Види порушень вимови звуків [ш], [ж], [ч], [дж]

Олефір О.І., Патинка А.В., Федорович Л.О.


У психолого-педагогічній класифікації (за Р. Лєвіною) виділяють кілька груп порушень мовлення: перша - порушення засобів спілкування (ФПМ, ФФПМ, ЗНМ), друга – порушення застосування засобів спілкування (заїкування), можливі й комбіновані порушення.

Фонетичні порушення мовлення (ФПМ) або порушення вимови окремих звуків (ПВОЗ), про які прийнято говорити у випадках, коли вони є поодинокими, ізольованими відхиленнями від норми в мовленні дитини в межах однієї групи звуків й не поширюється на всю мовленнєву систему. При ФПМ порушена фонетична сторона мовлення, а саме: вимова звуків, звуко-складова структура слова, просодика в комплексі або тільки окремі її компоненти. Клінічно - це різні види неускладнених дислалій, легких форм ринолалії, дизартрії.

При фонетико-фонематичних порушеннях мовлення (ФФПМ) поряд із порушеннями фонетичної сторони мовлення наявне недорозвинення фонематичних процесів: фонематичного сприймання (слухової диференціації звуків), фонематичного аналізу і синтезу, фонематичних уявлень.

Отже, під порушеннями звуковимови, зокрема звуків [ш], [ж], [ч], [цж], потрібно розуміти стійкі індивідуальні відхилення від норми у вимові звуків, викликані специфічними причинами, які потребують спеціальної логопедичної допомоги.

Види шиплячого сигматизму при фонетичних порушеннях (за М. Фомічовою) представлені в таблиці 1.2.1.

Види шиплячого парасигматизму при фонематичних порушеннях (за М. Фомічовою) представлені в таблиці 1.2.2.

Таблиця 1.2.1 Види шиплячого сигматизму при фонетичних порушеннях (за М. Фомічовою)

Органи артикуляції, порушення

Правильна артикуляція звука [ш]

Порушення вимови звука [ш] (шиплячий сигматизм)

відсутність звука

Викривлена вимова

міжзубна вимова

м´яка вимова

носова вимова

Губи

розкриті, займають нейтральне положення, можуть бути незначно округлені, інколи злегка витягнуті вперед

набувають положення наступного голосного

розкриті, займають нейтральне положення або наступного голосного

один із кутиків рота може бути злегка опущений чи відтягнутий

займають нейтральне положення

Зуби

розімкнені, відстань між зубами 2-4 мм, верхні й нижні різці видно

розімкнені

розімкнені приблизно

на1 см

може бути зсув нижньої щелепи вліво або вправо

розімкнені

Язик

кінчик

широкий, піднятий угору до альвеол й утворює з ними щілину

не бере участі в артикуляції звука

просунутий між зубами

кінчик угорі притиснутий до альвеол

опущений, відтягнутий у глибину ротової порожнини

спинка

передня частина спинки язика широка, піднята до піднебіння (альвеол) у формі ківшика й утворює з ним щілину; середня - опущена, прогинається донизу

без змін

передня частина спинки язика просунута між зубами й утворює з ними щілину, середня частина спинки язика опущена й просунута вперед, задня - опущена

передня і задня частини спинки опущені, утворюють зімкнення з альвеолами з правого чи лівого боку

передня і середня частини спинки язика опущені, відтягнуті в глибину ротової порожнини, не утворюють щілини з піднебінням

бокові краї

притиснуті до верхніх корінних зубів

без змін

прилягають до корінних зубів

опущені

опущені

Продовження таблиці 1.2.1

Органи артикуляції,порушення

Правильна артикуляція звука [ш]

Порушення вимови звука [ш] (шиплячий стигматизм)

відсутність звука

Викривлена вимова

міжзубна вимова

м´яка вимова

носова вимова

М´яке піднебіння

підняте, притиснуте до задньої стінки глотки і закриває прохід у носову порожнину

