Перспективний план роботи по подоланню ЗНМ


№ п/п

Тема заняття

Зміст заняття

К-сть годин

Дата

Примітка

І період роботи

1.

Обстеження мовлення та уточнення рівня мовленнєвого недорозвитку

Обстеження слухової уваги та сприйняття „чужої" мови.

Обстеження стану розуміння зверненої мови

Обстеження всіх психічних процесів:

• сприйняття,

• пам´яті та її об´єму,

• стану мислення на мовленнєвому та не мовленнєвому рівнях,

• уміння здійснювати порівняльно-аналітичні дії

 

Обстеження стану артикуляції та фонематичних процесів

Обстеження рівня використання правильних форм граматичних категорій у власному мовленні

Обстеження стану зв´язного мовлення та володіння його основними формами.

1

1

 

 

2-3

 

 

 

1 -2

2-3

1-2

   

2.

Виховання слухової уваги, збагачення пасивного словника.

Виховання слухової уваги на не мовленнєвих звуках:

• звуки оточуючої дійсності та задані музичні звуки чи створені шумові звуки

Виховання слухової уваги на мовленнєвих звуках:

• ситуативне прослуховування звукокомплексів: УА, АУ, ОХ, АХ, УХ, ХА-ХА

3-4

 

 

2-3

 

Вивчення тем «Тварини» та «Птахи»

3.

Звуконаслідувальні та рухові вправи з мовленнєвим супроводом

Виховання навичок логічного використання звуконаслідувань

Рухливі ігри з мовленнєвим супроводом

1-2

1-2

 

4.

Розвиток звукового мовлення на основі звуконаслідувань.

Використання іграшок, рухливих ігор, звуконаслідувань у відпрацюванні:

• звуків У, А, О

• складів : УА, АУ, АМ-АМ, МУ-МУ, МЯУ-МЯУ

• звука І

• складів: МЕ, БЕ, НО, ПІ, ДУ, БУМ, БІ, ДІНЬ, ТУК, КУ-КУ, КРЯ, КУ-КА-РІ-КУ

• звука И

• складів: АХ, ОХ, УХ, НО-НО

 

 

3-5

5-8

 

 

3-4

 

5.

Розвиток тактильно-кінестетичних відчуттів та зорової пам´яті і уваги

Виховання уміння тактильно-кінестетичні відчуття пов´язувати із словом на пізнанні якостей предметів

Виховання зорової пам´яті та уваги під час відтворення побаченого

6-8

6-8

 

Поповнення пасивного словника словами ознаками

Д/г «Відтвори із частин побачену картинку»

6.

Розвиток самостійного мовлення

Вправи по закріпленню наказового способу дієслів.

Вправи на розуміння звернених і прямих дієслів (одягається одягають, вмивається — вмивають, тощо)

Вправи на розуміння і правильне використання родових форм дієслів (пішла - пішов - пішло -пішли)

Вправи на створення граматичних конструкцій

іменників:

• в родовому відмінку множини (вишень,яблук, т.д.)

• в давальному відмінку однини (коневі,котові, свині, тощо)

• відпрацювання умінь відчувати івідтворювати чергування приголосних
г, к, х на с, з (Собака - собаці, і т.д.)

• в орудному відмінку однини

3-4

 

2-3

4-5

 

2-4

 

3-5

 

4-5

 

Лексична тема «Іграшки»

«Одяг»

«Дикі тварини»

«Фрукти»

«Домашні тварини»

«Транспорт», «Посуд»

7.

Формування кількісних уявлень в до числовий період

Навчання складанню груп із однорідних предметів, поділу їх на окремі частини.

Формування поняття контрастних величин (багато мало, широкий вузький, високий низький, тощо)

Навчання орієнтуватися в просторі та засвоєння понять вліво, вправо, вперед, назад.

Формування понять про основні кольори.

Виховання поняття форми та уміння виділяти із оточуючого середовища предметів і деталей, що мають форму кола, кулі, квадрату, прямокутника, овалу.

