Перспективний план роботи по попередженню і корекції порушень письмової мови у початкових класах


№ п/п

Зразкові теми занять

Цілі занять

1

Розвиток мовного аналізу і синтезу на рівні тексту (речення):

а) інтонаційне оформлення речень в усній мові;

б) диференціація речень по темі вислову;

в) розвиток аналізу тексту з речень;

г) граматичне оформлення речень на письмі

• Сформувати (закріпити) навик виділення речення з мовного потоку.

• Сформувати (закріпити) навик смислового і інтонаційного оформлення речення в усній мові.

• Формувати (закріплювати) уміння визначити кількість речень в тексті.

• Формувати (закріплювати) навик граматичного оформлення речення на письмі

2

Розвиток мовного аналізу і синтезу на рівні речення (слова):

а) диференціація понять «речення», «слово»;

б) розвиток аналізу речень на слова;

в) визначення кількості, послідовності слів в реченні

• Уточнити (закріпити) поняття «речення», «слово».

• Формувати (закріплювати) навик визначення кількості і послідовності слів в реченні

3

Розвиток фонемного сприйняття, уявлень, диференціації:

а) звуки мови і немовні звуки; утворення немовних звуків;

б) «звук» — «буква»: диференціація понять;

в) голосні звуки і букви («а», «о», «у», «е», «и»); виділення голосних звуків I ряду із звукового ряду, складу, слова;

г) приголосні звуки і букви;

д) диференціація голосних і приголосних звуків і букв

• Сформувати поняття «Звук мови» Познайомити із способами утворення звуків мови.

• Сформувати (уточнити, закріпити) поняття про букву як про графічний образ звуку

• Розвивати фонемне сприйняття, складовий і фонемний аналіз і синтез, фонемні уявлення.

• Розвивати фонемне сприйняття, складовий і фонемний аналіз і синтез, фонемні уявлення.

• Розвивати (закріплювати) уміння розрізняти на слух голосні і приголосні фонеми

4

Розвиток мовного аналізу і синтезу на рівні складу:

а) складотворча функція голосних;

б) наголос; ударний склад

• Розвивати складовий аналіз і синтез на матеріалі слів різної складової структури.

• Сформувати (закріпити) навик визначення ударного складу в словах

5

Розвиток фонемних уявлень, звукобуквеного аналізу і синтезу слів:

а) голосні звуки і букви; утворення голосних II ряду;

б) розвиток звукобуквеного аналізу і синтезу слів з голосними «я», «ї», «є», «ю»: — на початку слова, — в середині і в кінці слова після голосної, — в середині і кінці слова після розділового «’»

• Познайомити із способом утворення голосних II ряду.

• Сформувати (уточнити, закріпити) навик фонетико-фонемного аналізу і синтезу слів з йотованими голосними на початку слова.

• Сформувати (уточнити, закріпити) навик фонетико-фонемного аналізу і синтезу слів з йотованим в середині і кінці слова після голосної.

• Сформувати (уточнити, закріпити) навик фонетико-фонемного аналізу і синтезу слів з йотованим в середині і кінці слова після розділового м´якого знаку

6

Розвиток фонемних диференціювань на матеріалі твердих і м´яких приголосних:

а) диференціація твердих і м´яких приголосних;

б) букви «а—я» після твердих і м´яких приголосних:

— у складах і словах

— у словах і словосполученнях

— у реченнях і текстах;

в) букви «о—є» після твердих і м´яких приголосних;

— у складах і словах

— у словах і словосполученнях

— у реченнях і текстах;

г) букви «у—ю» після твердих і м´яких приголосних:

— у складах і словах

— у словах і словосполученнях

— у реченнях і текстах;

д) букви «и—і» після твердих і м´яких приголосних:

— у складах і словах

— у словах і словосполученнях

— у реченнях і текстах;

е) буква «ь» після м´яких приголосних на кінці слів;

ж) буква «ь» після м´яких приголосних в середині слів

• Уточнити, порівняти артикуляцію і звучання твердих і м´яких приголосних.

• Сформувати (закріпити) навик вживання букв «а—я» після твердих і м´яких приголосних на письмі: у складах і словах, в словах і словосполученнях, в реченнях і текстах

• Сформувати (закріпити) навик вживання букв «о—є» після твердих і м´яких приголосних на письмі: у складах, словах, в словах і словосполученнях, в реченнях і текстах.

• Сформувати (закріпити) навик вживання букв «у—ю» після твердих і м´яких приголосних на письмі: у складах і словах, в словах і словосполученнях, в реченнях і текстах.

• Сформувати (закріпити) навик вживання букв «и—і» після твердих і м´яких приголосних на письмі: у складах, словах, в словах і словосполученнях, в реченнях і текстах.

• Сформувати (закріпити) навик вживання на письмі букви «ь» після м´яких приголосних на кінці слова.

• Сформувати (закріпити) навик вживання на письмі букви «ь» після м´яких приголосних в середині слова

7

Диференціація голосних звуків [о-у]:

— у ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах. Диференціація голосних звуків [о—у] після м´яких приголосних. Позначення м´яких приголосних на письмі буквами «є—ю»

• Розвивати фонемну диференціацію звуків [о—у]:

— у ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

• Розвивати фонемну диференціацію звуків [о—у].

