Провідна діяльність - мовлення

Т. М. Костюк


Наше суспільство бурхливо розвивається у всіх сферах життєдіяльності. Стрімкий потік інформації надходить до нас щоденно. Навіть ми, дорослі, не завжди можемо охопити її об’єм.

Мовленнєва діяльність є провідною діяльністю людини. Глибина опанування та засвоєння мовлення визначає рівень засвоєння основних наук у початковій ланці освіти та вмінь спілкуватися з оточуючими.

Мовленнєва діяльність передбачає розвиток усного та писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою, як засобом комунікації, пізнання та впливу потребує особливої уваги зі сторони дорослих.

З кожним роком зростає кількість дітей, які приходять до школи з різними мовленнєвими вадами, тому потребують корекційної-виховної допомоги з розвитку звуковимови, фонетико-фонематичних процесів, лексико-граматичної будови та зв’язного мовлення. З цією метою необхідно використовувати спеціальні види роботи, які забезпечують регулярний контроль за сформованістю відповідних умінь, що допомагає удосконалювати, розвивати усі види мовленнєвої діяльності: слухання, розуміння, говоріння, читання, грамота. Особливо, це стосується корекційно-виховної роботи з учнями-логопатами із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення (НЗНМ).

У сучасних методичних посібниках з логопедії описані методи й прийоми формування правильної звуковимови, диференціації та автоматизації звуків. Виконуючи завдання з відповідних розділів, завжди постає проблема у доборі мовного матеріалу. Адже одні й ті самі слова, фрази, речення, вірші, скоромовки тощо використовувати недоцільно та нераціонально.

До уваги логопедів пропоную матеріал щодо виправлення вад усного та писемного мовлення, який використовую у своїй роботі з учнями із НЗНМ. Вважаю, що ці завдання можна використовувати одночасно у корекційній роботі з усунення дисграфії та дислексії. Розвиток і вдосконалення зв’язного мовлення є найскладнішим етапом у формуванні мовленнєвої компетенції учнів з НЗНМ.

ТЕМА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВУКІВ, ЯКІ ДОБРЕ ВИМОВЛЯЮТЬСЯ

Мета:

Закріпити правильну автоматизацію звуків, які добре вимовляються.

Удосконалювати навички письма, читання, навички звуко-буквенного аналізу.

Продовжити роботу над розвитком рухливості артикуляційного апарата, дрібної моторики рук, мовного дихання.

Розвивати фонетико-фонематичні процеси.

Збагачувати словниковий запас з лексичної теми «Зима».

Розвивати творчу уяву, працездатність.

Виховувати почуття прекрасного.

ХІД

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Добре в світі тому жити, хто працьовитий (уточнення).

1.Перевірка домашнього завдання

2.Робота зі скоромовкою

Прочитати, закінчити, промовляти з різною силою голосу та інтонацією.

Скоромовка:

Із зимової хмаринки тихо падають... (сніжинки).

3.Розвиток дрібної моторики рук та повітряного струменя

Інструкція: візьміть білий лист паперу, розірвіть на дрібні клаптики, покладіть у коробочки; уявіть, що це сніжинки, подмухайте на них тихо, спокійно та сильніше.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ МЕТИ

4. Коротке опитування та бесіда «Що ми знаємо про зиму?»

5.Загадки. Звуко-буквенний аналіз відгадок(робота в парах)

1)Гарна зірка сніжно-біла
На рукав мій залетіла.
Поки ніс її сюди —
Стала краплею води. (
Сніжинка)

2)Махнула птиця крилом —
закрила півсвіту чорним рядном.
(Ніч)

3)У нас зимою білим цвітом сад зацвів, неначе літом. (Іній)

4)Як сіробокий кінь заіржав,
То весь світ задрижав.
(Грім)

З перших літер слів-відгадок записати слово.

Яке слово утворилось? (Сніг)

6. Енциклопедична хвилинка

ІЦо таке сніг?

Сніг — атмосферні опади, які випадають із хмар у вигляді сніжинок — снігових кристалів різної форми. У народі кажуть: «Сніг — шуба для землі, джерело вологи».

7. Утворіть нові слова від слова «СНІГ»

8. Опрацювання тексту «Сніг і скрипка»

читання логопедом;

читання мовчки;

читання ланцюжком.

ЙШОВ СНІГ...

Сніг безшелесно падав на будинки та дерева, сідав на відкриті кватирки, як горобець, тільки не цвірінькав.

Сидячи на кватирці, Сніг дриґав ногами, а оскільки спинки в кватирці немає, часто падав униз, хапаючись за повітря розчепіреними сніжинками. І ось одного разу, коли Сніг за звичкою сидів на кватирці, до нього долинули звуки скрипки.

Не можна сказати, що він не чув їх раніше, але зараз...

«От здорово! — подумав Сніг. — Якби я теж так умів!» І він почав вчитися!.. Та поки що Сніг тільки скрипить.

Віктор Хмельницький

Розуміння прочитаного

Запитання:

Про що розповідається у тексті?

Що відбувалося? (Йшов сніг)

Що сніг робив?

Як падав сніг? (Безшелесно)

Які звуки линули?

Чи чув ці звуки сніг раніше?

Чим вирішив займатися сніг?

Що вийшло з навчання у сніга? Чому?

9.Хвилинка відпочинку (розвиток загальної моторики)

10.Робота в зошитах

1)Виписати слова, які відповідають на запитання: Хто? Що?

2)Закінчи речення: «Сидячи на кватирці, часто дриґав ногами, а оскільки спинки немає, часто...»

а) падав;

б) підстрибував.

3)Продовжити по пам’яті: «І ось одного разу...»

11. Робота в групах

Сформулюйте запитання для дітей іншої групи.

III. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Що запам’ятали?

Чим займалися?

Чи дізналися про щось нове на занятті?

12. Домашнє завдання

Читати, переказувати текст.

Самостійно прочитати вірш, зрозуміти його зміст.

Спробувати намалювати картинки за його змістом або предмети про, які розповідається у вірші.

Вірш

Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лапатий;

Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати.

Ми прокинем зранку стежку біля ґанку,

Вийде мама з хати і почне питати:

Хто ж це так доріжку зранку вміє прокидати?

Г. Бойко

загрузка...
 

Вгору