Грудень. Постановка і автоматизація звуків [с], [ц], [з], [з]

Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина


З листопада артикуляційна і пальчикова гімнастика проводиться під час режимних моментів по 3-5 разів в день)

Заняття 29

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Повторення звука [с].

а) Складові ряди.

б) Пригадування слів зі звуком [с] на початку слова в кінці, в середині.

в) Проговорювання чистомовок на [с] (див. заняття 19, 20, 21, 24, 25).

3. М’який звук [с] (багаторазова і тривала вимова, спостереження за положенням артикуляційних органів, особливо язика).

4. Склади:

ся-сяся-ся-ся сю-сюсю-сю-сю сі-сісі-сі-сі сьо-сьосьо-сьо-сьо

5. Складові ряди:

ся-сю-сі-сьо сьо-сі-ся-сю

сю-сі-ся-сьо сі-ся-сьо-сю

6. Слова:

Вася сім сюди сядь сіль сюртук

колосся сіно сюжет порося осінь сюрприз сяйво сусід сьогодні волосся сітка сьомий бабуся кисіль сьомга

7. Гра «Запам’ятай, повтори» з виділеними словами.

8. Заучування скоромовки, виділення слів зі звуком [с]

На столі стоїть сільниця,

У сільниці біла сть.

9. Словотворення за зразком відносних прикметників (словосполучень з ними) — гра в м’яч.

Осіньосінній день (листя, небо, дуб, липа, тополя, погода).

10. Закріплення і утворення відносних прикметників від слів липа, тополя. Гра «Який листок, яка гілка».

11. Аплікація «Гілка липи».

Заняття 30

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с] (багаторазова і тривала вимова).

3. Складові ряди:

вся-всю-всі

всю-всі-вся

всі-вся-всю

4. Заучування чистомовок «Васько», «Кошенята».

Васько

Васько-непосидько на місці не сидить, Васько-непосидько за нами скрізь біжить.

А в довгих вусах у Васька виблискує сивинка,

І хвіст дугою у Васька, й м’яка плямиста спинка.

Кошенята

Сім кошенят на лавці сидять,

Всі кошенята їсти хотять.

Ми киселю для них в миску наллєм —

Ось для вас миска з смачним киселем.

Всі кошенята під лавкою сіли,

З миски поїсти чомусь не хотіли.

Звернути увагу на прихований смисл.

5. Вправи з деформованою фразою.

Васько місці сидить неВасько не сидить на місці, кошенята їсти хотять сіли — ... кисіль не сім кошенят хотять їсти — ... гуси Люся на воду гонить — ...

6. Ілюстрація до однієї з чистомовок.

Заняття 31

1. Артикуляційна і пальчикова гімнастика.

2. Звук [с] (багаторазова і тривала вимова).

3. Складові ряди:

ась-ось-усь-ись

ось-усь-ись-ась

усь-ись-ась-ось

ись-ась-ось-усь

4. Слова:

восьмий лось вчись

Васько (кіт) рись дивись письмовий дідусь гордись тасьма карась вмиваюсь

український Івась одягаюсь

5. Заучування вірша «Гусенята й гуска».

У ставку гуськом стоять Гусенята й гуска.

Гусенята плюскотять,

Гуска носом плюска. (Г. Бойко)

Виділення слів зі звуками [с], [с/].

6. Звуковий аналіз слова гуся.

7. Споріднені слова до слова гуска.

Гускагуся, гусячий, гусятник, гусятко, гусок.

8. Перетворення деформованої фрази.

Гуся кіт Васько би спіймати хотів

Заховався лісі в лось

Ставку в плаває карась

9. Вправи на вживання присвійних прикметників з суфіксом -ин- підбір слів (предметів) до прикметників Настусин, Оксанин, Сонин.

Настусинатасьма;

Оксанин кіт Васько;

Сонине гуся.

10. Аплікація з осіннього листя «Гуска».

Заняття 32

1. Звук [с] (багаторазова і тривала вимова).