• Сформувати (закріпити) навик вживання на письмі букв «є—ю» після м´яких приголосних

8

• Розвиток зорової диференціації на матеріалі букв «о—а». (Спочатку провести роботу по фонемній диференціації голосних звуків [о—а].)

• Розвиток зорової диференціації на матеріалі букв «і—и». (Спочатку провести роботу по фонемній диференціації голосних звуків [і—и].)

• Розвиток зорової диференціації на матеріалі букв «і—у». (Спочатку провести роботу по фонемній диференціації голосних звуків [і—у].)

• Розвиток зорової диференціації на матеріалі букв «і—у». (Спочатку провести роботу по фонемній диференціації голосних звуків [і—у].)

• Розвиток зорової диференціації на матеріалі букв «і—е». (Спочатку провести роботу по фонемній диференціації голосних звуків [і—е].)

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «о—а»: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «і—и»: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «і—у»: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «і—у»: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «і—е»: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах

9

Розвиток фонемних диференціювань на матеріалі дзвінких і глухих приголосних. Диференціація звуків [с—з]:

— у ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах.

Аналогічно ведеться робота з рештою парних дзвінких і глухих приголосних: [в—ф], [б—п], [д—т], [з—с], [г—к] (тверді і м´які), [ж—ш]

• Уточнити, порівняти артикуляцію звуків [с—з].

• Розвивати фонемну диференціацію звуків [с—з]: — в ізольованій позиції;

— у складах і словах;

— у словосполученнях і реченнях;

— у текстах

10

Розвиток фонемних диференціювань в групі:

— свистячих

— шиплячих;

— аффрикат і звуків, що входять в їх склад ([с—ш], [с—ц], [ш—ч], [ш—щ], [ц—ч], [ч—т´], [ц—т], [ц—т´])

 

11

Розвиток зорової диференціації:

— рядкових букв «п-т», «л-м», «х-ж», «к-н», «т-н», «п-н», «ш-щ», «и-ш», «б-Д», «б-В», «Д-В», «Д-3», «р-з», «П-р», «к-н», «к-г», «к-и», «в-т», «и-п»;

— заголовних букв «П-Т», «Л-М», «X-Ж», «К-Н», «Ш-Щ», «И-Ш»

• Розвивати зорову диференціацію рядкових букв «п—т», «л—м», «х—ж», «к—н», «т-в», «п-н», «ш-щ», «и-ш», «б-д», «б-в», «д-в», «д-з», «р-з», «п-р», «к-н», «к-т», «к-п», «н-т», «н-п».

• Розвивати зорову диференціацію заголовних букв «П-Т», «Л-М», «X-Ж», «К-Н», «Ш-Щ», «И-Ш»

12

Збагачення словникового запасу, вдосконалення лексико-граматичного оформлення мови:

а) лексика:

— слова, назви предмета, явища природи (3—4-і класи — іменник)

— слова, що позначають дію предмету (3—4-і класи — дієслово)

— слова, що позначають ознаки предмету (3—4-і класи — ім´я прикметник)

— слова-антоніми

— слова-синоніми

— слова-омоніми;

б) словотворення:

— будова слова (корінь, споріднені слова)

— розвиток функції словотворення (приставки)

— розвиток функції словотворення (суфікси)

— збагачення, актуалізація словарного запасу;

в) поповнення знань про будову слова;

г) розвиток, вдосконалення лексико-граматичного оформлення мови:

— прийменники; диференціація прийменників і приставок

— уточнення (розвиток) навику узгодження прикметників з іменниками (у роді, числі, відмінку);

д) розвиток навиків зв´язного вислову (по Ястребовій):

— текст; аналіз змісту; логічна послідовність

— повідомлення; конструювання розповідного повідомлення; робота над планом; види робіт: складання розповідей за планом; закінчити розповідь по заданому початку; скласти розповідь по заданому кінцю; скласти до розповіді висновок (вступ); скласти розповідь за опорними словами; скласти розповідь на задану тему за опорними словами; скласти розповідь на задану тему на підставі спостереження; скласти розповідь-опис; скласти лист; скласти розповідь по картині; написати замітку в стінну газету; передати зміст вірша своїми словами

• Уточнення лексичного значення слів, що вивчаються.

• Продовжувати збагачення словникового запасу шляхом накопичення нових слів, що відносяться до різних частин мови.

• Уточнити (закріпити) знання про будову слова. Формувати уміння підбирати споріднені слова.

• Уточнити значення приставок. Розвивати (закріплювати) уміння утворювати нові слова за допомогою приставок.

• Уточнити значення суфіксів. Розвивати (закріплювати) уміння утворювати нові слова за допомогою суфіксів.

• Уточнити лексичне значення слів, утворених за допомогою різних груп суфіксів.

• Узагальнити (закріпити) знання про морфологічну будову слова. Формувати навик використання різних способів словотворення: Уточнити лексичні значення різних прийменників.

• Формувати (закріплювати) уміння погоджувати слова в словосполученнях, реченнях, моделях різних синтаксичних конструкцій.

• Формувати навики: змістовної структури речення; встановлення логіки (зв´язності, послідовності) висловлювання.

• Підбір мовних засобів для побудови висловлювання в тих або інших цілях спілкування (передача змісту тексту, сюжетної картини, міркування, доказ)

 

Вгору