План по подоланню вад мовлення


 

Тижні

Звуки і букви

Звуко-складовий аналіз, грамота

Граматична будова

Активна лексика

Пасивна лексика (теми)

Зв´язне мовлення

Вересень

І

 

Обстеження

   

Знайомство зі школою (екскурсія)

 

II

 

Обстеження

   

Овочі, фрукти (екскурсія)

 
 

А

Аналіз звукового ряду із двох голосних

Доповнення речень замалюнками (Н.в., З.в.)однини ім.

Альбом, айва, антена, ательє,атомохід, мак, танк, вата,ванна, аптека.

   

III

У

Виділення початковогонаголошеногоголосного.

Доповнення речень замалюнками (Н.в., З.в.) ім. водн.

Удав, удод, умивальник,павук, букви, дуб, дудка,кухня, губка, губи, пух,бублики, будильник.

   
 

І

Аналіз звукового ряду із трьох голосних

Н.в. ім. в мн.

Іван, Інна, індик, Ілля, ліфт, лілія, іній, синій.

Сім´я. Будинок

 

IV

П П´

Виділення останньогоглухого приголосного.

Аналіз зворотньогоскладу ап

Складання речень засюжетними малюнками зазразком. Узгодженнядієслів Теп. ч. з ім.

Піон, підвода, павич,панама, півень, пелікан,пальто, павук, попуга,поляна, липа, плита, пень,пенал.

 

Розгляд репродукціїкартини Васнєцова"Альонушка"

Жовтень

І

 

Т

 

П Т

Звуковий аналіз звротнього складу УТ. Відтворення звуковогоряду, (ат-ут-ит)

Виділення останнього приголосного в слові.

Складання речень засюжетним малюнком задоп. питань.

Узгодження кількісних чисел 1, 2, 5 з ім.

танк, вата, дім, дим, піт,бинт, бант, каток, охоронник, хобот, парта,ліфт, білет.

Дитячі іграшки

 

Розповідь замалюнком "Тома іТоля"

 

 

II

 

 

 

К К´

 

О

 

Перетворення зворотних складів в прямі. Відтворенняскладового ряду. Відтврення складових рядів (прямі склади).

Виділеннянаголошеного складу,наголос голосного післяприголосного

 

Р.в. множини ім.Складання речень ізсловом "бегато"

 

 

Кінь, кіт, ковзани, книга, танк, індик, мак, маяк, вінок,кухня, охоронник, кубики,клюква, копійка,Кінь, дім, лимон, каток,пальто, вагон, вікон, батон, ноги, охотник, піон.

 

 

Рання осінь Квіти (екскурсія в парк)

 

 

 

"Кошеня." Розповідьза малюнком."Каток"

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Й Л

 

X

 

К

Відтворення складових рядів.

М´які приголосні Виділення початковогоприголосного передголосним. Зв. аналізслів: так, тук, піт, пік.

Відносні прикметники.

Дієслова в мн. Мин. часу.

Префіксальні дієслова.

Рід ім-ів (співвідношеннязайменників мій, моя)

Узгодження кількіснихчислівників і іменниківX

 

Хек, мухи, кухня, хліб,хобот, охотник, вухо, яхта,хокей.

Маяк, лейка, майка, копійка,клей, ягода, лінійка,ковник, мийка, двійка,айва, лілія, попуга, баян,Кухня, хліб, муха, охотник,хобот, хек, хокей, яхта, мох.

   

IV

 

И

И-І

М

Виділення наголошеногоголосного післяприголосних,

Виділення початковогоприголосного. Зв. аналіз слів мак, кит

Н.в. множини ім.Присвійні прикм.

Деформована фраза.

Велика буква (імена людей)

Дим, диня, ягоди, тюльпани,(ім. на и в множини).

Мак, майка, муха, альбом,маяк, атомохід, панама, дим, дім.

Тварини дом. і дикі(екскурсія настанцію юннатів)

Розповідь по сюж.малюнках. "Тут будесад"

Листопад

 

І

С

С´

Визначення місця звука в слові.

Ділення слів на складиЗвуковий аналіз слівсуп, сам, гуси.

Складання речень з даним словом.

Зменшувально-ласкальні суфікси іменників

 

Осінь. Перелітніптахи.

Екскурсія в парк

Розповідь засюжетниммалюнком "Лисиця і гусята"

II

 

С-С´

 

Н

 

Звук аналіз слів сани

Ділення слів на склади.

Місце звука в слові.

Словотворення прикм-ів.

Узгодження прикм-ів зіменників.

Прийменники (з), (на)Словотворення складних слів.

Прикметники осінній, сосновий.

Складні сл: листопад,снігопад, всюдихід, сінокіс,садовод, атомохід, медонос.

Осінь.

Перелітні птахи.

Екскурсія в парк.

Осінь в картинахросійських художників.

Розповідь за сюжетним

малюнком "Осінь".

Розгляд репродукціїЛевітана.

III

 

 

З

З-З´

С- З

Звуко-складовий аналіз слівЗуби, кози, зима, Зіна

Схеми слів. Дзвінкі іглухі приголосні.