2. Складові ряди:

стя-стю-сті асть-усть-ость-ість

стю-сті-стя усть-ість-асть-ость

сті-стя-стю ость-асть-ість-усть

3. Слова:

стіл кості Настя

стіна гості стяг стіжок вісті стюардеса стільчик радість совість

4. Повторення знайомих чистомовок на звук [с] (див. заняття 29, 30, 31).

5. Заучування нової чистомовки.

Разом з мамою встаю,

Постіль сам свою стелю,

Сам умиюсь, одягнусь,

В дитсадок не запізнюсь.

6. Пригадування слів на звук [с] на початку слова, в кінці, в середині.

7. Складання і заучування оповідання за сюжетним малюнком «Осінь» з використанням опорних слів осінь, осінній, листя, Настя, Івась, Оксана, листопад.

8. Малювання «Ліс в осінньому вбранні».

Заняття 33

1. Постановка звука [ц] ([тс]).

2. Автоматизація в зворотних складах:

ац-ацац-ац-ац иц-ициц-иц-иц

оц-оцоц-оц-оц еіі-ецец-ец-ец

уц-уцуц-уц-уц яц-яцяц-яц-яц

3. Введення звука [ц] в слова зі зворотними складами:

ац-ац-ацбац ац-ац-ацпалац ац-ац-ацматрац ац-ац-ацпаяц ац-ац-ацбуц

4. «Запам’ятай, повтори» — вправа на розвиток уваги і пам’яті (слова див. п. 3).

5. Вправа з розрізною азбукою — складання і перетворення складів ац-оц-уц-иц.

6. Друкування букви ц; друкування складів ац, оц, уц, иц.

7. Проговорювання речень.

Песик ліг на свій матрац.

На горі стоїть палац.

Заняття 35

1. Звук [ц] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова:

цо-цо-цоцокіт це-це-цеяйце ци-ци-цицифра цу-цу-цуцукор

3. Складові ряди:

ца-цо-цу-ци цу-ци-ца-цо цо-цу-ци-ца ци-ца-цо-цу

4. Гра «Запам’ятай, повтори».

Лицецехяйцекільце (змінювати порядок слів).

5. Гра «Луна» — утворення іменників з пестливо-зменшувальним суфіксом -ц-.

Логопед: Дитина: тіло — гарбуз село — вишня сало — банан сіно — диня

6. Заучування вірша.

— Цвіркуни, цвіркуни,

Цей ваш крик чому сумний?

— Це тому, що дні холодні!

Це тому, що ми голодні!

Заняття 36

1. Звук [ц] (багаторазове проговорювання).

2. Складові ряди:

цма-цмо-цму-цми ацм-оцм-уцм-ицм

цмо-цму-цм и - цм а оцм-уцм-ицм-ацм

цму-цми-цма-цмо уцм-ицм-ацм-оцм

цми-цма-цмо-цму ицм-ацм-оцм-уцм

3. Повторення віршів на [ц].

4. Заучування вірша.

Ще недавно у віконце кожен день дивилось сонце.

А тепер пора настала — хуртовина загуляла.

5. Пригадування слів на звук [ц]. Гра в м’яч.

6. До поданих слів підібрати споріднені:

цеглацегляний цукорцентрцифрацех

Заняття 37

1. Звук [ц] (багаторазове проговорювання).

2. Слова:

цап цегла циган цокіт цукор

царство кільце цифра цокотун цуцик царський яйце цибуля цокотіти цукерка

3. Назвати предмети, зображені на малюнках. Визначити місце звука [ц] в назвах предметів.

4. Відгадай загадки.

Білий, мов сніг,

В пошані у всіх,

До рота попав,

Там і пропав. (Цукор)

В печі боки обпекла І в стіну міцну лягла (Цеглина)

5. Звуко-складовий аналіз слів циган, цокіт.

6. Друкування слів цап, цокіт.

Заняття 38

1. Звук [ц] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова.

