Тема: Прийменник. Поняття про прийменник.

Добриніна С.М.


Мета: Сформувати поняття про змістовне значення прийменників та їх вживання в усному та писемному мовленні.

Навчальна: Учити виділяти прийменники у словосполученнях і реченнях, складати речення з ними.

Розвивальна: Розвивати логічне мислення, спостережливість, стійку увагу, просторову уяву.

Корекційна: Вдосконалювати навички правильної звуковимови, правильних артикуляційних рухів, повноцінної вимови шиплячих.

Обладнання: М/гра „Виконай дії”; вправи; шкільні речі – пенал, олівець, зошити; малюнки, індивідуальні картки.

 

Хід заняття

I. Організаційний момент.

Діти, сьогодні у нас багато гостей. Давайте привітаємось. (Добрий день.) Сідайте, будь-ласка, за парти, починаємо працювати.

На занятті ми будемо говорити як? (Чітко, вірно, правильно)

Так. Відгадайте загадку

Мета: Розвиток пізнавальних здібностей, пам’яті.

Колючий клубочок прибіг у садочок. (Їжачок)

Скажіть, будь-ласка, де ви чуєте звук „ж” в цьому слові? (Звук „ж” чуємо всередині слова)

Який це звук? (приголосний, дзвінкий)

Як вимовляється?( При вимові звука „ж” кінчик язика знаходиться за верхніми зубами, у формі чашечки, струмінь повітря – теплий.)

Повторимо, який повинен бути язичок.

Артикуляційна вправа „Чашечка”.

Мета: Розвиток артикуляційної моторики – м’язів язика.

Обняли верхню губку язичком у формі „чашечки” і сховали його в такій же формі за зубки. І ще раз. Добре!

Діти, а які ви знаєте віршики про їжачка?

Їжак, їжаченя

Їздять по гриби щодня.

Їжачиха помагає,

Сироїжки їм збирає.

 

Їжачиха й їжачок

Назбирали колючок

і пошили піджачок.

 

Їде віз по дорозі,

Їздовий спить на возі.

Їжачок згорнувсь в клубок,

Поклав голки на візок.

 

Їжачок горішки їв,

Шкаралупку загубив,

А за ним лисичка йшла

Шкаралупку ту знайшла)

Молодці, а зараз пригадайте і назвіть слова, які починаються на звук „ж”. (жаба, жук, жолудь, жито)

Добре! А тепер пригадайте слова, щоб звук „ж” стояв в кінці слова. (вуж, сторож, гараж, стриж)

II. Основна частина

1. Діти, скажіть, будь-ласка, з чого складається наше мовлення? (з речень)

А з чого складаються речення? (зі слів)

А тепер давайте прочитаємо речення, записані на дошці.

На деревах з’явилися листочки.

Скільки слів у цьому реченні? (4)

Назвіть усі слова по порядку.

Яке з цих слів найкоротше? (на)

На – це окреме, хоч і маленьке слово. Прочитаємо друге речення.

До рідного краю повертаються пташки.

Назвіть у ньому найкоротше слово. (до)

2. Повідомлення теми уроку: Сьогодні ми з вами будемо вивчати маленькі слова і ви дізнаєтесь, для чого вони потрібні, як треба їх вимовляти та писати з іншими словами.

Мовленнєва гра „Виконай дію”

Мета: Сформувати уявлення про змістовне семантичне значення прийменників.

Поклади зошит НА край парти.

Візьми ручку В праву руку.

Поклади пенал ПЕРЕД собою.

Підніми руки НАД головою.

Які слова допомогли вам виконати дію і скласти речення? (на, в, перед, над)

Вірно!

3. Спостереження за мовним матеріалом.

Мета: показати роль прийменників у мовленні.

А зараз розгляньте, які предмети ви бачите на партах перед собою. (олівець, пенал)

Розгляньте кожен випадок і скажіть, де лежить олівець по відношенню до пеналу. Слідкуйте за вимовою звука „ж”. (олівець лежить У пеналі, олівець лежить НА пеналі, олівець лежить БІЛЯ пеналу, олівець лежить ПІД пеналом)

Які слова допомогли вам сказати, де лежить олівець по відношенню до пеналу? (у, на, біля, під)

А давайте спробуємо відповісти на запитання, де саме знаходиться олівець без слів у, на, біля, під. Без цих маленьких слів не можна дати відповідь, бо вони допомагають зв’язати слова в реченні між собою.

4. Вивчення скоромовки на звук „ж”.

Мета: Закріплення правильної вимови звука „ж” і введення його в активний словник.

Слухаємо уважно:

Жатка жваво жито жне,

Жатку жнець не дожене.

