Етапи логопедичної роботи із заїкуватими дітьми


Проблема лікування, корекції в разі заїкання є актуальною для науковців і практичних працівників медицини, дефектології та психології.

Упродовж ХХ ст.  проблему заїкуватості вивчали і висвітлювали у науковій літературі особливо інтенсивно. Нині інтерес до проблеми не знижується. Більш того, починаючи з 1994р. регулярно проводяться міжнародні симпозіуми, присвячені винятково проблемі заїкання, які збирають більше тисячі вчених з усіх країн світу. Ця проблема також висвітлюється у міжнародному спеціальному журналі «Fluency Disorders» («Порушення плавності»). Величезний інтерес науковців до проблеми заїкання зумовлений її актуальністю – захворювання значно поширене, помітне оточенню, має соціальне значення та часто має рецидивний характер, важко піддається корекції.

Заїкуватість, крім судомних заїкань, поєднує у собі порушення вищої нервової діяльності, які пов’язані, з одного боку, з органічним ураженням центральної нервової системи, з другого – із невротичною реакцією. Хроніфікація процесу (яка часто спостерігається в разі заїкання) спричинює зазвичай вторинну невротизацію (реакція особистості на основне захворювання), що робить заїкання складним патологічним процесом.

Отже, для ефективнішої корекції мовлення в разі заїкання логопед має бути не тільки обізнаний з практичними прийомами, а й розуміти цілісну клінічну та психолого-педагогічну картину цього патологічного стану, знати клінічні прояви невротичних та неврозоподібних станів. Лише за цих умов можлива правильна інтерпретація психофізіологічних, психологічних та психолого-педагогічних даних, отриманих під час обстеження заїкуватого, що сприятиме визначенню адекватної та ефективної стратегії реабілітаційних та профілактичних заходів.

Заняття

Розділ роботи

Зміст і мета

Ігрові вправи

Домашні завдання

Обладнання

І етап

1-4

Обстеження дітей

Збір аналітичних даних, перевірка мовлення дітей.

 

Відповіді на питання логопеда.

Скласти з дітьми режим дня,

іллюстрований малюнками.

Притримуючись режиму дня,

придумати і відтворити сюжети ігор:

приготувати відповідно до ігор вироби,

малюнки.

Книжки, малюнки

вироби, іграшки до

визначеного сюжету.

1-12

Бережливий режим

Установча бесіда з батьками: організація і

проведення загального мовленнєвого

бережливого режиму.

"Мовчанка"

4-12

Релаксація

Розслаблення кінцівок по контрасту з напругою

Кулачки.

Олені.

Штанга.

Пружинки.

Кораблики.

Ноги загорають

Досягти розслаблення по контрасту із напругою.

Фотографії поз при релаксації.

2-10

Мовленнєве дихання

Постановка діафрагмального дихання: вимова

голосних по одному і по два на видосі: називання

предметних малюнків з опорою на наголошений

голосний; читання віршів на відповідні голосні.

"Звуки-командири"

Тренувати плавний мовленнєвий видих

із самоконтролем. Намалювати і

розфарбувати червоним кольором

відповідні голосні.

Предметні малюнки або іграшки назви

яких починаються на той наголошений

звук, що відпрацьовується.

Використання мінімального мовленнєвого матеріалу під час сюжетно-рольових ігор.

Сценки

майже без

слів.

До кожного голосного підібрати слова -

малюнки і чітко їх назвати. Показати

сценку без слів.

Ляльки бібабо.

3-12

Спілкування

короткими

фразами

Відпрацювання навичок вільної поведінки

виразної інтонації, чіткої артикуляції звуків.

Виділення наголошених голосних, використання

пауз. Називання і однослівне описання предметів, малюнків і т.ін. Проведення сюжетно-рольових ігор.

"В країні

коротких

відповідей"

Ігри "Приїзд

в країну

коротких

відповідей"

"У лісі"

Виконати малюнок, виріб; дібрати

малюнки; принести іграшку і т.д. і дати

її опис короткими фразами. За своїми

альбомами підготувати запитання до

малюнків. Виготовити вироби для

оформлення залу; зробити деталі

костюмів для виступу.

Іграшки, вироби малюнки дітей;

атрибути до відповідних ігор.

12

Заключне заняття

Виступи дітей (колективні індивідуальні). Оцінка

перших успіхів у використанні мовленнєвих

правил.

