Перспективний план роботы логопеда


КАРТКА ОБЛІКУ ВИМОВИ У ДІТЕЙ

ДНЗ №___

 

 

 

№ п/п

ПРІЗВИЩЕ ДИТИНИ

свистячих

шиплячих

сонорних

йотованих

С

С´

3

Ц

Ц´

Ш

Ж

Ч

Щ

Л

Л´

Р

Р´

Я

Ю

Є

1.

                                   

2.

                                   

3.

                                   

4.

                                   

5.

                                   

6.

                                   

7.

                                   

8.

                                   

9.

                                   

10.

                                   

11.

                                   

12.

                                   

13.

                                   

14.

                                   

15.

                                   

16.

                                   

17.

                                   

18.

                                   

19.

                                   

20.

                                   

21.

                                   

22.

                                   

 


Характеристика групи дітей та основні завдання логопедичної та корекційіно - відновлювальної роботи в дитячому закладі.

При обстеженні дітей старших та підготовчих груп виявлені різні порушення мовлення. Серед них:

  • Дітей - дизартриків - ____осіб;
  • Дітей із СФД - _____ осіб;
  • Дітей з ЗНМ II та III рівнів - _____ осіб;
  • Дітей з ФФНМ - _____ осіб;
  • Дітей з дислалією різної складності - _____ осіб
  • Дітей з особливостями ПФР - _____ осіб.

Відповідно до вад мовлення та вікової готовності дітей до корекційної роботи перед логопедом стоїть вирішення таких завдань:

1. Діагностувати дітей хворих на ДЦП.

2. Розпочати роботу з дітьми, хворими на дитячий церебральний параліч.

3. Розпочати роботу по подоланню фонетико-фонематичних недоліків мовлення та попередженню діслексії та дісграфії.

4. Почати роботу з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення.

5. Проводити корекційну роботу з дислаліками.

6. Здійснити підготовку дітей до навчання в школі згідно нових вимог Міністерства освіти і науки України щодо готовності першокласників до навчання в школах.


РОЗДІЛ І
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Провести обстеження та уточнення діагнозів мовних відхилень дітей з ДЦП

Вересень

 

2.

Заповнити картки мовного розвитку на кожну дитину та намітити корекційно-відновлювальну роботу з дітьми

Вересень-жовтень

 

3.

Провести індивідуальні зустрічі з батьками дітей - логопатів

Вересень-жовтень

 

4.

Підготувати документацію по кабінету згідно вимог Міністерства освіти і науки України

Жовтень-листопад

 

5.

Прийняти участь у роботі серпневої конференції вчителів-логопедів

Серпень-вересень

 

6.

Систематично відвідувати заняття міського семінару вчителів-логопедів

На протязі навчального року

 

7.

Оформити матеріали для логопедичного куточка "Говорить Ваша дитина" згідно вимог до мовного розвитку дітей-логопатів.

Грудень 2008

 

8.

Розробити цикл лекцій та семінарів для педагогів ДНЗ, які працюють з дітьми з ДЦП.

Жовтень-грудень

 

 


РОЗДІЛ ІІ
КОРЕКЦІЙНО - ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Розвиток загальної моторики (масаж та корекційна гімнастика)

На протязі навчального року

 

2.

Розвиток дрібної моторики рук та м´язів пальців

На протязі навчального року

 

3.

Розвиток міміки та мускулатури обличчя (масаж та самомасаж)

На протязі навчального року

 

4.

Робота над мовним диханням, над силою голосу

На протязі навчального року

 

5.

Постановка звуків, їх автоматизація та диференціація

На протязі навчального року

 

6.

Розширення словникового запасу

На протязі навчального року

 

7.

Розвиток фонематичного сприймання

На протязі навчального року

 

8.

Розвиток аналітико-синтетичної функції мовлення (робота над звуком, буквами, реченнями)

На протязі навчального року

 

9.

Розвиток лексико-граматичної системи мовлення

На протязі навчального року

 

10.

Робота над зв´язним мовленням

На протязі навчального року

 

11.

Робота над дикцією та чіткістю мовлення

На протязі навчального року

 

12.

Робота над розвитком пам´яті, мислення, уваги та уяви

На протязі навчального року

 

13.

Проведення логоритміки, казкотерапії, сміхотерапії

На протязі навчального року

 

14.

Проведення офтольмотренажів (гімнастики для очей) та кольоротерапії

На протязі навчального року

 

15.

Працювати над закріпленням навичок правильної звуковимови у дітей на основі навчання їх читанню

Згідно календарного плану з грамоти

 

16.

Привести в систему заняття по навчанню дітей описово-розповідної мови за ступенями складності:

- за готовим зразком

- за сприйняттям

- по пам´яті

- по уявленню

 

 

 

IX-X

XI - XII

І – ІІ

II-IV

 

17.

     

18.

     

19.

     

 


РОЗДІЛ III
РОБОТА ПО ПОПОВНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ КАБІНЕТУ

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Оформити логопедичний кабінет

На протязі навчального року

 

2.

Оформити логопедичний куточок кабінету

Листопад

 

3.

Виготовити дидактичні альбоми:

"Обстеження мовлення дітей"

"Попередження порушень писемного

мовлення"

Вересень

Листопад

 

4.

Зробити звукові та абеткові лінійки.

Підготувати картинки до словника іменників, прикметників та дієслів

Жовтень

Грудень

 

5.

