Заняття 19. Сполучення букв йо. Лексична тема "Овочі, фрукти". Речення з прийменниками у, в, на. Присвійні займенники

Т. Ярош


Мета: вчити дітей користуватися буквосполученням йо, вчити скла дати речення з прийменниками; розвивати фонематичне сприймання; закріпити навички звуко-буквеного аналізу; збагачувати словниковий запас.

Обладнання: профілі артикуляції звуків [й], [о], дзеркала, таблички з буквосполученням йо, таблиця складів, предметні і сюжетні малюнки, індивідуальні картки.

Хід заняття

I.       Організація дітей до заняття

II.      Розвиток фонематичних процесів

Слухання вірша.

  • Запам’ятайте слова, в яких є звукосполучення йо.

Йоржа впіймав на вудку Йосип,

Схопив і зойкнув: - Ой-ой-ой!

Не знав, напевно, Йосип досі,

Який колючий йоржик той.

Н.    Забіла

III.    Робота із звукосполученням ЙО

1.     Робота із профілями артикуляції.

2.     Артикуляція перед дзеркалом.

3.     Демонстрування і читання таблиці складів.

ОН - ЙОН, ОБ - ЙОВ, ОМ - ЙОМ, ОР - ЙОР, ОК - ЙОК ОТ - ЙОТ

4.     Зміна слів за зразком.

Є Немає Зразок: чайки - чайок.

Гайки, майки, лійки, балалайки, фуфайки.

  • Виконати повний звуковий аналіз 2-3 слів.

5.     Робота з індивідуальними картками.

Вставити замість крапок пропущені букви.

Ра..н, зна..мий, сер..зний, під..м, ма..р, під..мний, з..мка, ..д..рж.

IV.    Робота над темою «ОВОЧІ, ФРУКТИ»

1.     Робота за сюжетним малюнком "Збирання врожаю".

2.     Складання речень за допомогою запитань.

  • Що росте па городі?
  • Що вантажать на машину?
  • Що лежить у відерці?
  • Чиї яблука лежать у кошику?

Логопед пропонує знайти слова, які вказують па те, чиї капуста, яблука.

V.      Закріплення вивченого матеріалу

1.     Пояснювальний диктант.

Захворів наш друг Йосип Гайовий. Учора його не було в школі.

Оля Воробйова занесла йому книжку. В книжці є декілька байок.

2.    Звуко-буквений аналіз слів за цифровим рядом.

Бульйон, медальйон, павільйон, мільйон, йод, йорж.

VI.    Підбиття підсумків заняття

Згадати слова зі звукосполученням йо.

загрузка...

Схожі статті

Заняття 18. Диференціація звука [є] зі звукосполученням [йе], позначеним на письмі буквою Єє на початку складу. Лексична тема "Овочі, фрукти". Ознаки предметів (прикметники). Велика буква в іменах людей. Утворення дієслів III особи однини

Заняття 17. Диференціація звука [є] зі звукосполученням [йе], позначеним на письмі буквою Єє на початку складу. Лексична тема "Овочі, фрукти". Слова, що позначають ознаки предметів (прикметники). Велика буква в іменах людей

Заняття 16. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою ю па початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів III особи множини теперішнього часу

Заняття 15. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою Юю на початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів теперішнього часу

Заняття 14. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить прислівник. Присвійні займенники

 

Вгору