Святковий концерт

 

Шапочки із

зображенням букв.

Ляльки - бібабо.

Саморобні значки,

маски.

II етап

13-24

Бережливий режим

Дотримання бережливого режиму. Обмеження спонтанного мовлення.

"Мовчанка"

Проводити із збудженими чи ослабленими після хвороби дітьми для обмеження мовленнєвого спілкування.

Вироби,атрибути до ігор.

13-24

Релаксація

Розслаблення м´язів шиї, мовленнєвого апарату, діафрагми. Внутрішній стан спокою.

Вправи: "Кулька",

"Цікава Варвара", "Хобіток", "Жабки",

"Гірка",

"Чарівний

сон"

Досягати розслаблення м´язів по

контрасту із напругою. Викликати

почуття загального спокою під час

"Чарівного сну"

Фотографії поз при релаксації.

13-24

Мовленнєве дихання

Вправи на злитність і плавність вимови голосних

(3-4 звука), на чіткість і довготривалість видиху

при вимові приголосних. Відпрацювання

самокотролю дихальних рухів грудей і

діафрагми.

Вправи:

"Жук",

"Насос",

"Комарик",

"Трубач",

"Парад

цифр"

Тренувати плавний мовленнєвий видих

при чіткій вимові голосних і

приголосних.

Ляльки бібабо

Виготовити плакати розміром 15x10

см. із зображенням цифр на одній

стороні і відповідної кількості предметів

на іншій.

Плакатики з цифрами і малюнками.

13-24

Активація

розгорнутого

мовлення

Навчання плавній і злитій вимові фраз, що

складаються із 1 -3 змістовних відрізків.

Складання невеликих оповідань і переказів із

дотриманням мовленнєвих правил.

"В країні

повних

відповідей"

Складні речення за предметними і

сюжетними малюнками, відповідати на

запитання і ставити їх, розповідати про

свої малюнки і вироби, творити і

розказувати казки на задану тему.

Малюнки, план Міста

гарного мовлення,

вироби, малюнки,

іграшки.

15-24

Інсценування

Виховання вільного емоційного мовлення в коротких сценках.

Наш театр.

Наше кіно.

Наші

фантазії.

Вчити діалоги і розігрувати їх по ролях.

Маски, ляльки -

бібабо, фланереграф,

декорації і реквізит

для постановки

24

Заключне заняття

Виступи дітей

Ляльковий театр

Розповісти про свої враження, про святковий концерт.

III етап

25-36

Бережливий режим

Дотримання бережливого режиму.

"Мовчанка"

Індивідуально - по мірі необхідності

повторювати і придумувати нові

сюжети.

 

25-34

Релаксація

Навіювання в стані спокою формул правильного мовлення.

"Чарівний сон"

Проводити "Чарівний сон" не менше

трьох разів на день. Продовжувати

щоденно дихально-артикуляційні

вправи.

Ляльки бібабо

25-34

Мовленнєве дихання

Повторення одно - двоскладових вправ на голосні

і приголосні. Тренування у вимові фраз із

зупинками.

   

25-36

Перехід до

спонтанного

мовлення

Навчання переказу без опори на наочність і без

домашньої підготовки. Складання казок.

Імпровізовані діалоги.

Установка:

"Покажи і

розкажи",

"Склади

розкажи",

"Просто так

ти не гуляй

зором

гострим

спостерігай"

Проводити з дітьми імітаційне

читання, слухати радіопередачі, і

платівки - з послідуючим переказом.

Розповідати про екскурсії, складати і

розповідати казки.

Альбом дітей, книжки, вироби, малюнки дітей.

25-35

Свобода мовленнєвого спілкування.

Вироблення навичок вільного спілкування в інсценуваннях і сюжетно-рольових іграх.

На прийомі "Улікаря

Айболита",

"Школа

Олівця" і

т.ін.

Провести екскурсію, прочитати тексти,

підготувати запропоновані діалоги,

виготовити потрібне обладнання.

Вивчити текст далі у сценках.

Реквізит, що відповідає сюжету.

35

Заключне заняття

Розповіді, казки, вистави.

Святковий

концерт.

Закріплювати одержані мовленнєві навички у різних життєвих ситуаціях.

Маски, ляльки, значки емблеми.

 

Вгору