2

3-4

5-6

8-10

 

5-6

   

II період роботи

1.

Виховання мовленнєвої уваги

Збагачення активного і пасивного словника мовленнєвими штампами

6-8

 

 

Робота над казками «Курочка ряба», «Колобок», «Ріпка», «Рукавичка»

2.

Розвиток загальної моторики

Інсценізація казок

4-6

 

3.

Розвиток моторики артикуляційного апарату

Постановка звуків за наслідуванням та з використанням артикуляційних вправ ігрового характеру

6-10

   

4.

Розвиток тактильно-кінестетичних відчуттів та зорової пам´яті і уваги.

Порівняння предметів за формою, розміром, кольором

5-7

 

Робота з геометричними фігурами та пластиліном

5.

Розвиток самостійного мовлення

Робота над реченням:

• малюнкові речення із сполучником

• поняття схеми речення

• складання речення за простою сюжетною картинкою з опорою на раніше вивченні лексичні теми, з практикою поширення їх однорідними членами :

- „Дитячий садок",

- „Іграшки",

- „Овочі",

- „Фрукти"

• Граматичні конструкції з іменниками в знахідному та давальному відмінках

- „Дикі тварини",

- „Домашні тварини"

• Практичне використання в реченні однини та множини іменників

- „Меблі",

- „Посуд"

• Практичне використання в реченні однини та множини дієслів.

- „Птахи"

- - „Русалчині володіння"

• Практичне використання в реченні прийменників

- „Предмети спорту"

• Поняття дієслів теперішнього і минулого часу

- „Ручна праця дітей"

• Поширення речень означеннями

- „Квіти"

- „Дерева"

- „Комахи"

• Поширення речень обставинами

- „Пори року"

• Конструювання речень з послідовними діями

- „Одяг"

- „Взуття"

• робота з реченням складної синтаксичної конструкції:

- використання в мовленні речень із сполучниками а, але

- використання в мовленні речень із сполучником тому що

- використання в мовленні речень із сполучником якби

 

2-3

2-3

 

1

1

1

1

 

1

1

 

2-3

1-2

 

2-3

2-3

 

4-6

 

 

4-5

3-4

2-3

1-3

 

2-4

 

1-2

1

8

10

 

10

   

6.

Формування кількісних уявлень в до числовий період

Практичне ознайомлення з поняттям часу:

- доба

- дні тижня

- місяць, рік

Закріплення поняття контрастних геометричних величини : куб, шар, круг, квадрат, трикутник, циліндр, ромб.

8-10

 

 

 

6-7

 

 

 

 

 

«Овочі», «Фрукти», «Іграшки»

7.

Розвиток власне зв´язного мовлення

Формування поняття опису предмета за коректурною таблицею

Складання повідомлення за картинковим планом

Відпрацювання шаблону опису простої сюжетної картинки

Відпрацювання умінь складання:

- задуму до запропонованого сюжету з опорою на картинку

- розвитку подальших подій з опорою на картинку

- складання розповідей за даним початком з опорою на картинку і без неї

- складання розповідей за даним кінцем з опорою на картинку і без неї

- складання розповідей із власного досвіду на задану тему:

а) «Як провів вихідний»

б) «Що цікавого побачив у живому куточку»

в) «Твій найкращий друг»

г) «Моя найзаповітніша мрія»

5-6

4-6

 

3-4

4-5

 

4-6

4-6

 

4-6

 

8-10

 

 

Елементи ейдетики

 

«Випадок в лісі»

«Малята на прогулянці»

 

«Дівчинка плаче»

«Дощ»

«Квочка на прогулянці»

«Маша і автомобілі»

8.

Опрацювання форм переказу

Переказ за картинковим планом

Складання картинкового плану до оповідання

3-4

3-4

 

«Два цапки» «Дві кізочки»

«Ледача подушка» В.Сухомлинського

 

 

Розділ І.
Звуковий аналіз та синтез

 

№ п/п

Тема заняття

Звуковий аналіз та синтез

Дидактичні ігри

та вправи

Формування графічних навичок

Дата

1.

