Листопад. Постановка і початок автоматизації звука [с]

Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина


• Артикуляційна гімнастика: вправи 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19,20, 21.

• Пальчикова гімнастика — вправи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11.

Заняття 9

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Звук і буква т.

4. Пригадування 7—8 малюнків на звук [т], розглянутих на фронтальному занятті. Гра в м’яч.

5. Звуковий аналіз зворотних складів от, ут, іт. Складання їх з розрізної азбуки.

6. Відтворення складових рядів:

ат-от-ут-іт

от-ут-іт-ат

ут-іт-ат-от

іт-ат-от-ут

7. Вигадування і виготовлення іграшок з природного матеріалу.

Заняття 10

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Перетворення складів:

атта ан-на утту ун-ну

ітті ін-ні

4. Відтворення складових рядів:

та-то-ту-ті на-но-ну-ні

то-ту-ті-та но-ну-ні-на

ту-ті-та-то ну-ні-на-но

ті-та-то-ту иі-на-но-ну

5. Звуковий аналіз — виділення останнього глухого приголосного [т], [п] в словах ліфт, бант, бинт, кіт, хобот, кит, тут, букет.

6. Розвиток уваги і пам’яті — гра «Запам’ятай і повтори».

Папуга-пень-тітка-букет (змінювати порядок слів).

1. Виготовлення іграшок з природного матеріалу.

Заняття 11

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Звуковий аналіз зворотних складів ап, ат, ут, уп, іп, іт.

4. Перетворення цих складів (вправи з розрізною азбукою).

5. Друкування складів ап, ат, ут, уп, іп, іт.

6. Гра «Закінчи слово».

Бин.., бан.., хобо.., ліф.., сні.., кі.., буке.., ки.. .

7. Розвиток уваги і пам’яті — гра «Відгадай вказаний малюнок» (6-7 малюнків на звуки [п], [т]).

8. Узгодження кількісних числівників та іменників — гра «1-2-5» (півень, папуга, кіт, букет).

Заняття 12

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Розвиток уваги і пам’яті — гра «Що змінилось?» з сімома малюнками на звуки [т], [п]\ півень, папуга, плита, кіт, липа, танк, кулемет.

4. Звуковий аналіз прямих складів та, па, пу, ту, ті, пі. Вправи з розрізною азбукою; друкування цих складів.

5. Утворення і вживання присвійних прикметників з суфіксом -ин. Складання речень за малюнками півень, папуга, бант, кіт за даним зразком.

У Томи півень.Це Томин півень.

У Настусі папуга.Це Насту син папуга.

6. Малювання півня чи папуги (за вибором дитини).

Заняття 13

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Звуковий аналіз зворотних і прямих складів (див. заняття 9-12). Вправи з розрізною азбукою; друкування цих складів.

4. Розвиток уваги і пам’яті — ігри «Запам’ятай, повтори», «Що змінилось?». «Відгадай вказаний малюнок» (див. заняття 9-12).

5. Гра «Закінчи слово».

Бин.., бан.., хобо.., сні.., крі.., ки.., буке...

6. Аплікація «Улюблена іграшка».

Заняття 14

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Виділення звука [с] на слух:

а) зі складів: ас, ос, ус, ис, іс;

б) зі слів: ніс, квас, ліс, пес.

4. Відтворення складових рядів:

ак-ок-ук-ик ко-ка-ку-ки

ок-ук-ик-ак ка-ко-ки-ку

ук-ик-ак-ок ку-ки-ка-ко

ик-ак-ок-ук ки-ка-ко-ку

5. Звуки [к], [к]' буква [к].

6. Розпізнавання [к]-[к]групування малюнків (мак, кіт, вінок, кубики, ковзани, кінь, індик, книга, дубок).

7. Розвиток уваги і пам’яті — гра «Запам’ятай, повтори».

Маквінок — дубкикнига.

8. Аплікація «Мак».

Заняття 15

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Виділення на слух звука [с]\

а) зі складів: са, со, су, си;

б) зі слів: сам, сом, суп, син.

4. Відтворення складових рядів:

па-та-ка-ха

та-ка-ха-па

ка-ха-па-та

ха-па-та-ка

5. Розвиток уваги і пам’яті — гра з 7-8 малюнками на [к] «Що змінилось?».

