Заняття 16. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою ю па початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів III особи множини теперішнього часу

Т. Ярош


Мета: вчити дітей диференціювати звук [у] зі звукосполученням [йу] та букви УуЮю па початку складу, правильно позначати їх па письмі, розвивати фонематичне сприймання; закріпити павички звуко-буквеного аналізу; збагачувати словниковий за пас; учити будувати речення.

Обладнання: сюжетні малюнки, таблиця складів, індивідуальні картки, букви у, ю.

Хід заняття

I.       Організація дітей до заняття

II.      Розвиток фонематичних процесів

Учні піднімають картку з буквою ю, почувши слово зі звукосполученням [йу].

Під горою розкинулося село.

Юрко скопав лопатою город.

Я п’ю вишневий сік.

Юннати з великою любов’ю доглядають сад.

1.     Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу] на початку складу.

  • Прочитати таблицю складів:

УМ - ЮМ УС - ЮС УК - юк УН - ЮН УЗ - ЮЗ УР - ЮР

  • Змінити слова за зразком:

Що робити? Що роблю? Що роблять?

Зразок: уміти - умію - уміють.

Упізнати — ... . Уставати - ... .Укривати - ... . Прибирати — ... .

Учні записують ці слова у зошити.

2.     Робота з індивідуальними картками.

  • Завдання: вставити потрібну букву у чи ю:

..рба, ..смішка, ..чениця, ..ля, ..дав, ..рта, співа.. , смі..ся, ..мивальник, ..вага, гра..ть.

III.    Робота за темою «ПОСУД»

1.     Актуалізація опорних знань про посуд.

  • Розглянути сюжетні малюнки па тему “Діти допомагають мамі на кухні”.

2.     Складання і запис речень.

Юрко і Юхим гарно складають тарілки.

Юля і Уляна миють і витирають чашки.

Я прибираю посуд після обіду.

IV.    Підбиття підсумків заняття

  • Назвати чайний посуд.
  • Згадати декілька слів з буквою ю у кінці слова.
загрузка...

Схожі статті

Заняття 15. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою Юю на початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів теперішнього часу

Заняття 14. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить прислівник. Присвійні займенники

Заняття 13. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить присвійний займенник (моя, твоя, своя)

Заняття 12. Закріплення понять "глухий - дзвінкий" приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення з прямим і не прямим додатками у давальному відмінку

Заняття 11. Диференціація понять «глухий - дзвінкий» приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення: підмет, присудок, прямий додаток, непрямий додаток у давальному відмінку

 

Вгору