Шиплячі звуки. Заняття 5


Зміст: Формування вимови звука "ш" механічним методом, розвиток фонематичного слуху –виділення в слові останнього приголосного звука, який добре вимовляється; виділенняголосного у прямому складі; аналіз і синтез складів типу ма, мо, мі, ми.

Мета: Виховати правильну вимову звука "ш", розвивати фонематичний слух, спостережливість,зорову пам’ять; учити слухати звук "ш" у кінці слова в словах, вимовлених логопедом.

Обладнання: Розрізна азбука, набір малюнків (квітів), дзеркало, зонд, вата, спирт.

Хід заняття

I. Формування вимови звука "ш" механічним методом.

Логопед нагадує, шо на минулому занятті діти вчилися правильно вимовляти звук "ш", пропонує повторити (заняття З). Нагадує, як треба відкрити губи (округлити), зуби (напіввідкрити), кінчик язика утворює щілину з піднебінням, якою проходить струмінь видихуваного повітря. Діти вимовляють звук, логопед відзначавшу кого не виходить, використовує механічний метод виховання звука: переведення кінчика язика від нижніх різців за верхні альвеоли, пропонує вимовляти звуки "с"- "ш".

Увагу дитини фіксує на положенні всього артикуляційного апарату. Спочатку дитина вимовляє звук кілька разів із зондом, потім без нього (поки не запам’ятає артикуляційне положення для вимови , звука "ш"). Повторює характеристику цього звука (заняття 4). Логопед заохочує активну роботу дітей.

II. Виділення останнього приголосного в слові.

Формування поняття місця звука в слові: на початку слова, в кінці, але може бути у середині слова.

Логопед виставляє на набірному полотні малюнки квітів і називає їх: мак, тюльпан, дзвоник, нарцис, ірис. Нагадує, що на минулому занятті діти складали короткі слова: (-Який звук на початку цього слова? Який звук у кінці?).

- Тепер ми подивимось на квіти, назвемо їх і послухаємо, який звук в кінці слова мак (Звук "к".)

Так аналізують всі назви.

- Ми виділяли з вами звуки на початку слова (апельсин, кріт) у кінці слова (мак, тюльпан). А яке місце в слові ще можуть займати звуки?

Виставляється таблиця слів: мак кріт телеграф

Букви в слові стоять у ряд, як солдати або діти, коли шикуваться в ряд по одному. Перший звук завжди тільки один (на початку слова). Останній - теж тільки один (у кінці слова), а решта звуків у середині слова.

Скільки букв у середині слова мак?(Одна буква.)

У слові кріт скільки букв у середині слова? (Дві букви.)

А в слові телеграф скільки букв у середині слова? (Багато, шість)

- А тепер повторимо, яке місце можуть займати звук, буква в слові? (Звук, буква можуть стояти на початку слова, в кінці і в середині.)

III. Учити слухати звук "ш" у кінці слова в словах, які вимовляє логопед:

будинок, помідор, фазан, аркуш, вовк, вірш, дзвоник, душ, туман, комиш, артист, товариш, колосок.

Діти піднімають прапорець з буквою "ш" на слова з буквою "ш" і кольорові - на слова без неї. Роботу дітей оцінюють.

IV. Повторення вимови звука "ш" (індивідуально і хором).

- Як шипить гусак, коли сердиться? (Ш-ш-ш.)

V. Аналіз і синтез складів типу ма, мо, му, ми.

Який перший звук в складі ум? - "У" (губи трубочкою,)

Який другий звук? - "М" (змикаємо губи-)

А зараз поміняйте місцями ці букви.

Яке вийшло слово? - Му.

Хто так мичить? - Корова.

Читають:ум - му, порівнюють звуковий склад і порядок букв у складі. Складають склади з розрізної азбуки і читають їх;

ам – ма ом – мо ум – му им – ми

VI. Розвиток логічного мислення.

Відгадати загадки і визначити останній звук у словах-відгадках.

Не швець, не кравець, а все життя з голками ходить. (їжак.)

***

Крил не має, скрізь літає та ще й крила підіймає. (Вітер.)

***

Я несу в собі водичку.

Вам водичка знадобиться.

Можна митись без турбот,

коли є ... (Водопровід).

***

Голова важкенька, а ручка маленька. (Молоток.)

***

У нашої бабусі сидить діду кожусі, проти печі гріється, без водички миється. (Кіт.)

***

Стоїть на дорозі на одній нозі, шапочку має, та нікого не вітає. (Гриб.)

***

Через воду переводить, тільки з місця сам не сходить. (Міст.)

VII. Підбиття підсумків заняття, оцінювання роботи дітей.

VIII. Домашнє завдання: вимовляти звук "ш" (за необхідності піднімати кінчик язика чистим пальцем або ручкою чайної ложки), вимовляючи с - ш.

Складати й читати склади типу: ам – ма ом – мо ум – му им – ми

загрузка...
 

Вгору