Карти досягнень дошкільників

Корекційна освіта Херсонщини


Карта розвитку взаємодії таспілкування дошкільниківз однолітками

Ігрова взаємодіяВступ

Всі батьки з радістю спостерігають за тим , як їх діти ростуть , розвиваються, з інтересом пізнають світ. Дорослі хочуть щоб їх дитина була сама-сама: сама розумна, сама красива, сама вихована. Ми намагаємось зробити все можливе для успішного розвитку нашого малюка. Але іноді очікуємо, що його досягнення повинні відбуватися швидко, пред’являємо йому високі вимоги, не завжди замислюючись про індивідуаль-ні особливості дитини та навіть його вікових нормах.

Для того, щоб зорієнтувати у тому наскільки відповідає рівень розвитку Вашого малюка його віку, уважно вивчить запропоновані карти досягнень дошкільників. Це допоможе вам уникнути зайвих проблем та конфліктів, співвіднести власні очікування з можливостями дитини.

Спілкування

3 роки. Мовлення дитини складається із простих речень. Діти спілкуються, але не завжди відповідають один одному. Може зустрічатися й «колективний монолог», (одночасно розповідають кожен своє, майже не слухаючи один одного).

4 роки. Мовлення дитини складається зі складних речень. У бесіді діти адресують висловлювання один одному. Іноді враховують можливості розуміння слухача.

5 років. Повідомлення дітей відноситься не тільки до ситуації яка відбувається у теперішньому часі, але і мають повідомлення про минулі події. Діти уважно слухають один одного. Спостерігаються емоційні хвилювання під час розповіді іншої дитини.

6 років. Намагаються надати співрозмовнику більш повну та докладну інформацію. Уточнюють повідомлення іншого.

Сумісна діяльність дітей на заняттях

3 роки. Виявлення інтересу до предмету дії партнера, наслідування цих дії. Здатність запросити партнера до виконання сумісної діяльності. Спроби налагодити співпрацю.

4 роки. Здатність ( за допомогою дорослого) розподілити матеріал та обов’язки при виконані роботи . Посилення взаємоконтролю над діями однолітка . Прагнення до отримання кінцевого результату.

5 років. Здатність запропонувати групі однолітків план сумісної роботи . Самостійний розподіл обов’язків в середині групи. Урахування думок членів групи . Розвиток почуття співвідношення до спільної справи.

6 років. Подальше поширення та ускладнення форм сумісної роботи ( інтегрована діяльність)

Можливість співпраці у непродуктивних видах діяльності. Колективне здійснення задуму.

Доброзичливе відношення до партнерів.

Ігрова взаємодія

3 роки. На початку – гра поруч. Беруть участь у сумісних витівках. До кінця третього року життя здатні залучити іншу дитину для гри.

Об’єднуються для неї по 2-3 дитини. Але ще не вміють розподіляти ролі , немає взаємодії персонажів , не враховуються ігрові бажання іншого. Наслідують дії з іграшкою партнерів.

4 роки. Ігрові об’єднання складаються з 2-5 дітей. Збільшується тривалість ігрової взаємодії. Діти розподіляють ролі. Узгоджують ігрові дії на протязі гри. Проявляють рольове спілкування. При конфліктах здійснюють тиск на партнерів, але частіше намагаються пояснити партнеру правомірність своїх домагань.

5 років. Зростає вибірковість та стійкість взаємодії. При плануванні гри велику увагу надають узгодженню її правил. Проявляються змоги спільного розподілу ролей. При конфліктах пояснюють партнеру свої дії та критикують дії іншого , сси лаючись на правила.

6 років. Попереднє спільне планування гри,

розподіл ролей. Рольова взаємодія однолітків.

Можуть здійснити допомогу та підтримку , орієнтуються на соціальні норми та правила.

Карта засвоєння соціальних норм та правил

Карта засвоєння норм та правил3 роки.

Малюк орієнтується на вимогу дорослого , може, (але не завжди), переносити ці вимоги в різні ситуації , виділяє невідповідність поведінки іншої дитини вимогам дорослого, ввічливо звертається до дорослого , вітається, каже « будь ласка», « дякую», у межах своїх можливостей самостійно одягається, їсть. За наказом дорослого прибирає іграшки, доводить не дуже цікаву справу до кінця, виконує найпростіші трудові дії. На вимогу дорослого може стримувати агресивні реакції. На прохання однолітків чи на вимогу дорослого може допомогти останньому, пожаліти його, поділитися іграшками.

4 роки

Дитина має уявлення про те, як треба, ( та не треба) себе поводити . Формується уявлення про особливості статевої поведінки . У поведінці однолітків та у своєї виділяє невідповідність нормам та правилам. Емоційно переживає коли чинить не так, « як треба». Посилює взаємоконтроль дітей над поведінкою один одного. Без нагадування дорослого може прибрати іграшки, виконати трудові обов’язки , доводить справу до кінця. Однак у процесі самої діяльності відволікатися на більш цікаве завдання. У взаємодії з іншими людьми може( але не завжди) проявляти соціально визнані форми поведінки.

5 роківКарта засвоєння норм та правил

Може регулювати свою поведінку на основі опанованих норм та правил, своїх етичних уявлень, але не у відповідь на вимоги інших людей. Емоційно переживає недотримання ним норм та правил невідповідність поведінки своїм етичним уявленням . Без контролю, з боку дорослого, не відволікаючись, може виконати трудові обов’язки , доводить до кінця мало привабливу роботу; наводить лад у кімнаті. Поведінка стає більш стриманою. Дружно грає, стримує агресивні реакції, ділиться, справедливо розподіляє ролі, допомагає у взаємодії з друзями.

6 років.

