Індивідуальна мовленнєва картка вихованця логопедичної групи


1. Дитина направлена комісією в ДНЗ згідно з протоколом №_______ від________ 200___ р. з діагнозом __________________________________________________________________

2. Особисті данні:

Дата народження_______________

Домашня адреса____________________________________

Батьки _________________________________________________________________________

3. Чи надавалася логопедична допомога? (Так, ні)____________________________________

Дитина прибула з ДНЗ

4. Наявність умов для нормального розвитку дитини (за даними медиків, спостережень).
Психічне здоров´я: достатня психічна активність; інтелектуальний розвиток дитини відповідно

до віку (так, ні)______________________________________________________

Слух: без порушень; з порушеннями_________________________________

Зір: без порушень; з порушеннями____________________________________

5. Історія розвитку дитини.

Дитина від__________ пологів, народилася з вагою______________________ .

Зростала і розвивалась відповідно до віку (так, ні)

Гуління — з_______ місяців; лепетання — з_________ місяців; склади — з_______ місяців; пер
ші слова — з______ місяців; фразове мовлення — з__ років; речення — з________ років.

Соматичне здоров´я. Дитина хворіла на_______________________________________________

6. Мовне середовище (підкреслити).

Виховується в середовищі з обмеженим чи дефектним мовним оточенням (батьки з дефектами мови, глухонімі); обмеження соціальних контактів; відсутність емоційно-позитивного оточення; надшумне оточення; тривала психотравмуюча ситуація в родині; білінгвізм; повноцінне.

7. Загальне уявлення про мовленнєвий розвиток дитини.

 • Розуміння мовлення. Відповідає на запитання (так, ні)_______________________________
 • Складання речень за малюнком. (Присутні аграматизми: так, ні.)_____________________
 • Складання оповідання за серією сюжетних малюнків. (Складає: так, ні.)________________
 • Переказ оповідання_____________ __________________________________________________________________________
 • Складання описової розповіді, чи розповіді за уявою. (Складає: так, ні.)________________
 • Типи речень у мовленні дитини_________________________________________________
 • Розуміння контекстної мови.___________________________________________________

Лев захворів і не міг ходити на полювання. Тоді він почав запрошувати до себе звірів. Прийшла і лисичка, але у двері не зайшла. «Чому ти не заходиш?» — запитав її лев. «Я бачу багато слідів, що ведуть до твоїх дверей, але не бачу слідів, які ведуть назад» — відповіла лисичка.

Запитання. Чому лев не ходив на полювання? Чому лисичка не зайшла до хати? Як лисичка здогадалася, що звірі не повертаються від лева?

8. Особливості динамічної сторони мови.

 • Темп і ритм мови (нормальний, уповільнений, дуже швидкий; нормальний ритм, арит
  мія). _________________________________________________________________________
 • Уживання наголосів (словесного, логічного)_______________________________________
 • Уживання пауз у потоці мови (нормальне, занадто часте, занадто рідке)________________
 • Особливості голосу (сила: занадто голосний, дуже тихий, загасаючий; висота: високий, низький, відповідність віку; тембр голосу у разі патології: сиплий, різкий, з носовим відтінком).
 • Вживання основних видів інтонації, їхніх відтінків__________________________________
 • Виразність мови (нормальна, маловиразна, монотонна)

9. Будова і рухомість артикуляційного апарату дитини.

 • щелеп (дефекти верхньої, нижньої щелепи);
 • співвідношення верхньої і нижньої щелепи, тобто дефекти прикусу (прогенія, прогнатія, передній відкритий, бічний відкритий, перехресний прикус);
 • зубів (подвійний ряд, відсутність, дуже дрібні, позащелепною дугою, діастеми);
 • язик (товстий, м´ясистий, «географічний», довгий вузький, коротка під´язична зв´язка);
 • твердого піднебіння (високе вузьке — «готичне», низьке, плоске, наявність ущелин, їхній характер);
 • м´якого піднебіння (нормальне; укорочене, наявність роздвоєння, розщеплення чи відсутність маленького язичка);
 • губ (надто товсті губи, малорухомі, наявність фляхів, коротка верхня губа).

 

 

10. Відхилення у звуковимові.

с

с´

з

з´

ц

ш

ж

щ

ч

л

л´

р

р´

к

г/ґ

х

й

йa

йo

йy

 
 
                                     

Наявність дефектів: оглушення____________________ ; пом´якшення_____________________

11. Розвиток навичок слухового контролю, фонематичне сприйняття.
Вимова рядків: па-ба ба-па ву-фу фу-ву; лук-бук-сук мак-бак-так.

Виділення першого звука: автобус_____________ ; Уля_______ ; ослик_______ ; баран_______ .

Виділення останнього звука: кіт______________ ; мак_______ ; пух_______ ; бак_______ .

12. Вимова різноскладових слів.

Очі пух кіт Павлик пам´ятник кнопка малина кофта

мама віник кулемет гвинтівка павутина кімната хліб

13. Словниковий запас.

Овочі_____________________________________ Фрукти________________________________

Посуд____________________________________ Одяг__________________________________

 

Автобус, тролейбус, трамвай (що це?)_________________________________________________

Ластівка, ворона, горобець (що це?)___________________________________________________

• Розуміння слів: холодильник —_________; магазин —_______________; акваріум —_______________; пилосос — _______________.

Вживання назв дитинчат тварин: у кішки — _______________; у собаки —_______________; у корови — _______________; у коня — _______________.

Пояснення назв професій: вихователь — _______________; лікар — _______________; продавець — _______________; перукар — _______________.

Добирання прикметників.

Яблуко (яке?) —___________________________________________________________________

Дім (який?)__________________________________________________________

Добирання антонімів.

Холодний —_______________;

старий —_______________;

веселий —_______________;

прямий —_______________.

Високий —_______________;

злий —_______________;

довгий —_______________;

широкий —_______________.

14. Граматичний лад мовлення.

Утворення та вживання назв предметів у різних відмінкових формах.________________________

Вживання назв предметів з прийменниками: на, за, біля, під, в, із, над, з-під, через, з

Вживання іменників у множині:

Вухо — _______________; дерево — _______________;

око —_______________; заєць —_______________.

Утворення та вживання порядкових числівників від 1 до 5 і узгодження їх з іменниками — .

Утворення слів зі зменшено-пестливими та емоційно-негативними суфіксами. Співвідношення прикметників з іменниками, від яких вони утворені.

Тарілка зроблена зі скла (яка?) — ________________.

Матрьошка зроблена з дерева (яка?) — _________________.

Чашка зроблена з глини (яка?) — ________________.

Ніж зроблений із заліза (який?) —________________.

Утворення дієслів за допомогою префіксів.

15. Загальний розвиток дитини.

• Лічба в межах______________________________________________________________

Уявлення про навколишній світ_______________________________________________________

Дні тижня —_______________________________________________________________________

Пори року —______________________________________________________________________

Час —____________________________________________________________________________

Просторові уявлення: праворуч; ліворуч; догори; додолу; вбік.

• Складання розрізної картинки:

складає з 4 частин — __________________________;

складає з 6 частин — __________________________;

складає з 8 частин —__________________________ .

Дидактична вправа «Четвертий зайвий» —______________________________________________

 

Діагноз:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Результати корекційної роботи:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Логопед __________________________________________________________________________

 

Вгору