Мовленнєва картка


1. Дата______________________________________________________________________________

2. Прізвище, ім’я, вік__________________________________________________________________

3. Домашня адреса____________________________________________________________________

4. Школа, клас_______________________________________________________________________

5. Дата зарахування в логопедичний кабінет______________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Скарги батьків чи вчителів___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. Дані про хід мовного розвитку:

перші слова ____________________________________________________________________

фраза__________________________________________________________________________

чи перенесла дитина якесь захворювання, травму, які порушили б нормальний

хід її мовленнєвого розвитку______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

чи усвідомлює дитина свою мовленнєву ваду і як реагує на неї_________________________

_______________________________________________________________________________

8. Стан загальної та дрібної моторики____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

9. Слух______________________________________________________________________________

10. Обстеження будови і рухомості органів артикуляції:

зуби__________________________________________________________________________

прикус________________________________________________________________________

губи__________________________________________________________________________

язик__________________________________________________________________________

зв’язка________________________________________________________________________

тверде піднебіння_______________________________________________________________

м’яке піднебіння________________________________________________________________

11. Загальний розвиток дитини___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

а) сприймання, уява простору: величини та кількості:

вгору-вниз_______________________ більше-менше____________________

спереду-ззаду_____________________ порівну__________________________

праворуч-ліворуч_________________ стільки ж________________________

кольори: часу:

основні__________________________ пори року________________________

відтіночні________________________ дні тижня________________________

форми: частини доби_____________________

геометричні фігури________________ вчора, сьогодні, завтра_____________

об’ємні тіла______________________ до-після_________________________

б) пам’ять:

зорова_______________________________________________________________________

слухова______________________________________________________________________

асоціативна__________________________________________________________________

словесно – логічна____________________________________________________________

в) мислення:

конструктивна діяльність_______________________________________________________

____________________________________________________________________________

прямий і зворотний рахунок____________________________________________________

____________________________________________________________________________

узагальнення________________________________________________________________

виключення_________________________________________________________________

причинно – наслідковий зв’язок________________________________________________

г) увага, працездатність__________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12. Загальне звучання мовлення:

голос_____________________________________________________________________

темп______________________________________________________________________

вимова звуків______________________________________________________________

артикуляція________________________________________________________________

мовне дихання_____________________________________________________________

13. Звуковимова:

свистячі С, З, Ц, С’, З’_______________________________________________________

шиплячі Ш, Ж, Ч, Щ________________________________________________________

сонори Р, Р’________________________________________________________________

сонор Л___________________________________________________________________

14. Фонематичний слух________________________________________________________________

а) виділення на слух заданого звука із:

звукового ряду (а, у, о, и)________________________________________________

складового ряду (па, та, ка, ха)____________________________________________

ряду слів (порт, торт, корт, хор)___________________________________________

б) розрізнення на слух подібних звуків:

в парах звуків (п, б)_____________________________________________________

в парах складів (па, ба)__________________________________________________

в парах слів за допомогою малюнків(дим-дім, ніч-піч)_______________________

______________________________________________________________________

15. Звуковий аналіз

а) виділення першого наголошеного голосного (іній, армія)_______________________

б) виділення останнього глухого приголосного (суп, піт)_________________________

в) виділення першого приголосного (дім, кіт)___________________________________

г) назвати слово, що має звук:

Д_____________________________________________________________________

Т______________________________________________________________________

С______________________________________________________________________

Ш_____________________________________________________________________

16. Граматична будова мовлення

а) речення за малюнками

за опорними словами і малюнками__________________________________________

дати відповідь на запитання________________________________________________

доповнити речення назвами малюнків________________________________________

б) словотворення

множина від іменників, поданих в однині (стіл-столи)___________________________

однина від іменників, поданих в множині (вікна-вікно)__________________________

прикметники від іменників (скло-скляний)____________________________________

іменники від прикметників (шкіряний-шкіра)__________________________________

іменники від дієслів (будувати, літати)_______________________________________

від дієслів минулого часу дієслова теперішнього часу і навпаки__________________

_________________________________________________________________________

іменники у зменшувальній формі (квітка-квіточка)_____________________________

17. Читання та письмо (зразки робіт учнів)

окремих букв___________________________________________________________________

слів різної складової структури____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

усвідомлення прочитаного________________________________________________________

18. Періодичні записи логопеда_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

19. Результати виправлення мовлення (на момент випуску учня)______________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 

Заступник директора

з навчально – виховної роботи

 

 

Логопед

 

 

Вчитель

 

 

“____”_________________

 

загрузка...
 

Вгору