План індивідуальної роботи по подоланню загального недорозвинення мовлення (ІІІ рівня)


У вихованця(ки)_________________________________________

 

№ п/п

Найменування роботи

Термін виконання

1.

 

Корегувати основні психічні процеси:

- память

- увагу

- мислення

- спостережливість

 

Протягом корекційного періоду

2.

КОРЕКЦІЯ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ:

1. Уточнити активний словник з таких тем:

 • Ø Дикі і домашні тварини;
 • Ø Перелітні птахи;
 • Ø Русалчині володіння;
 • Ø Будинки і будиночки;
 • Ø Побут і предмети побуту;
 • Ø Явища тприроди;
 • Ø Нежива природа;
 • Ø Жива природа (квіти, дерева, кущі);
 • Професії і світ захоплень

 

 

Жовтень Жовтень Листопад Грудень Грудень Лютий Березень Квітень Січень

 

2. Систематизувати словник ознак:

 • Ø Якісні прикметники
 • Ø Присвійні прикметник
 • Ø Відносні прикметники
 • Прислівники

 

Листопад Листопад Грудень Лютий

 

3. Систематизувати дієслівний словник

Протягом корекційного періоду

3.

КОРЕКЦІЯ ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ:

 

 • Ø Вчити дотримуватися порядку слів у реченні.
 • Ø Вчити узгоджувати словосполучення в роді.

 

 • Ø Вчити узгоджувати словосполучення в числі.
 • Ø Розвивати мовленнєве чуття до використання відмінків.

 

 

Грудень Жовтень-листопад Грудень Протягом корекційного періоду

4.

КОРЕКЦІЯ ФОНЕТИЧНОЇ СТОРОНИМОВЛЕННЯ:

 
 

1. Розвивати фонематичне сприймання, слухову

увагу, вміння чути і диференціювати чужу мову.

2. Вчити розрізняти слова у фразі

3. Вчити запамятовувати і відтворювати звуковий ряд

4. Вчити звуковому аналізу слів:

 • Визначати місце звука в слові;
 • Визначати кількість складів;
 • Визначати кількість звуків в слові та їх

порядковість;

 • Записувати звукову схему слова.

5. Усунути вади звуковимови:

 • Поставити звуки [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]
 • Ø Диференціювати звуки:

[ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [ ]

 • Автоматизувати поставлені звуки в мовленні.

Протягом

корекційного

періоду

Січень-травень

Листопад-грудень

Протягом

корекційного

періоду

Протягом

корекційного

періоду

 

5.

ВЧИТИ КОНТРОЛЮВАТИ СВОЄ МОВЛЕННЯ

Протягом

корекційного

періоду

 

Вгору