Сумнівні приголосні вкінці слів гриб, віз, ніс. Узгодж. прикм. з ім.зелений, (а) (є) зимовий (а), (є)Прийменники за із-за

 

Транспорт

 

 

Розгляд сюжетного малюнка"Транспорт" нанашій вулиці.

Розповідь "Дорога вдит. садок "...школу"

IV

 

Б

Б-В´

П-Б

Дзвінкі і глухіприголосні. Звуко-складовий аналізслів бант, бинт.

Схеми слів.

М´які і тверді приголосні

3 менш. -ласкальні суфіксиіменників -ок, -ек, -ик.

Наголос.

Прийменники под із-підДеформована фраза.

Бант, бинт, губи, зуби,кубики, білет, батон, бідон,альбом, хобот, банан,автобус, бублики, букви,азбуки, буси, бесідка, бінокль.

 

Пізня осінь(передзим´я)

 

Розповідь засюжетниммалюнком"листопад"

Грудень

І

В

Д

Т-Д´

 

Робота з розрізноюазбукою (складання іперетворення складів іслів)

квас, дзвін, стук, дуби,дубок

Поширення речень.

Словотворення іменників, що означають дієві особи за їх значенням. Зменш.-пестливі суфікси. Правопис приголосних в кінці слів.

Завод, вата, ванна,вінок, ваза, вафлі, васильки,валянки, умивальник, вагон,сова, диван, сови, квас,букви, клюква, дим, диня, ягоди, блюдо, дудка, фундук.

Зима. Зміни в природі (екскурсія)

Розповідь за сюжетним малюнком.

II

Т

 

Т´-Д´

Г

Вправи з розрізноюазбукою.

Звуко-складовий аналізслів: диван, голуби.

Чит. слів, речень.

Ділення речень на слова.

Непрямі відмінки ім-ків(діти, тварини) Дієслова: одягти одягати,

Префіксальні дієслова(ходити). Підбір предметівдо ознак.

Складні прийменники.

Сундук, гніздо, бідон,посуд, зуб, дуб.

Гуси, вагон, губи, нога, ноги,бумага, кеглі, гамак, ягоди,книга, сніг, губка, гуси,гвоздики, попуга.

Папір.

Виготовлення, види,застосування(екскурсія вбібліотеку)

Розповідь "В бібліотеці"

III

Е

Є

Звуково-складовийаналіз слів єнот,

етажерка,Читання та друкуванняречень

Утворення прикметників. Узгодження з іменником.

Наголос. Велика буква на початкуречення.

Тінь, п´ять, костюм,телефон, павутина, кошеня,гусенята, дев´ять, лебеді,ведмеді, будильник, диван,діти, дельфін, індик.

Посуд, Види. Матеріал.

Читання вірша "Федорине горе"

IV

Г-Г´

 

Г-К

Звуко-складовий аналізсхеми слів: утюги,книга.

Читання та друкуванняслів по слідах аналізу.

Правопис приголосних сумнівних. Непрямі відмінки кількісних числівників (один, два, п´ять) з іменниками. Прийменники під, над, із-за, за, із-під.

     

Січень

І

 

Канікули

       

II

Л

Звуко-складовий аналіз ісхеми слів: стіл, слон,вовк, білка.

Наголос. Дієслова однинимин. часу. Утворення споріднених слів.

 

Дикі тварини і птахи.

Розповіді Толстого"Хотіла галка пити","Білка і вовк"

II

 

Л,Л´

Вправи з розрізноїазбуки. Друкування,читання слів: лисиця,білка, вовк.

Присвійні прикметники.

Узгодження прикм. З іменниками.

 

Дикі тварини і птахи.

 

III

Ш

Перетворення слів(миска - мишка)

Складання схем,читання, друкування.

Поширення реченьдодатками. Складанняоповідання за опорнимисловами. Дієвідміна дієслівтеп. часу за зразком.

 

Кімнатні рослини.

Казки Ушинського.Придумування казокпо аналогії.

IV

 

С-Ш

Складання схем слів заіндивідуальнимималюнками

Словоутворення ім-ів (осібза заняттям) Здрібніло-пестливі суфікси іменників-ушк, -юсіньк, -ишк Складнопідрядні речення.

 

Одяг, взуття.Головні убори.

Знайомство зтканиною.

Російська народнаказка "Півник ібобова зернина"

Лютий

І

Р Р´

Самостійне складаннясхем слів. Вправи зрозрізної азбуки,читання, друкування.

Складання речень замалюнками, ділення наслова. Споріднені слова(ворона, горобець, вовк).

Утворення віддієслівнихприкметників.

Жарити, парити, варити,морозити, тушити, солити,пекти, коптити,консервувати.

Зимуючі птахи.

Серія сюжетнихмалюнків

"Годівниця дляптахів"

II

Р-Р´

 

Р-Л

Перетворення складів іслів. Слова склад, звуко-складової структури.

Відносні прикметники. Віддієслівні прикметники.

Дієприкметники(утворення, узгодження,вживання)

Фізкультура, спортсмен,розкладушка, карнавал,оркестр.

