Перспективний план роботи по подоланню заікуватості


п/п

Етап логопедичного впливу

Тема та зміст заняття

Мовленнєвий матеріал

К-сть годин

Примітка

1.

Вивчення дитини-логопата

Обстеження стану мовлення та встановлення природи мовленнєвого дефекту.

Настільний ляльковий театр «Коза-дереза»

2

Висновок психіатра

2.

Діагностування особливостей прояву дефекту

Місце виникнення і форми мовленнєвих судорог:

- Тонічні, клонічні

- Голосові, дихальні

- Картинки на голосний

- Картинки на приголосний

- Вправи на дихання

1

1

1

Можливе використання сюжетної картинки із зображенням ряду однорідних предметів

3.

Етап бережливого мовлення

Виховання правильного мовленнєвого видиху

Робота з голосними звуками.

Лічба до 10

Прочитання вголос записаних прикладів

2

1

1

Робота проводиться в різних положеннях:

лежачи, стоячи

та сидячи перед дзеркалом

4.

Етап спряженного мовлення

Просте спряжене мовлення

а) Промовляння сполучень голосних з приголосним, трьох звукових слів.

б) Спряжене читання двоскладових слів

в) Спряжене читання нескладних прозових творів

3

 

4

4

Психотренінги „ Я - спокійний, вчуся гарно говорити..."

Мовне лото

5.

Етап відображеного мовлення

Відображене мовлення

а) Відображене читання віршів.

 

 

 

 

 

б) Повторення за вч.-логопедом незнайко-мих фраз віршованого та прозового характеру

4

 

 

 

 

 

6

Логоритмічні вправи на координацію слова з рухом.

(Ритмічна маршировка під знайомі вірші, лічбу, оплески, у вправах з м´ячем)

 

Настільні ігри типу естафети

Ігри-драматизації

6.

Етап питань та відповідей

Складання простих питань за установкою логопеда

а) До предметних картинок

б) До сюжетних картинок (в тому числі і незнайомих)

в) До почутого повідомлення

а) Переказ простих сюжетних оповідань

б) Складання фраз за поданим зразком до малюнка

в) Пояснення прочитаного слова

4

6-7

 

6-7

4

4-5

 

4

Робота в парах (сидячи перед дзеркалом)

 

Сидячи перед картинкою чи магнітофоном

 

 

Робота в парах

7.

Самостійне мовлення

Відпрацювання мовленнєвого штампу методом заучування окремих фраз

 

Відпрацювання навичка простих звертань, прохань та самостійно складених питань

 

Переказ змісту добре відомого оповідання

Опис побаченого, почутого

Ігрові ситуації з лялькою

Казка „Ріпка"

 

 

Лексична тема „Домашні та дикі тварини"

 

„Про двох цапків"

 

 

За демонстрацією виконуваної дії

3-4

3-4

 

 

4-5

 

2

 

 

2

Робота в парах

 

 

 

Робота з коректурними таблицями

 

8.

 

Складання тематичного оповідання з підготовкою та без неї

• За змістом простого сюжетного малюнка.

• По побаченому на прогулянці.

• За опорними словами.

• За зразком по аналогії з почутим або прочитаним оповіданням.

3

4

4

5

 

9.

 

Відпрацювання розгорнутих питань, прохань, звернень

 

6-7

 

10.

Автоматизація набутих навичок у спонтанному мовленні

Закріплення мовлення на задану тематику

• Добре відомої гри

• Після перегляду діафільму.

• Обговорення результатів намальованого, заплікованого, зліпленого власними руками

• Участь у обговоренні ігор-драматизацій


• Самостійне вивчення і проговорення ролевих текстів

3

4

5


4-5


4

Малювання, аплікування за програмою


Розповідають всі діти по черзі та розповідь однією дитиною всього побаченого з використанням почутих мовленнєвих штампів.Ігри-драматизації „Пан Коцький", „Муха Цокотуха"

11.

Самостійне спонтанне мовлення

Заняття-конкурс на кращу мову:

„Я - вмію гарно говорити"

 

1

Разом з батьками

 

 

 

Вгору