Проговорюємо навпошепки – повільно, голосніше – жвавіше, голосно – швидко.

5. Пальчикова і артикуляційна гімнастика.

Мета: Розвиток дрібної моторики рук у поєднанні з мовними вправами.

Ми працювали язичками, тепер попрацюємо ще пальчиками.

Сіли на машинки і поїхали до лісу – ж-ж-ж

Вітерець у лісі – ш-ш-ш

Навкруги багато квіток („квіточка”)

Поповз вуж поміж квіточок – с-с-с

Заспівав комарик – з-з-з

Пролетів птах – шух-шух-шух

Подорож закінчилась і діти поїхали до класу. Сіли на машини – ж-ж-ж

6. Робота в зошитах.

Перед вами картки. Потрібно вставити пропущені слова в речення і записати їх в зошитах, підкреслити ці слова.

Мета: Розвиток уваги, мислення, пам’яті, закріплення набутих знань і умінь, просторова орієнтація.

У лісі стояла тиша. Над лісом нависла важка хмара. На сосні сиділа білка. Вона тримала в лапках шишку.

Відшукайте слова зі звуками „ш”, „ж” та чітко їх промовте. (тиша, важка, шишка)

Які слова вставили для зв’язку слів у реченні? (у, над, на, в)

7. Робота з малюнками.

Тепер будемо складати речення за малюнками.

Завдання: закінчи речення.

Мета: Практичне закріплення використання прийменників в мові.

1. Котик сидить (під столом).

2. Хлопчик їде (на машині).

3. Гриби ростуть (під деревом).

4. Горобець сидить (на гілці).

5. Вчитель стоїть (біля дошки).

6. Собака сидить (перед будкою).

Які слова допомогли вам закінчити і зрозуміти речення? (під, на, перед, біля)

Слова під, на, перед, біля, у – прийменники. Запишіть їх в зошити.

Як називаються слова, які ви записали? (прийменники)

8. Фізхвилинка.

Мета: Зняття м’язового напруження, статичного навантаження, пов’язаного з сидінням, переключення дітей на інший вид діяльності.

Давайте трохи відпочинемо, поспіваємо та виконаємо рухи.

Букви стали по порядку,

Всі зібрались на зарядку,

Руки вгору підняли,

До сонечка потягли,

В різні боки розвели

Й полетіли, попливли.

Потім їх вперед зімкнули

І в долоні всі плеснули.

Як закінчили плескать

Стали долі опускать.

Ніжками затупотіли

І за парти тихо сіли.

9. Робота на вимовою та написанням прийменників.

Мета: Сформувати уяву про прийменник, як окреме слово, сформувати навик правильного використання тієї відмінкової форми іменника, якої потребує зв’язаний з іменником прийменник, тобто навик прийменникового керування (граматичне значення прийменника).

Як пишуться слова в реченнях? (окремо)

Прийменник – це теж самостійне слово і воно пишеться окремо від інших слів. Виконаємо вправу колективно.

1. Прочитати речення, вставити потрібний прийменник.

2. Слова в дужках змінити за змістом.

3. Чітко вимовляти звуки.

Зошит лежить (на) (парта).

Олівець лежить (пенал) (в).

...(парта) сидить учень (за).

Які прийменники ми використали для зв’язку слів у реченнях? (в, на, за)

Як вони пишуться зі словами? (окремо)

Діти, запам’ятайте, що прийменники вимовляються з наступним словом разом, а пишуться окремо від інших слів.

10. Складання розповіді за малюнками.

Мета: Закріплення вживання прийменників в активному словнику.

А зараз, діти, ми потрапимо з вами до чарівного лісу і його мешканців .Які це мешканці і де ви їх побачите ви розповісте самі.

Що ви бачите на малюнку?

(На малюнку зображено дерево .Перед деревом пень .На пеньку сидить зайчик. За деревом – кущі і нора лисички. В небі над дубом летять лелеки. В дубі – дупло. В дуплі живе білка .Під дубом - їжачок. Біля дуба – квітка. На квітку сів метелик.)

Добре! Ось за допомогою прийменників ми склали речення. А з цих речень утворилося оповіданнячко про ліс та його мешканців.

III. Підсумок.

З якими словами ми з вами сьогодні познайомились?(з прийменниками).

Які прийменники ви запам’ятали?(в, на, у, біля, перед ).

Для чого вживаються прийменники?(для зв’язку слів в реченні).

Як пишуться з наступним словом?(окремо).

Діти, сьогодні ми з вами познайомились з прийменником. Слова – в, на, у, над, біля, під, перед ..., це прийменники, які допомагають зв’язати слова між собою у реченні.


загрузка...
 

Вгору