

Біле, як сніг, хто подивиться -видно всіх. (Дзеркало.)

В школі є гінець у нас -

оббігає двір нараз,

всім нагадує негайно,

шо пора спішити в клас. (Дзвоник.)

2. Вивчити вірш "Дзень-дзелень" або оповідання "Дзиґа".

Дзень-дзелень

Хто це ходить по росі

День у день, день у день

Срібний дзвоник у руці:

дзень-дзелень, дзень-дзелень?

То дідусь Лісовичок

День у день, день у день

Будить росяний лужок:

Дзень-дзелень, дзень-дзелень!

Дзиґа

У Тані е дзеркальце і дзвоник. У мене є дзиґа. Вона крутиться і гуде. Ми з Танею граємось дзиґою. Дзиґа дзенькнула і покотилсь.

Запитання: 1)Що є в Тані?

2) Чим діти граються?

IV. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.

V. Домашнє завдання: переказувати оповідання "Дзиґа".

загрузка...
 

Вгору