Стан писемного мовлення учня


______ класузагальноосвітньої школи № ___

Типи помилок

Види помилок

Кількість помилок

Приклади помилок, які трапляються на письмі

Помилки звукового складу слова

Заміни приголосних

Заміни голосних

Пропуски приголосних

Пропуски складів та частини слова

Перестановки

Додавання

Написання частин слова окремо

Лексико-граматичні помилки

Попущення узгодження

Порушення керування

Заміна слів за звуковою схожістю

Заміна слів за семантичною схожістю

Пропуски слів

Написання слів разом

Графічні помилки

Заміна букв за кількістю елементів

Заміна букв за просторовим розміщенням

Дзеркальне написання букв

Помилки

на правопис

Правопис жи, ши, ча, шча, чу, шчу

Велика літера на початку речення, в іменах, кличках тварин

Правопис м´яких приголосних

Правопис ненаголошених голосних в корені слова (двоскладові слова)

Помилки на правила правопису, які ще не вивчалися

 

Вгору