Свистячі звуки. Заняття 23


Зміст : Формування правильної вимови звука "дз´", закріплення його в складах, словах, реченнях.Розвиток фонематичного сприймання.

Мета : Виховувати правильну вимову, розвивати слухову увагу, фонематичний слух, навичкизвуко-буквеного аналізу.

Обладнання : Профіль артикуляції, розрізна азбука, склади.

Хід заняття

I. Повторення матеріалу попереднього заняття.

II. Формування і закріплення вимови звука "дз´".

1. Артикуляція м"якого звука "дз´": положення органів артикуляційного апарату подібне до положення при вимові твердого звука "дз", тільки м’язи артикуляційного апарату більш напружені, середня частина спинки язика піднімається вище до твердого піднебіння. Артикуляцію звука "дз´" логопед показує на схемі артикуляції. На собі перед дзеркалом пропонує кожній дитині вимовити цей звук. Дається характеристика звука "дз’" (аналогічно до звука "дз"): африкат, приголосний, дзвінкий, язично-зубний, змично-шілинний, м’який.

2. Виділяти на слух звук "дз´" (реакція дитиня - плескатії в долоні або підняти прапорець):

a) серед звуків: л, р, с, да, т, ц, дз´, ш, м, п, дз´, щ, с, дз;

b) серед складів; ма, ца, ас, дза, ця, дзя, оси, по, зу, дзьо, адз, цу, їдзь, уз, ос, уц, па, идзь;

c) серед слів: сім’я, цвях, щітка, дзень, листя, олівець, жито, дзвін, дзвоник, дзьоб.

3. Прочитати склади:

адзь ядзь одзь юдзь

удзь ідзь идзь єдзь едзь

4. Повторити за логопедом слова:

дзвін дзюрчати дзвіниця

дзьоб Гандзя дзвякати

дзюдо ґедзь дзьобати

Поставити до них запитання: хто?,що?, що робити? Скласти з ними речення.

5. Розглянути малюнки, прочитати слова - назви предметів, які звучать однаково, а означають різне. Скласти з ними речення.

Дзвіночки - це лісова квітка. Дзвіночки - це дитяча іграшка.

6. Вивчити приказку:

Чув дзвін, та не знає, звідки він.

Пояснити значення, назвати слово із звуком "дз´".

7. Прослухати речення і назвати слова із звуком "дз´".

У нашого Василька є сопілочка дзвінка.

8. Дібрати споріднене слово:

д

з

в

і

н

д

з

в

і

н

д

з

в

і

н

як? дзвінко

який? дзвінкий

що? дзвіниця

9. Відповісти на запитання:

a) У кого з птахів довгий дзьоб?

b) Як дятел добуває собі їжу?

III. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.

IV. Домашнє завдання: вивчити приказку "Чув дзвін, та не знає, звідки він".

 

Вгору