Знайомство з букварем. Буква "А". Поняття "голосний звук."

Визначення наголошеного голосного на початку слова. Пригадування слів із звуком "А". Закріплення поняття "голосний звук".

Вправа "Пташка годує пташенят". Д/г "Хто більше слів пригадає?". Д/г "4-й зайвий". Вірш про професії на звук "А".

Обведення ряду клітинок. Друкування букви "А".

 

2.

Буква "У". Читання слів "Ау", "Уа". Знайомство з касою букв. Робота над окличною інтонацією.

Звуковий аналіз слів"Ау", "Уа". Визначення наголошеного звука "У" з початку слова. Визначення голосного звука у 3-звукових словах (суп, жук, дуб, душ)

Вправа "Гудок потягу." Гра з касою букв "Знайди кишеньку для букви". Вірш про букву "У" "Розмова горобців". Гра "Спіймай звук "У". Викладання слова "ау" у касі.

Друкування букви "У". Розфарбовування малюнків

 

3.

Буква "О". Поняття "початок", "середина", "кінець слова".

Визначення звука "О" із слів віршика. Визначення місця звука "0" у словах.

Д/г "Де сховалась буква "О"? (знайди букву на малюнках). Д/г "Спіймай звук "О". Загадки про огірок, очі, олівці.

Друкування букви "О".

 

4.

Практичне ознайомлення з реченням. Схема речення.

 

Д/г "Закінчи речення". Д/г "Підбери пропущене слово". Д/вправа "Хто складе найкрасивіше речення?"

Викладання схеми речення із смужок.

 

5.

 

Буква "И". Робота з омонімами "лисички".

Визначення звука "И" із слів віршика Н. Забіли про годинник. Визначення звука "И" із середини 3-звукових слів (дим, сир, рись, кит).

Вправа "Гуде пароплав". Д/г Хто у кого?" (дитинчата свійських тварин): У корови .... У собаки .... У кози ... . У кобили .... Д/вправа "Назви багато предметів". Д/г "Розстав малюнки під схемами"

____ ____

Друкування букви "И". Розфарбовування малюнків.

 

6.

 

Буква "М". Тверді та м´які приголосні звуки.

Аналіз та синтез прямих складів МА, МУ, МИ, МО. Звуковий аналіз слова "МАК"

Звуковий диктант "Голосний чи приголосний?" Гра "Кораблики". Д/гра "їдемо у ліфті". Д/г "Постав малюнок під відповідною фішкою"

____ ____

____

Друкування букви "М"

 

7.

Читання слів з буквою "М". Викладання слів у касі букв.

Звуковий аналіз слова

"МАМА"

Д/гра "Яблучко". Д/гра "4-й зайвий" (серед меблів-буряк). Д/гра "Кораблики". Гра з м´ячем "Утвори склад". Розучування віршика "Міст зламався"

Складання ілюстрації до казки з кубиків (тому, хто прочитав всі слова)

 

8.

 

Буква "І"

Визначення звука "і" зі слів віршика Н. Забіли "Івасик". Визначення місця звука "і" у словах.Синтез обернених складів

Д/гра "4-й зайвий" (іграшки - книга)

Друкування букви "І". Плетення косичок із шнурків.

 

9.

Склад. Поділ слів на склади. Визначення наголошеного складу у слові.

Відстукування ритмічного малюнку імені. Вистукування ритму на барабані.

Гра з м´ячем "Наші імена". Робота з плакатом "Здогадайся сам". Д/гра "Утвори слово"(додай склад). Д/гра "Влаштуємо зоопарк". Д/гра "Знайди відповідну схему"

   

Д/гра "День народження" Робота з плакатом "Овочі" (у якого овоча нема схеми?"

Викладання складових схем з дрібних смужок картону.

 

 

10.

