Індивідуальна мовленнєва картка
2. Дата прийому в логопедичний кабінет

3. Прізвище, ім’я

4. Вік, школа, класс

 

5. Скарги вчителя, батьків

 
 
 

6. Висновки лікаря про стан здоров’я дитини

 
 
 

7. Короткі анамнестичні відомості (особливо хід розвитку мовлення)

 
 
 
 
 

8. Стан слуху

 
 

9. Стан артикуляційного апарату (будова, рухливість)

 
 
 

10. Загальна характеристика мовлення (виразність мовлення, словниковий запас, граматична будова), приклади мовлення

 
 
 
 
 
 
 

11. Вимова (відсутність, заміна, перекручення окремих звуків)

 
 
 
 
 
 
 

12. Письмо і читання (успішність з письма і читання під час вступу до логопедичного кабінету). Навести зразки письма і читання.

 
 
 
 
 
 

13. Ставлення дитини до свого мовленнєвого недоліку.

 
 
 

14. Діагноз:

 
 

15. Періодичні записи логопеда про успіхи в роботі над виправленням вад мовлення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Наслідки виправлення мовлення (відмічаються у картці під час випуску учня з логопедичного кабінету)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вчитель-логопед ___________________________( )

 

Дата випуску «___» __________ 200__р.

 

 

 

Вгору