6. Складання речень за малюнками на [к]-[к] зі словом за даним зразком:

У Каті немає вінка.

У Толі немає дубка (книги, ковзанів, кубиків).

7. Аплікація «Осінній узор».

Заняття 16

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Постановка звука [с].

3. Звуковий аналіз — виділення голосного після приголосного в словах сом, сон, ніс, сік, сім.

4. Звук і буква о.

5. Відтворення складових рядів:

по-то-ко-хо

то-ко-хо-по

ко-хо-по-то

хо-по-то-ко

6. Вживання родового відмінка множини іменників — складання речень зі словом багато за предметними малюнками {кінь, вікно, вінок, мак) за зразком.

В табуні багато коней.

7. Розвиток уваги і пам’яті — гра з шістьма малюнками «Відгадай вказаний малюнок» {вінок, дубок, книга, кит).

8. Малювання фарбами вінка.

Заняття 17

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук і буква с.

3. Автоматизація звука [с] в складі са:

са-са-саповільно і тривало са-саса-саса-са са-са-саса-са-саса-са-са са-саса-са-са са-са-саса-са

4. Введення складу са в слова сад, сани.

са-са-сасад-сад-сад са-са-сасани-сани-сани

5. Автоматизація звука [с] в словах сад, сани. Проговорювання речень.

У Оксани сад. Оксана йде в сад. Оксана в саду.

6. Аплікація «Сад».

Заняття 18

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Введення складах са, си і словах з ними:

а) са-са-сасапа си-си-сисин са-са-сасалют си-си-сисипа са-са-сасамокат си-си-сисито са-са-сасамовар си-си-сисиниця

б) гра «1-2-5-9» зі словами самовар, самокат, сад, сани, син, синиця.

4. Розвиток уваги і пам’яті — гра «Запам’ятай, повтори»:

са-са-си си-са-са

са-си-си си-си-са

са-си-са си-са-си

сад-сани-салют-самокат (змінювати порядок слів).

5. Звуковий аналіз слів син, сам.

6. Аплікація «Золота осінь».

Заняття 19

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Склади і слова:

са-са-саоса, коса, каса

си-си-сиоси, коси, каси

4. Гра «Запам’ятай, повтори».

Оса-коси-каса (змінювати порядок слів).

5. Визначення місця звука [с] (див. п. 4).

6. Вивчення чистомовок.

Са-са-сав Оксани сад.

Са-са-сав саду оса.

Си-си-сив Оксани коси.

Си-си-сив саду є оси.

7. Пригадування назв дерев, словотворення відносних, прикметників від назв дерев — гра «Який листок?», «Яка гілка?»1: в кленакленовий, кленова в липив дубав тополів калини

8. Малювання листків по контуру олівцем, штриховка.

Заняття 20

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Автоматизація в складах і словах:

Со-со-сосом, сова, соня, сода, пісок, сокіл.

Су-су-сусуп, суд, сумка, сукня, несу, посуд.

4. Відтворення складових рядів і рядів слів.

а) са-со-су-си со-су-си-са су-си-са-со си-са-со-су

б) сам-суп-пісок-посуд (змінювати порядок слів).

5. Вправа в узгодженні кількісних числівників та іменників — гра «1-2-5-9».

1 сом-2 соми-5 сомів-9 сомів (сумка, сокіл).

6. Проговорювання речень.

У Соні сом. У сома вуса.

У Соні сумка. В сумці посуд.

7. Заучування скоромовки.

Са-са-саСоня йде в сад,

Са-са-сав саду є оса,

Си-си-си —у Соні дві коси,

Си-си-сивона плете косу.

8. Малювання фарбами гілки калини.

Заняття 21

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Автоматизація в зворотних складах і словах з ними:

а) ас-ас-асас-асас-ас-ас ос-ос-осос-осос-ос-ос ус-ус-усус-усус-ус-ус ис-ис-исис-исис-ис-ис ес-ес-есес-есес-ес-ес

б) ас-ас-асквас ос-ос-оскокос ус-ус-усфокус ис-ис-искуимс ес-ес-еспес

4. «Запам’ятай і повтори»:

а) кактус-автобус-ананас-квас (змінювати порядок слів)

б) ас-ос-ус-ис ос-ус-ис-ас ус-ис-ас-ос ис-ас-ос-ус

5. Проговорювання і заучування чистомовок, виділення слів зі звуком [с].