Звук "П". Буква "П".

Утворення злиттів із звуком "П". Визначення місця звука "П" у словах. Д/вправа. "Який склад зайвий?" ПА-ПА-ПА-НА)

Д/гра "Доповни до цілого слова". Д/гра "Постав букви правильно". Розучування скоромовки про Прокопа.

Друкування букви "П" у зошитах. Викладання складів у касі букв.

 

 

11.

Звук "Т". Буква "Т".

Звуковий аналіз слів "НОТИ", "ТИН". Диференціація звуків Т - Т. Синтез складів.

Д/вправа "Роздай малюнки клоунам Тому і Тіму". Д/гра "4-й зайвий" (серед пасажирського транспорту -трактор). Читання складів за посібником "календар".

Викладання букви "Т" з паличок. Друкування букви "Т" у зошитах. Викладання слів "ТАТО", "МИТИ" у касах.

 

 

12.

Буква "Т". Написання великої букви в іменах людей. Робота з касами букв.

Пригадування слів із звуком

Д/гра "їдемо у ліфті". Читання складів за абаком

Викладання слів "ТОМАТИ", "томат"

 

 

13.

 

Звук "К". Буква "К".

Визначення останнього та першого приголосного звука у слові. Синтез складів, слів із заданих звуків.

Д/гра "Прочитай слово" (на набірному полотні розкидані склади), на магнітній дошці. Відгадування загадок про книгу, кота, крота. Робота з анаграмою "т і к ".

Друкування букви "К" у зошитах.

 

14.

 

Читання речень з буквою "К". Крапка в кінці речення. Велика буква на початку речення.

Спитетичні вправи із словами, поданими у таблиці. Д/вправа "Пробіжимося по складових доріжках": та - да - на, ка - на - ха, са-за-ца... Добір слів з певним місцем звука у слові.

Д/гра "Спіймай звук "К", у віршику І. Січовика "Вранці півник" Д/вправа "Яка буква загубилася?" ( К...Т, К...Т)

Робота з касою букв. Складання малюнків з розрізаних частин (хто усе прочитав).

 

15.

 

Звук "Н". Буква "Н".

Визначення звука "Н" в іменах дітей

Д/гра "Допоможи Незнайку" (пропущени букви). Д/гра "Живе слово". Д/гра "День і ніч". Робота з анаграмою "К О Н І" (Яке слово зашифроване?). Диктант("Слухай уважно", позначення 1-го звука буквою). Д/гра "Ввімкни телевізор"(деформоване речення

Друкування букви "Н" у зошитах. Д/гра "Танцюють пальчики"(під яким пальчиком сонечко, білочка, яблучко?)

 

16.

Читання речень з буквою "Н". Робота над питальною інтонацією.

Читання променевидної таблиці (склади з буквою "Н"). Звуковий аналіз слова "Ніна". Заповнювання складової таблиці.

Д/гра "Доповни до цілого слова". Робота з касами букв. Д/гра "Підпиши малюнок". Відгадування загадок. Д/гра "Живе слово" (ПІНА).

Диктант складів: НА, НО, НУ, НИ.

Завдання на розвиток зорової уваги "Хто до кого в гості іде?", "По якій стежці зайчик дійде до морквин?"

 

17.

Звук "В". Буква "В". Читання слів із закритим складом.

Поділ на склади слова "ВЕЛОСИПЕД". Д/вправа "Розстав букви під малюнками", СОМ 0 КИТ И ЖУК У РАК А Утворення злиттів із звуком "В".

Д/гра "Живе слово" (Іван), "Яке слово зашифровано?"

1 2 4 5 3

(анаграма В І Н О К). Відгадування загадок про вітер, волошки, верблюда. Викладання у касах слів "НОВИНА", "ПІВНИК"

Друкування букви "В" у зошитах.

 

18.

Звук "В". Буква "В". Читання речень з новою буквою.

Читання складів за "календарем". Звуковий аналіз слова "МОВА".