Домашні і дикі тварини.

Складанняоповідання за серієюсюжетних малюнків

"Собаки-санітари",

III

Р-Л

Р´-Л´

 

Ж

Перетворення складів іслів. Слова склад, звуко-складової структури.

Префіксальні дієслова.

Речення з одноріднимичленами. Дієвідміна дієслівбігати. Споріднені слова.

 

Тварини нашихлісів. Дом. тварини.

Повторення.

Ушинський "Рижик"

IV

Ж-3

 

Ж-Ш

Схема речення.

Друкування, чит.речень.

Слова складної звуко-складової структури.

Прийменники за, із-за, під,із-під, між, через.

Споріднені слова.

Наголос.

Сумнівні приголосні в кінціслова.

 

Хижі і травоїдні тварини.

Біанкі "Купання медвежат"

Березень

І

 

Ц

 

С-Ц

Складання схем слів зі збігом приголосних. Читання і друкуванняслів і речень.

Словоутворення ім-івж.р. з суфіксами иц, ниц.

Словоутворення іменниківс.р. зі здрібніло-пестливими суфіксами.

Складання речень з данимсловом. Зрібніло-пестливі суфікси,ім-ів. Префіксальнідієслова. Словотворчі ім-ки(професії, по-батькові чол.роду), Словотвор.присвійних прикмети.

 

Рання весна. Первоцвіти

Описова розповідь "Букетик фіалок"

II

 

Ч

Склад, схем слів зізбігом приголосних.

Вправи з розр. азбуки.

Читання і друкуванняслів та речень

   

8 Березня Сім´я

Колективнескладання казки "Демій будиночок?"

III

Ю Ч-Т

Вправи з розрізи.азбуки. Читання,друкування. Наголос.

Тверді і м´якіприголосні.

Дієслово (хотіти)

Префіксальні дієсловаруху.

Споріднені слова.

Складнопідрядні речення.

Присвійні прикметники.

 

Перелітні птахи

Оповідання "Граки"Розповідь Чарушина"Волчишко"

IV

 

Ч-С

Вправи з розр.азбукою.

Читання, друкування.

Наголос.

Словоутворення ім. ч. роду(за їх заняттями попрофесіям, якостям).

Споріднені слова (учити,читати). Складнопідрядніречення. Велика буква.

Сумнівний приголосний вкінці слова.

 

Пошта. Професії

Розповідь засюжетниммалюнком "Пошта"

Квітень

 

І

 

Щ

 

Вправи з розр. азбукою.

Читання, друкування. Наголос. Схема речення.

Словоутворення ім. ч. роду з суф. (-щик) професії. Збільшувально-зневаж.

суфікси (-ищ).Прислівники теп. часу.

Правопис (ща,) (щу,)

 

Будівництво(дискусія)

Придум. кінця казки "Як кізочка і вовкрозмовляли"

С. Баруздин "Ктопостроил зтот дом?"

 

І І

 

 

 

Щ-С

 

Й

 

Вправи з розрізноюазбукою.

Читання, друкування.Схеми речень

Ступені порівнянняприкметників і

прислівників. Утвореннявіддієслівних іменників.

 

 

Риба

 

 

 

Описові оповідання"Щука", "Карась"

 

Ш

Щ-И

 

Щ-Т

 

Вправи з розрізної азбуки.

Читання, друкування. Схема речення.

Словоутворення ім. ж.р. (професії).

Складнопідрядні речення. Спорідненні слова.

 

Ліс, сад, парк.

Пришвин"Золотой луч"

 

IV

Щ-Ш

Щ-Ч С´-Т´

Вправи з розрізної азбуки, Читання,друкування. Схема речень.

Закріплення словоутворення ім., щоозначають професії. Складання питань до прослуханого тексту.

 

 

Птахи

Тургенев"Воробей"

Травень

І

Шиплячі і

свистячі

звуки

Вправи з розрізи.азбукою. Читання,друкування. Схемаречень.

Правопис слів з шиплячими. Речення з однорідними членами.

Описові розповіді "Ластівка", "Метелик". Читанняі переказ казки В.Біанки "Пригодимурахи"

Птахи. Комахи.

 

II

М´які і

тверді

приголосні

звуки

Робота над технікою читання.

Утворення склади, слів.

Поширення речень

Складні речення.

Дидактичні ігри "Чому так говоримо"Назви машини одним словом.

Ми спортсмени.

Транспорт.Спорт. Фізкультура.

 

III

Голосні

звуки

Робота над технікою читання

Правопис ненаголошенихголосних. Наголос(повторення)

Діалогічна мова. Бесіда про книги. Читання і переказ епізодів із улюблених творів.

Розповіді. Казки. Вірші.

 

IV

Глухі,

дзвінкі

приголосні

звуки.

Робота над технікою читання

Складні речення різноїконструкції. Правописсумнівних приголосних(повторення)

Оповідання Ушинського "Чотири бажання"

С. Л. Маршака "12 місяців"

Бесіда про пори року.

Пори року.

 
 

Вгору