Річний план роботи вчителя - логопеда логопедичного пунктуРОЗДІЛ І

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Обстежити учнів -логопатів ЗОШ №__ на предмет виявлення розладів мовлення, та письма.

ІХ-Х

2.

Провести поглиблене обстеження та уточнення мовленнєвих діагнозів учнів, що навчаються в логопедичних групах.

X

3.

Заповнити мовленнєві картки та скласти плани по подолання мовленнєвих вад.

X

4.

3 метою виявлення природи дефекту мовлення організувати зустрічі з матерями дітей -логопатів та заповнити індивідуальні картки розвитку дитини.

ІХ-Х

5.

Відвідувати методичні об’єднання вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня з метою встановлення наступності в корекційній роботі з дітьми-логопатами.

за графіком

6.

Виступити перед вчителями початкових класів та вихователями з доповідями

Ø «Взаємозв’язок логопеда, вчителя, вихователя і батьків»

Ø «Умови формування у дітей навичок правильної звуковимови. Дислалія, її види, причини появи та необхідність усунення в молодшому шкільному віці»

XI-XII

II-III

РОЗДІЛ II

КОРЕКЦІЙНО - ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Здійснити корекційно - логопедичну роботу за такими напрямками:

o Подолання загального недорозвинення мовлення III рівня;

o Подолання фонетико - фонематичних розладів мовлення;

o Подолання дисграфії, дислексії;

Протягом

навчального

року

2.

Спрямувати корекційно - відновлювальну роботу на розвиток у дітей пам´яті, уваги, доказового мислення.

протягом року

3.

Виготовити інформативну папку на тему „Міжзубна вимова звуків (свистячі, шиплячі)", «Ліворука дитинав школі і вдома».

X

4.

Створення програми комплексної діагностики розумового та особистісного розвитку учнів.

XI

5.

Створення та апробація батареї тестів розвитку письмового мовлення

XII

6.

Надавати консультації батькам та вчителям

постійно


РОЗДІЛ III

ОСНАЩЕННІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Виготовити звукові лінійки,

кольорові світлофорчики для

індивідуальної роботи.

X

2.

Виготовити дидактичні папки:

o „Швидкомовки знаємо"

o „Говори правильно"

o „Народ скаже, як зав´яже"

(Українськи приказки та прислів´я).

IX

ХП

III

3.

Виготовити дидактичні ігри:

o „Звуковий килимок"

o „Звуковий потяг"

o „Веселі навпакишки"

o „Читаємо оповідання"

протягом

року

4.

Виготовити таблиці по

швидкісному складанню складів,

слів.

І-II

5.

Систематизувати використання

фізкультхвилинок згідно тематики

фронтальних занять по

звуковимові.

II


РОЗДІЛ ІV

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Підготувати виступи на батьківських зборах на теми:

«Дислалія, її види, причини появи та необхідність усунення в молодшому шкільному віці»

«Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги»

«Ліворука дитинав школі і вдома»

IX

ХП

V

2.

Підготувати і провести бесіди з батьками на теми:

o Роль і місце батьків і виконанні дитиною корекційних завдань.

o Домашній режим для дитини - запорука успішного навчання у школі.

IV

3.

В рамках „Школи для батьків" провести зустрічі на теми:

o „Міжзубна вимова - це не просто косметична вада"

o „Вчити мови – значить будити думку"

XI

II

РОЗДІЛ V

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ

Зміст роботи

Термін

Примітка

1.

Медико-соціальна реабілітація дітей з порушенням мовленнєвого розвитку

ХІІ

2.

Опрацювати журнали „Дифектолог"

№ за 200 р. „Дослідження проблеми дитячого аутизму"

протягом року

нотатки

3.

Скласти конспекти логопедичних занять на теми:

ХІ-ХІІ

4.

Своєчасно поповнювати знання, знайомитись з інноваційними програмами та технологіями. Систематично знайомитись з новинками дифектологічної літератури.

постійно

5.

Брати активну участь у роботі обласних методичних об’єднань вчителів-логопедів.

6.

Відвідувати відкриті заняття вчителів-логопедів, вчителів початкових класів.

 

Вгору