Ас-ас-ас —у нас вдома квас.

Ас-ас-асвеликий ананас.

Ос-ос-осв саду багато ос.

Ус-ус-усу сома вус.

Ис-ис-ис —Денис п ’є кумис.

6. Аплікація «Букет з осінніх квітів».

Заняття 22

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Склади і слова (проговорювання і визначення місця звука [с]).

Ста-ста-стастадо, стадіон, капуста, паста, ставок, сталь. Сто-сто-стомісто, тісто, пусто, густо, столик.

Сту-сту-стуступа, пастух, стук, Настуня.

Сти-сти-стимости, хвости, пасти, капусти.

4. Відтворення складових рядів:

ста-сто-сту-сти

сто-сту-сти-ста

сту-сти-ста-сто

сти-ста-сто-сту

5. Узгодження займенників мій, моя, моє, мої з іменниками (див. слова з п. 3) — гра «Луна».

Логопед: Дитина: Логопед: Дитина:

ставок — мій мій — столик

капуста — моя моя — паста

місто — моє моє — місто і т. д.

6. Малювання «Листопад».

7. Підготовка до постановки звука [л]. Вправи «Усмішка», «Лопатка», «Балакун», «Барабан», «Покараємо неслухняний язик».

Заняття 23

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Складові ряди, пригадування слів і проговорювання скоромовок із занять 18-22.

4. Звуковий аналіз, перетворення складів, слів:

ас-са-со-ос-ус-су-си-ис

ус-су-суп-сук-сух

ос-со-сок-сох

5. Вправи з розрізною азбукою (див. п. 3).

6. Друкування складів і слів.

Ус-су-суп-сукно; ос-со-кокос.

7. Відпрацювання вимови складів і слів:

а) аст-аст-астнаст ост-ост-остОстап уст-уст-уст —уста

б) аст-ост-уст-ист ост-уст-ист-аст уст-ист-аст-ост ист-аст-ост-уст

в) гра «Запам’ятай, повтори»: паст-Остап-уста-наступ (змінювати порядок слів)

8. Проговорювання речень, виділення слів зі звуком [с].

В саду опадає листя. Стає сумно в саду.

Над садом стоїть місяць.

9. Словотворення за зразком. Зразок: таксітаксист.

Баян, танк, хокей.

10. Прогулянка в осінній сад чи ліс, збір листя для аплікацій.

11. Аплікація з паперу, листя чи малюнком (за вибором) «Узор з осіннього листя».

Заняття 24

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Складові ряди:

ска-ско-ску-ски аск-оск-уск-иск

ско-ску-ски-ска оск-уск-иск-аск

ску-ски-ска-ско уск-иск-аск-оск

ски-ска-ско-ску иск-аск-оск-уск

4. Слова (проговорювання, визначення місця звука [с]).

Каска, маска, писк, кіоск.

Миска, скакати, пуск, оскома.

5. Утворення називного відмінка множини. Зразок: маскамаски.

Каска, кіска, миска, ласка.

6. Узгодження кількісних числівників та іменників — гра «1-2-5-9» (п. 5).

7. Чистомовка (заучування, виділення слів зі звуком [с]).

Довгі кіски є в У станки,

Виглядають з-під хустинки,

їх У станка доглядає,

Кісники в них заплітає.

8. Підготовка до постановки звука [л]. Вправи «Усмішка», «Лопатка», «Балакун», «Барабан».

Заняття 25

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с-с-с] (довго свистіти).

3. Складові ряди:

спа-спо-спу-спи асп-осп-усп-исп

спо-спу-спи-спа осп-усп-исп-асп

спу-спи-спа-спо усп-исп-асп-осп

спи-спа-спо-спу исп-асп-осп-усп

4. Гра «Запам’ятай, повтори».

Спатиспокійуспіхспускати (змінювати порядок слів).

5. Чистомовка «Сом».

В ямі не спиться Вусатому сому.

