Перспективний план роботи з учнями з НВЗНМ


№ п/п

Кілька один

Тема і зміст корекційної роботи.

Граматичні теми, що

використовуються на

заняттях

Розвиток немовних процесів.

І

10 год.

Робота над словом.

   

1.

 

Слова, що означають назву предмета.

   

2.

 

Слова, що означають дію предмета.

Слова, що відповідають на питання що зробить?

 

3.

 

Слова, що означають ознаку предмета

Слова, що відповідають на питання який? яка?

яке? які?

Розвиток логічного і

образного мислення.

Розвиток слухової уваги і

пам´яті слухового

сприйняття.

4.

 

Просте двоскладове непоширене речення.

Велика буква на початку слова. Крапка в кінці речення. Узгодження дієслова із іменником в числі, роді.

II

25 год

Робота над реченням

   

1.

 

Поширення простого двоскладового речення означеннями

Узгодження прикметника з іменником в роді, числі.

 

2.

 

Робота над поширенням і граматичним оформленням простого речення.

Узгодження прикметника з іменником в роді, числі, відмінку.

Розвиток абстрактного і

логічного мислення, слухової уваги і пам´яті.

3.

 

Робота з прийменниками в, на, з, зі, в, із, по, до, від, у

Написання прийменників окремо.

 

4.

 

Закріплення вживання всіх відпрацьованих прийменників.

   

III

 

25 год.

 

Формування монологічного мовлення

Послідовний переказ

   

1.

 

Послідовні перекази

Узгодження і керування різних частин мови.

 

Розвиток логічного,

образного мислення,

пам´яті.

 

2.

 

Перекази-описи

3.

 

Перекази описово-розповідного характеру.

IV

25 год.

Робота над складо-звуковим складо слова

Голосні і приголосні звуки

Розвиток фонематичного уявлення та сприймання.

1.

 

Звуковий склад слова

 

Розвиток слухового сприйняття та уваги.

2.

 

Виділення голосних І ряду із складів та лів.

   

3.

 

Складова будова слова.

   

4.

 

Утворення голосних II ряду.

   

5.

 

Виділення голосних звуків II ряду із слів.

Букви я, ю, є, ї

 

6.

 

М´які приголосні

Позначення м´якості приголосних голосними II ряду та м´яким знаком (ь)

Розвиток фонематичного слуху.

V

 

Звуко - буквений аналіз слів

 

Розвиток фонематичного сприймання та слуху.

 

 

 

 

п/п

 

Етап, роботи

 

Зміст роботи

К-сть годин

 

Примітка

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

Клініко-логопедичнеобстеження дитини-логопата

 

 

 

 

Системне логопедичне обстеження

 

 

Обстеження психолого-педаго-гічних особливостей розвитку дитини-логопата

а) Вивчення носа та носоглотки

б) Вивчення ротової порожнини та глотки.

в) Вивчення стану гортані

г) Обстеження стану слуху та фізіології вух

 

  1. Будова і функціонування артикуляційного апарату.
  2. Структурні і функціональні характеристики дихання.
  3. Голосоутворююча система і її функціонування.

 

Обстеження відповідності розвитку дитини віковій нормі та відношення малюка до свого дефекту.

1

1

1

1

 

1

1

1

4

 

Збір висновків медиків про стан артикуляційного апарату

 

Аудіограма стану слуху

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Підготовчий етап корекції мовлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний етап виховання правильного мовлення

 

1. Психотерапія

 

2. Постановка правильного дихання

 

3. Розвиток слухової уваги, самоконтролю.

 

4. Формування фонематичного сприйняття, розвиток фонематичного слуху

 

5. Артикуляційна гімнастика

 

 

 

Постановка та автоматизація голосних звуків в такому порядку:

- о, у, е, а, и, і

 

 

Постановка і автоматизація приголосних звуків:

- в-ф

- п-б

- т - д

- м,н,л

- л-в

 

 

 

4

 

2

 

 

постійно

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2 – 3

2

3

5

5

 

 

3

4-5

4

4

4

4

 

8-10

5-6

4-5

 

 

Елементи психотерапії включаються в кожне заняття

 

 

Вправи по розвитку слухової уваги включати в заняття по постановці звуків

 

 

 

 

Активізація м´язів м´якого піднебіння та задньої стінки носоглотки

 

 

 

- л-й

- г,к,х

- с-з

- ш – ж

- ц,ч,щ

- дж - дз

- р

- р - л

- р-й

6.

Закріплення навичок правильної вимови поставлених звуків

Системна робота по формуваню фонематичного слуху та розвиток навичок фонематичного аналізу слів на матеріалі поставлених звуків

12-15

За планами подолання недоліків звуковимови

 

 

Вгору