Д/гра "Він. Вона. Воно". Читання слів за альбомом. Д/вправа "Встав пропущені букви" (К...АВУН, ...АВПА)

Викладання схеми речення із смужок. Розфарбовування малюнків.

 

19.

Поділ слів на склади. Голосний звук як складоутворююча одиниця. Співвідношення голосових звуків та складів у слові.

Визначення наголошеного складу. Визначення кількості голосних звуків у слові.

Д/гра "Влаштуємо зоопарк". Д/гра "День народження" Д/гра "Знайди відповідну схему"

           

 

Вправа "Дай ім´я цуценяті", Д/гра "За грибами".

Викладання складових схем із смужок.

 

20.

Звук "С". Буква "С". Складова таблиця на утворення складів із збігом приголосних.

Звуковий аналіз слів "СОВА". "САНКИ"

Відгадування загадок про сокиру, сніг, слона, велосипед. Читання слів з альбому. Д/гра "Живе слово" (сумка).

Друкування букви "С" у зошитах.

 

21.

Читання тексту "На сінокосі". Навчання слідкувати за тим, хто читає голосно.

Читання слів, поданих у аналітико - синтетичній формі:

О

С А М

І

 

Вправа "Назви багато". Д/вправа "Встав пропущену букву"

   
             

 

 

II квартал

 

І розділ
Грамота

Грудень

 

№ п/п

Тема заняття

Звуковий аналіз на синтез

Дидактичні ігри

Формування графічних навичок

Дата

22.

Буква „3". Читання слів з новою буквою

Визначення місця звука „з"у словах Робота з паронімами: суп-зуб, слива-злива, коса-коза, каска-казка. Звуковий аналіз слова коза.

Робота з омонімами замок і замок. Д/г „Книжковий хробачок"( в...за, ...оза, зи...а) Д/г „Живе слово" (зима)

Друкування букви „3" та слова казка.

 

23.

Читання речень з буквою „3"

Звуковий аналіз слова козеня.

Д/г „Хто або що?" Д/г „Прикрась ялинку іграшками на звук „3". Робота з анаграмою

34521 казан .

Написання під диктовку слова коза. Штрихування великої букви „з"

 

24.

Буква „X".

Читання злиттів з буквою „х". Визначення звука „х" з назв дарунків художниці Христини (хустинка, хризантеми, капелюх, кухоль, хобот в слоненяти).

Д/г „Доповни склад до цілого слова" Д/г „Яку букву забув написати Буратіно?": ву...а, ...віст, хат...,

ПТ...ХИ.

Шнурівка на картоні букви „х" (вишиваємо)

 

25.

Буква „X".

Читання тексту „Нова хата". Питальна інтонація. Звуковий аналіз слова вуха.

Д/г „Запам´ятай порядок" (за хмаринкою ховаються малюнки) Гра „Спіймай звук „х" (На „х" показують вуха зайця рукою)

Друкування букви „х", слова тихо.

 

26.

Буква „Е". Читання слів з новою буквою.

Визначення останнього звука із слів ознак (червоне, яскраве, тепле, кругле). Звуковий аналіз слова катер. Читання злиттів за „календарем"

Д/г „Що можна купити в аптеці?" Визначення кількості складів у слові математика. Читання слів з альбому

Друкування великої та маленької букви „Е", слова Семен. Викладання букви „Е" з паличок.

 

27.

Буква „Е". Читання тексту „Зима".

Називання шести голосних звуків. Читання складів за таблицею:

М

К

Е Т Е

С

З

 

Звуковий аналіз слова весна.

Визначення кількості речень у тексті. Називання імен дітей, які згадуються у тексті.

Д/г „Прочитай і намалюй"

 

28.

Буква „Б"- Читання слав з новою буквою.

Артикуляційна та акустична характеристика звука „Б". Пригадування слів із звуком „Б". Робота з паронімами риба -ріпа (вірш), папка - бабка, купа — губа. Читання злиттів з новою буквою.