Підвищуються можливості саморегуляції поведінки. Без нагадування дорослого самостійно , виконує опановані норми та правила, в тому числі етичні. Однак, деякі діти здатні регулювати свою поведінку останніми незалежно від свого відношення до інших учасників взаємодії , від своїх бажань та інтересів. Відстоює опановані норми та правила, етичні уявлення перед однолітками та дорослими.

Карта розумового розвитку дитини

Карта розумового розвитку дитини

Сприйняття

3 роки. Малюк:

*може здійснити вибір карток певного кольору та визначити форму за зразком;

*знає назви 3-4 кольорів та 2-3 форми;

*бере до уваги колір та форму у найпростішихконструкціях;

*може вибрати з трьох предметів різного розміру «малий», «великий»,» самий маленький».

4 роки. Малюк вміє:

*вибрати з декількох, одну картку за назвою кольору чи форми;

*підібрати предмети чи будівельні деталі за певною формою;

*співвідносити за розміром 5-7 предметів в однакової формі;

*використовувати в мовленні слова прийменники.

5 років. Малюк вміє:

*розрізнити 2-3 відтінки якого не будь кольору;

*співвідносити за розміром 7-10 предметів однакової форми;

*назвати відмінності двох фігур різної форми;

*поділити складну фігуру на декілька більш простих.

6 років. Дитина:

*знає основні кольори та 2-3 відтінки кожного.;

*розрізняє різновиди геометричних форм;

*може співвідносити за величиною 10 та більше предметів.

Мислення

3роки.

Малюк за зразком , який запропонував дорослий , може виконати будівлю з кубиків .

4 роки.

Дитина може за запропонованою дорослим схемою виконати нескладну будівлю з кубиків

( 4-5 деталей) .

5 років.

На простому плані кімнати дитина може показати стіл за яким сидить.

6-7 років.

Дитина вміє:

*використовувати схему , для орієнтації у визначеній просторовій ситуації;

*розташувати предмети у певній послідовності по зростанню та зменшуванню якої не будь не наочної ознаки ( наприклад в залежності від швидкості руху транспорту)

*розподілити предмети по групам на основі не наочних ознак ( взуття, одяг, посуд, та інше).

Пам´ять

3 роки. На прохання дорослого малюк може запам’ятати не більш 2-3 слів.

4 роки. На прохання дорослого дитина запам’ятовує до 5 назв предметів;

*малюк виконує нескладне ( 2-3 послідовних дії) доручення дорослого.

5 років. Дитина запам’ятовує на прохання дорослого 7-8 назв предметів .

6-7 років. Дитина може переказати зміст невеликої розповіді або казки.

Увага

3 роки. Малюк займається не відриваючись , захоплюючою для нього діяльністю хоча б 5 хвилин.

4 роки. Дитина може займатися привабливою діяльністю на протязі 15-20 хвилин.

5 років. Дитина діє у відповідності із заданими правилами ; відбирає потрібні картинки , заштриховує необхідні фігурки.

6-7 років. Дитина:

*може займатися необхідною та нецікавою для неї діяльністю на протязі 10 хвилин та більше.

*здійснює достатньо складну діяльність за правилами на словесному матеріалі, і може діяти по двом правилам одночасно на наочному матеріалі.

Уява

3 роки. Малюк у грі використовує предмети -замінники, до того ще один й той же предмет може бути використаним для заміни різних об’єктів ( паличка може бути ложкою, олівцем).

4 роки. Дитина спроможна дати декілька відповідей на питання « на що схожа фігурка», доповнити незакінчену казку двома - трьома реченнями.

5 років. Дитина може:

*домалювати розпочате дорослим зображення, доповнюючи його деталями;

*самостійно відтворює невеличку казку або історію на задану тему.

6-7 років. Дитина:

*може використовувати незакінчену фігурку , як деталь сюжетної композиції;

*складає казку чи історію на задану тему , порівнюючи оригінальну та наповнену деталями.

Карта досягнень дошкільникав розвитку рухової сфери

Загальна моторика

Загальна моторика

3-4 роки. Малюк вміє:

*стояти з заплющеними очима (15 сек) : стопа по прямій лінії , носок лівої ноги примикає до п’яти правої,

*пройти по гімнастичній лаві;

*присісти 6 разів підряд в рухливому темпі;

*перестрибнути з місця через перешкоду (висота 5 см).

4-5 років. Дитина вміє:

*стояти на одній нозі з відкритими очима ( 15 сек);

*переступати через рейки гімнастичної драбини ( висота від підлоги 20 см);

*робити вправу «велосипед»;

*підлізати під резинку боком не торкаючись підлоги руками ( резинка на рівні 50 см від підлоги);

5-6 років. Дитині під силу:

*стояти на одній нозі з закритими очима ( 15 сек) ;

*пройти по лаві, переступити м’яча;

*нахилятися тулубом вперед , 6 разів підряд( з положення лежачи на спині ) ;

*бігати з подоланням перешкод: оббігати кеглі пролізати в обруч , перестрибувати через перешкоди.

6-7 років. Дитина вміє:

*стояти на носочках з відкритими очима ( 10 сек);

Дрібна моторика


*пройти на носочках по лаві з набивним мішечком на голові;

*повільно присісти 4-5 разів підряд,;


Дрібна моторика
*низка перешкод: оббігти кеглі , проповзти по пластунські , провести м’яч ногами по доріжці.

3-4 роки. Малюк вміє підкидати та ловити м’яча двома руками ( 3-4 рази підряд).

4-5 років. Дитина вміє відбивати м’яча від землі однієї рукою 5 разів підряд.

5-6 років. Дитині під силу відбити м’яча від землі однією рукою 10 разів підряд ( не сходячі з місця).

6-7 років. Дитина вміє підкидати та ловити м’яча двома руками з оплесками.загрузка...
 

Вгору