Сому вусатому Сумно самому. (Г. Бойко)

6. Виділення слів зі звуком [с] з чистомовки.

7. Аплікація з листя «Сом».

8. Гра «1-2-5-9» (зі словами сом, соменята).

9. Підготовка до постановки звука [л]. Вправи «Усмішка», «Лопатка», «Балакун», «Барабан», «Покараємо язик».

Заняття 26

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [л -л -л] (багаторазова уривчаста вимова).

3. Склади, складові ряди:

ля-ляля-ля-ля ля-льо-лю-лі

лі-лілі-лі-лі льо-лю-лі-ля

ле-леле-ле-ле лю-лі-ля-льо

лю-люлю-лю-лю лі-ля-льо-лю

4. Склади і слова:

лі-лі-ліліфт лю-лю-люЛюба

лі-лі-лілінія лю-лю-лю—люк

лі-лі-ліЛіда лю-лю-люлюди

лі-лі-лілінійка льо-льо-льольон

лі-лі-лілійка льо-льо-льольодяник

лі-лі-ліліто льо-льо-льолялька

5. Гра «Запам’ятай, повтори» (слова див. п. 4).

6. Узгодження кількісних числівників та іменників— гра «1-2-5-9» (ліфт, лінійка, лялька).

7. Заучування вірша.

Зелен, зелен льон у полі.

Буде лялі з льону льоля.

Білим, білим білована,

Мов лілея мальована. (В. Ладижець)

8. Ліпка з пластиліну ляльки.

9. Постановка звука [с]. Вправи «Киця сердиться», «Котушка», «Гірка».

Заняття 27

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук '-л] (багаторазова уривчаста вимова).

3. Склади:

ля-ля-ля лі-лі-лі лю-лю-лю льо-льо-льо

ля-ля-ля лі-лі-лі лю-лю-лю льо-льо-льо

ля-ля-ля лі-лі-лі лю-лю-лю льо-льо-льо

4. Склади і слова:

лі-лі-ліліто лю-лю-люЛюба

лі-лі-лілітак лю-лю-люлюбисток

лі-лі-ліполіно лю-лю-люлюлька

ля-ля-ля — земля льо-льо-льольон

ля-ля-ляполя льо-льо-льольодяник

5. Гра «Четвертий зайвий» (слова див. п. 4):

апельсин, хліб, вафлі, пельменіапельсин; конвалія, тюльпан, лілія, зозулязозуля;

паляниця, валянки, капелюх, пальтопаляниця; блюдце, пляшка, соболь, склянкасоболь.

6. Пригадування слів (п. 4). Гра «Запам’ятай, повтори» з цими словами.

7. Узгодження кількісних числівників та іменників— гра «1-2-5-9» (літак, зозуля, апельсин).

8. Заучування вірша.

Збудували літака ми,

Полетіли над лісами,

Полетіли над лісами,

Й повернулися до мами! (А. Бортко)

9. Аплікація з геометричних форм «Літак».

10. Постановка звука [с]. Вправи «Киця сердиться», «Котушка», «Гірка».

Заняття 28

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук -л -л7 (багаторазова уривчаста вимова).

3. Склади, складові ряди:

аль-оль-уль-іль

оль-уль-іль-аль

уль-іль-аль-оль

іль-аль-оль-уль

4. Склади і слова:

аль-аль-альсталь аль-аль-альемаль оль-оль-ольсоболь іль-іль-іль — сіль іль-іль-іль —міль іль-іль-іль —хміль юль-юль-юльтюль

5. Гра «Запам’ятай, повтори» (слова див. п. 4).

6. Закінчи слово.

Сі.., квасо.., собо.., цибу.., зозу.., автомобі.., вчите.. .

7. Договорювання речень.

Люда і Толя посадили... (тополю).

В кузні залізо кує... (коваль).

В ліску закувала... (зозуля).

Овес доспів... (у полі).

Ллються сльози від... (цибулі).

8. Повторення скоромовок на звук [л] (див. заняття 26, 27).

9. Аплікація з кольорового паперу «Тополя».

10. Постановка звука [с]. Вправи «Киця сердиться», «Котушка», «Гірка».

загрузка...
 

Вгору