Шиплячі звуки. Заняття 4


Зміст: Виховання звука "ш" методом наслідування, розвиток фонематичного слуху - виділенняправильно вимовленого приголосного звука на початку і в кінці слова, аналіз і синтезскладів (слів) типу ум, он.

Мета: Формувати вимову звука "ш", розвивати фонематичне сприймання, звуко-буквенийаналіз складів, спостережливість. Учити слухати звук "ш" на початку слова в словах,вимовлених логопедом.

Обладнання: Дзеркало, розрізна азбука, кольорові прапорці з буквою ш, зонд, вата, спирт.

Хід заняття

I. Гра "Що я хочу-вимовити?"

Логопед артикулює без голосу: "а", "о", "у", "й", "і", "ау", "уа". Скласти: "ау", "уа", "іа" (виконання перевірити). Прочитати, шо склали.

II. На набірному полотні виставляють малюнки:

книжка, стіл, кран, слон, стіл, кріт, хліб, хвіст, стілець. Логопед показує малюнки, називає їх і пропонує дітям слухати, яким звуком починається назва кожного малюнка. Далі визначається місце цих звуків у слові. Роботу дітей оцінюють.

III. Аналіз слова дм (ам, ах, ох). Уточнюється значення слів.

- Який звук чуємо на початку слова?

- Візьми і поклади букву у.

- Який по порядку звук "у" в цьому слові?-(Перший.)

- Який звук у кінці цього слова? (Звук "м".)

- Візьми і поклади букву м.

- Який по порядку звук "м" у слові?-(Другий.)

- Скільки букв у цьому слові? (Дві.)

- Яка перша буква (на початку слова)?

- Яка друга буква (у кінці слова)?

Аналогічно аналізують .усі олова (з дітьми, які не знають букв, роботу проводять усно).

IV. Формування вимови звука "ш" методом наслідування. Повторити артикуляційні вправи із заняття 3.

– Ви навчилися робити язиком "чашечку" і ховати її в рот. Зробимо чашечку ще раз, подмухаємо, сховаємо її в рот і подмухаємо в щілину між піднебінням і кінчиком язика (виходить звук "ш"). Фіксуємо положення артикуляційного апарату на звук "ш". Щоб правильно звучав звук "ш", зуби відкриті, язик набуває форму "чашки", кінчик язика і краї загнуті вгору, краї язика притискуються до верхніх зубів, а кінчик язика не доторкується до піднебіння, а утворює щілину з ним, в яку ми дмухаємо (показати артикуляцію звука "ш" на профілі, на собі).

Запропонувати дітям по черзі вимовляти цей звук ізольовано, відчути на долоні теплий струмінь повітря.

– Який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний (є перешкоди). Повітря проходить у щілину між піднебінням і кінчиком язика. Як ми його назвемо: щілинним чи зімкненим (Де утворюється шілина і як можна назвати?) Щілинним (язично-піднебінним). Що ми чуємо - свист чи шипіння? Шипіння. Назвемо шиплячим. Перевіримо, дрижить горло чи ні? Ні. Значить, звук глухий.

Логопед виставляє табличку підкреслених слів. Зачитати характеристику цього звука (звук на першому занятті може не вийти).

V. Визначити на слух наявність звука "ш" з ряду звуків: ш, м, р, н, ш, л, ш і т.д.

Коли діти чують звук "ш", вони повинні плеснути в долоні.

Визначити наявність звука "ш" серед складів. Почувши склад із складом "ш", діти піднімають прапорець.

Склади: ша, ма, ла, шо, ру, ту, ка, ра, ша.

Визначити наявність звука "ш" на початку слова (реакція не-мовна).

Слухати звук "ш" у словах. Роздати прапорці з буквою "ш" і без неї.

Слова: шкіра, школа, шапка, брати, кран, шкатулка, шум, прогулянка, промінь, штанга, штани, брови,

Діти піднімають прапорець з буквою "ш" на слова з цієи буквою, без неї - на інші слова.

VI. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.

VII. Домашнє завдання: вимовляти звук "ш", складати склади типу ша, шо.

загрузка...
 

Вгору