Д/г „Книжковий хробачок". Розучування скоромовки про бобрів. Викладання в касах букв слова собака. Д/г „Яке слово я задумала?" (кабан)

Друкування великої та маленької букви „Б", слова буква.

 

29.

Буква „Б". Читання тексту „Бобик" Велика буква в кличках тварин.

Звуковий аналіз слова кубик.

Читання речень з буквою „Б" з плакату. Читання тексту „Бобик". Робота з омонімами берізка, грибок, зуб.

Викладання схеми речення смужками.

 

30.

Буква „Д". Робота в касах букв над перетворенням слів.

Акустична та артикуляційна звука „Д". Звуковий аналіз слова діти. Читання відкритих складів. Диференціація звуків т-д

Д/г „Доповни склад до цілого слова". Д/вправа „Підпиши малюнок"(1 ряд-дитина,2 ряд-посуд),робота з касами. Д/вправа „Утвори нове слово: будка — вудка -дудка" Розгадування ребуса: да

Друкування букви „Д" у зошитах, друкування слова ходити.

 

31.

Буква „Д". Слова - родичі. Читання тексту „Нова буква"

Пригадування сліз із звуком „Д". Звуковий аналіз імені Денис. Гра „Спіймай звук „Д" (Із слів загадки...)

Підбір однокореневих слів до слів сад, будова. Читання тексту „Нова буква" та речень з буквою „Д". Вправа на закріплення: сова, одуд, індик - хто це? Клен, осика, дуб, сосна - що це?

Штрихування букви

Л"

 

32.

Буква „Г". Диференціація звуків г-х.

Характеристика звука Г" Звуковий аналіз слова кігті (у кішки, у орла). Синтез злиттів з буквою „Г". Читання прямих та обернених складів за „календарем". Визначення місця звука „Г" у словах. Диференціація звуків г-х. Повторення чистомовок за логопедом .

Читання слів за альбомом. Викладання у касах букв слова книга. Д/г „Живе слово", „гуска" (вагон Відгадування загадок про сніг, огірок, гарбуз, грім, галку). Розучування скоромовки „У голубки горлички..."

Друкування букви „Г" та слова книга.

 

33.

Буква „Г". Питальна та клична інтонація у реченнях. Визначення меж речення.

Д/г „Спіймай звук „Г" у словах віршика „Гусенята".

Віршик „Звук заблукав": „Сир ворина ухопила

Читання речення з плакату. Д/г „День і ніч" (Гукати - гукав, гас -газ, губи - зуби, дуга -дума.) Читання тексту „Гуси" з „Віконця". Д/г „Допоможи незнайку вставити пропущені букви" Бо...дан Ти...ін Во..ник Сні...

Викладання схеми речення смужками.

 

34.

Знайомство з буквою „Ґ". Словникова робота

Характеристика звука. Звуковий аналіз слова ґанок. Утворення злиттів із звуком „Ґ". Диференціація звуків С-х.

Читання слів з альбому. Д/г „Хто більше слів згадає?" Складання речень із словами дог, ангіна, пінгвін, ґедзь, ґудзик, ґуля. Заповнення кросворду

           

а

н

г

і

н

а

           

 

Друкування нової букви „Ґ" та слова ґава.

 

35.

Буква „Л". Читання слів із збігом приголосних звуків.

Артикуляційна та акустична характеристика звука Л" Д/г „Хто більше слів із звуком „Л" пригадає?" Звуковий аналіз слова колобок. Читання прямих та обернених складів з буквою „Л". Диференціація звуків л-в.

Д/г „Живе слово" (лимон) Д/ вправа „Допоможи Буратіно вставити пропущені л або в":

ма...па,

дуп...о,

мо...а,

с…он

Читання складів із збігом приголосних: скло, впле, спла, вкла, ство. Робота з касою букв: робимо слову „операцію"(Ліна -Нана) Робота з анаграмою:

3 2 1 4 5

П и л к а.