без змін

без змін

1

без змін

опущено

Голосові

зв´язки

не вібрують, розімкнені, голосу немає ´

не вібрують, ро-зімкнені голосу немає

не вібрують, розімкнені, голосу немає

не вібрують, розімкнені, голосу немає

не вібрують, розімкнені, голосу немає

Повітряний струмінь

сильний, широкий, теплий, легко відчувається пальцями, що підносять до рота

наявний струмінь

видихуваного повітря

розсіяний, виходить і по боках язика

проходить через бокові краї язика або праву чи ліву, утворюючи своєрідний звук

виходить частково чи повністю через ніс, а не через рот

Порушення звучання

під час правильної вимови утворюється шум, схожий на шипіння; під час неправильної вимови виникає спотворення звука чи його заміна

звук [ш] відсутній

міжзубна вимова звука |ш] ізольована у складах, словах

хлюпаючий звук

звучання з носовим відтінком або схоже на глибокий звук [х] із носовим відтінком

Виявлення порушення

різні порушення в будові або рухах органів артикуляційного апарату

різні порушення в будові або рухах ´ органів артикуляційного апарату

різні, порушення в будові або рухах органів артикуляційного апарату

боковий відкритий прикус, слабкість м´язів одного краю язика

зайве напруження задньої частини язика

Таблиця 1.2.2 Види шиплячого парасигматизмупри фонематичних порушеннях(за М. Фомічовою)

Органи артикуляції, порушення

Порушення вимови звука [ш] (шиплячий парасигматизм) Заміна (змішування)

губно-зубний

призубний

шиплячий

свистячий

Губи

нижня губа піднята до верхніх різців й утворює з ними щілину

займають нейтральне положення

округлені та висунуті вперед

без напруження розтягнуті, як під час посмішки

Зуби

нижніх зубів не видно, верхні злегка оголені

незначно розі-мкнуті

розімкнуті, видно верхівки різців

зближені на 1-2 мм, верхні та нижні різці оголені

Язик

опущений, злегка відтягнутий від нижніх різців

змикається з альвеолами за верхніми різцями

опущений униз та відходить назад від різців чи впирається в нижні

ясна

кінчик широкий, лежить біля основи нижніх різців, не торкаючись їхніх верхівок

передня частина спинки язика опущена та злегка відсунута назад; середня частина спинки язика трохи піднята й відсунута назад; задня частина спинки язика трохи піднята

передня частина спинки язика зімкнена з альвеолами;

середня частина спинки язика опущена, жолобок не утворюється; задня частина спинки язика стає більш вигнутою

передня частина спинки язика напружена;

середня частина спинки язика напружена, вигнута, жолобок не утворюється;

задня частина спинки язика трохи піднята

передня частина спинки язика широка, трохи піднята до альвеол і посередині утворює з ними щілину у формі жолобка; середня частина спинки язика опущена, посередині утворюється жолобок; задня частина спинки язика незначно піднята

бокові краї прилягають до верхніх корінних зубів

бокові краї прилягають до верхніх корінних зубів

бокові краї опущені, не змикаються з коренними зубами

бокові краї щільно прилягають до верхніх корінних зубів, закриваючи прохід повітря з боків

М´яке піднебіння

без змін

без змін

без змін

без змін

Голосові

зв´язки

не вібрують, розімкнеш, голосу

немає

не вібрують, ро-зімкнені, голосу

немає

не вібрують, розімкнеш, голосу немає

не вібрують, розімкнень голосу немає

Порушення звучання


звук [ш] замінюється звуком [фі: шапка - "фапка, душ-"дуф

звук [ш] замінюється звуком [т]: шапка - "танка, душ-"дут"

звучання схоже на пом´якшений звук [щ]; шапка - шьапка", душ -

"душь"

звук [ш] замінюється звуком [сі: шапка - "сапка´, душ-"дус"

Виявлення порушень

прогнатія; в´ялість передньої частини спинки язика; порушення фонематичного слуху

закритий прикус: зниження слуху; порушення фонематичного слуху

прогенія; зниження слуху; порушення фонематичного слуху

зниження слуху; порушення фонематичного слуху

 

Вгору