Виготовити роздатковий матеріал:

- Картинки за лексичними темами;

- Звукові схеми на 1,2, 3 та 4 — х складові слова;

- Схеми речення;

- Логопедичне доміно;

На протязі

навчального

року

 

6.

Виготовити дидактичні ігри:

- "Придумай речення"

- "Буває - не буває"

- "Що я не так сказав?"

На протязі

навчального

року

 

7.

Підготувати таблиці для мовної гімнастики з чистомовками та скоромовками

На протязі навчального року

 

8.

Розробити таблиці по навчанню читанню складів слів та речень.

На протязі навчального року

 

9.

Розробити фронтальні та підгрупові заняття для вихователів та батьків дітей спецгрупи

На протязі навчального року

 

10.

Розробити завдання по підготовці руки дітей до письма (схеми, контури предметів, таблиці)

На протязі навчального року

 

11.

Виготовити картотеку домашніх завдань для батьків дітей - логопатів

До грудня

 

12.

Продовжувати працювати з організаціями та окремими особами для організації спонсорської допомоги дітям - інвалідам

Постійно

 

13.

Придбати меблі для обладнання логопедичного кабінету

На протязі навчального року

 

14.

     

15.

     

 

 

РОЗДІЛ IV
КОНСУЛЬТАТИВНО-СЕМІНАРСЬКА РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Провести консультації на теми: "Порушення мови у дітей з ДЦП" "Робота педагогів по корекції вад мовлення у дітей з ДЦП"

Жовтень

Листопад

 

2.

Провести лекції для педагогів груп загального призначення на теми: "Психологічні особливості дітей з порушеннями мовлення. Етапи корекційної роботи над виправленням вад мовлення" "Індивідуальний підхід до дітей з мовленнєвими вадами"

Грудень

Січень 2010 року

 

3.

Робота з музичним керівником по логоритмиці.

На протязі навчального року

 

4.

     

5.

     

6.

     

7.

Підготувати таблиці для мовної гімнастики з чистомовками та скоромовками

На протязі навчального року

 

8.

Розробити таблиці по навчанню читанню складів слів та речень.

На протязі навчального року

 

9.

Розробити фронтальні та підгрупові заняття для вихователів та батьків дітей спецгрупи

На протязі навчального року

 

10.

Розробити завдання по підготовці руки дітей до письма (схеми, контури предметів, таблиці)

На протязі навчального року

 

11.

Виготовити картотеку домашніх завдань для батьків дітей - логопатів

До грудня

 

12.

Продовжувати працювати з організаціями та окремими особами для організації спонсорської допомоги дітям - інвалідам

Постійно

 

13.

Придбати меблі для обладнання логопедичного кабінету

На протязі навчального року

 

14.

     

15.

     

 


РОЗДІЛ V
СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УЧАСНИКАМИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОЇ РОБОТИ

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Організація сумісної роботи з психологом ДНЗ по корекції психічних процесів у дітей

На протязі навчального року

 

2.

Робота з музичним керівником по логоритмиці.

На протязі навчального року

 

3.

Постійно співпрацювати з медичною сестрою ЛФК по корекції м´язового тонусу та попередженню гипертонусу у дітей

На протязі навчального року

 

4.

Підтримувати тісний контакт і співпрацювати з ПМПК міста

На протязі навчального року

 

5.

При необхідності направляти дітей з ускладненнями в реабілітаційний Центр на консультації

На протязі навчального року

 

6.

     

7.

     

8.

     

 

РОЗДІЛ VI
РОБОТА З БАТЬКАМИ В ГРУПІ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Підготувати виступи на батьківських зборах логопедичної групи:

- "Перспективний план логопедичної роботи на 2009-2010 н.р."

- "Особливості роботи з дітьми"

 

- "Особливості корекційної роботи з дітьми з СФД та ринофонією"

 

 

Вересень

 

Грудень 2009 року

Лютий

2010 року

 

2.

Провести тестування дітей:

"Ми готові до школи"

Квітень 2010 року

 

3.

Провести консультації для батьків :

- "Розвиток психічних процесів у дошкільнят"

- "Корекційна робота з дітьми в домашніх умовах"

 

Січень

2010 року

Лютий

2010 року

 

4.

Організувати випуск інформаційного бюлетеня для батьків:

"Щоб язичок був слухняним"

На протязі навчального року

 

5.

Організувати роботу школи для батьків "Домашній логопед"

На протязі навчального року

 

6.

Провести семінар-практикум для батьків: "Використання нетрадиційних методів корекції вад мовлення у дітей з ДЦП"

Березень

2010 року

 

 


РОЗДІЛ VII
ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Брати активну участь у роботі методоб´єднання логопедів міста

Протягом навчального року

 

2.

Опрацювати: - Методичний посібник Е.Ф Архипової "Логопедичний масаж при дизартрії" - Методичний посібник автора А.Й. Григор"єва "Діти з особливими потребами"

На протязі навчального року

 

3.

Постійно ознайомлюватися та проробляти нові розробки з логопедії по матеріалах періодичних видань

На протязі навчального року

 

4.

Ознайомлення з останніми та інноваційними тенденціями практики корекційної педагогіки на підставі відвідування семінарів та навчальних тренінгів Української асоціації корекційних педагогів

На протязі навчального року

 

5.

Пройти курси підвищення кваліфікації при КОІ ППО

Грудень

2009 року

 

6.

Приймати участь у роботі міжнародних семінарів Української асоціації корекційних педагогів

За планами асоціації

 

7.

     
 

Вгору