Друкування букви „л", слова лампа. Порівняння двох букв П" - Л"

 

36.

Буква „Л". Читання тексту літо.

Читання складів за календарем. Визначення звука „Л" із слів віршика „Лелека ластівку питає..." Підбір малюнків до звукових схем. Гра „Додай склад".

Читання текстів „Мама і син" та „Літо". Робота над перетворенням у касах букв: лак - лан – лани

лапи - лапки - латки.

Викладання слів із складів на кружечках (метелики)

Розфарбовування малюнків на звук „Л", штрихування букви „л".

 

37.

Букви „Ш". Диференціація звуків „с - ш"

Артикуляційна та акустична характеристика звука „Ш" Визначення звука „Ш" із слів віршика Г. Бойка „Горішина" Звуковий аналіз слова школа, схема на звукових лінійках

Читання слів з альбому. Розучування скоромовки: шишки на сосні, шашки на столі.

Д/Г „Живе слово"(шуба).

Гра „Добери потрібний склад":

шко ши

пош ла

МА...на та

Гра „Паравозик"

Друкування маленької та великої букви „ш", слова школа.

 

38.

Читання тексту „Наше село". Читання речень з буквою „ш"

Звуковий аналіз слова вишня. Визначення місця звука „ш" у слові. Д/г „Хто більше слів із звуком „ш" пригадає."

Читання речень та тексту „Наше село"

Викладання букви „ш" з паличок.

 

39.

Буква „Ж". Диференціація звуків з - ж, ж - ш.

Артикуляційна та акустична характеристика звука „ж Читання складів з новою буквою. Звуковий аналіз слова жолу ді (схема на звукових лінійках)

Читання слів та речень з новою буквою. Д/г „Роздай малюнки лялькам Шурі та Жанні"

Друкування великої та маленької букви „Ж"

 

40.

Буква „Ж". Читання тексту „Взимку"

Звуковий аналіз слова ожина.

Читання тексту „Взимку". Розучування скоромовки „Жатка жваво жито жне ..."

Друкування речення „Жанна застелила ліжко"

 

41.

Буква „Р". Диференціація звуків р -л.

Артикуляційна та акустична характеристика звука Р" Синтез прямих та обернених складів. Звуковий аналіз слова трава. Гра „Спіймай звук „Р" (із слів віршика про Андрійка)"

Читання слів з поступовим ускладненням, читання речень. Вправи на перетворення слів у касі букв: ріки - рік -рак - раки - рамки. Розучування скоромовки „На дворі трава ..."Д/г „Добери потрібний склад" Д/г „Причитай слова за допомогою променів" .

тина

ета

кар

тон

туз

аван

 

Прочитай слова з допомогою рибки:

Рос

Ка

лин - а

Ма

Пер

   

42.

Буква „Р". Читання текстів „За грибами", „Золоті рибки".

Заповнення кросворду на звук „Р"

Д/г „Зроби підпис під малюнком" Читання текстів „За грибами" та „Золоті рибки". Вправи на узагальнення робота з анаграмою марка (рамка, Макар)

Друкування речення „Трактор оре поле"

 

 


ІІ розділ
Звуковимова.

 

№ п/п

Тема заняття

Звуковий аналіз та синтез

Дидактичні ігри, вправи

Словник

Дата

1.

Звук "А". Поняття "початок", "середина", "кінець" слова.

Визначення місця іграшки в ряду. Позначення кружком на смужці початку. Середини та кінця слова.

Дгра "Хто пригадає більше слов із звуком "А"?". Вправа "Покажи горличко лікарю" Д/гра "4-й зайвий, Д/гра "Спіймай звук "А".

Аґрус, айва, акваріум, арфа, азбука, арка, архітектор, астроном, альпініст.

 

2.

Звук "У" Поняття "ліворуч", "праворуч", "попереду", "позаду".

Викладання звукової схеми слова "АУ".

Д/гра "Знайд

 

Вгору