аць аць-аць аць-аць-аць

ець ець-ець ець-ець-ець

иць иць-иць иць-иць-иць

оць оць-аць оць-оць-оць

уць уць-уць уць-уць-уць

іць іць-іць іць-іць-іць

ця ця-ця ця-ця-цяцяця

ці ці-ці ці-ці-ціцілий

цьо цьо-цьо цьо-цьо-цьоцього

цю цю-цю цю-цю-цюцюкати

3. Визначити місце звука [ц] у словах:

цяточка суницю ціль

киця вівцю цікавий

рукавиця молодицю дверці

паляниця паляницю заєць

вулиця цюкати цькувати

полуниця ланцюг цяцька

4. Заучування скоромовки.

Ців-ців-ців, ців-ців-ців-ців!

Цівкотіння горобців.

5. «Запам’ятай, повтори» — вправа на розвиток уваги і пам’яті (слова див. п. 3).

6. Вправи з розрізною азбукою: складання слів на звук [ц'].

7. Розучування «Безконечної казочки».

Був собі баран та вівця,

Накосили вони стіжок сінця, —

А я знов почну з кінця:

Був собі баран та вівця... (Олена Пчілка)

8. Назвати слова на [ц] з «Безконечної казочки».

9. Малювання звірів чи птахів (за вибором) на звук [цгоробець, вівця, лисиця, синиця, заєць, левиця, киця.

Заняття 39

1. Звук [ц] і [ц'] (поперемінне проговорювання).

2. Склади:

ца-ця ця-ця ац-аць аца-аця ци-ці ці-ци иц-иць ици-иці цо-цьо цьо-цо оц-оць оцо-оцьо цу-цю цю-цу уц-уць уцу-уцю

3. Слова:

цапцятка палацпалець

цибуляцілина лицекиця

цокітпацьорки боцманГрицько

цукорцюкати куцийЛуцький

4. Розучування віршів.

Киця прокидається — лапками вмивається.

Квіти прокидаються — росами вмиваються.

Ну, а ми з сестрицею

вмиваємось водицею. (А. М’ястківський)

Цілющий цикорій

Проціджує киця,

Цикорій до кави

Кицюні згодиться:

Накупить цукерків,

Спече паляницю,

Закличе на каву Цікаву куницю.

5. Виділення і проговорювання з віршів слів на звуки [ц] і [ц].

6. Звуко-буквений аналіз, друкування слів киця, куниця, палац.

Заняття 40

1. Звуки [с]-[ц] (поперемінне проговорювання).

2. Повторення звука [с]\ складові ряди, слова, чистомовки, потішки.

3. Повторення звука [ц]\ складові ряди, слова, чистомовки, потішки.

4. Співставлення звуків [с]-[ц] — гра «Навпаки»:

са-са-саца-ца-ца ас-ас-асац-ац-ац

со-со-соцо-цо-цо ос-ос-осоц-оц-оц

су-су-суцу-цу-цу ус-ус-усуц-уц-уц

си-си-сици-ци-ци ис-ис-ис — иц-иц-иц

бацбас цапатисапати цирксир концертиконсерви

5. Звуко-складовий аналіз, складання схем слів, друкування (бас, цап, цирк).

6. Вправи з розрізною азбукою: складання, перетворення слів (див. п. 4).

7. Гра «Закінчи слово»: пе... анана.., пала.., автобу...

8. Відбір малюнків на звуки [с]-[ц] (малюнки: пилосос, сосна, гіацинт, цирк, цибуля, маска).

Заняття 41

1. Звуки[с]-[ц'] (поперемінне проговорювання).

2. Повторення звука [с‘]\ складові ряди, слова, чистомовки, потішки.

3. Повторення звука [ц]: складові ряди, слова, чистомовки, потішки.

4. Співставлення звуків [с']-[ц'] — гра «Навпаки»:

ся-ся-сяця-ця-ця ась-ась-асьецъ-ецъ-ецъ

со-со-соцо-цо-цо ись-ись-исьицъ-ицъ-ицъ

сю-сю-сюцю-цю-цю

СІ-СІ-СІЦІ-ЦІ-ЦІ

сіниціни сільціль Люсякиця

рукавицяколосся заєцькарась дідусьГриць

5. Звуко-складовий аналіз, складання схем слів, друкування (стіни, ціни, сіль).

6. Вправи з розрізною азбукою: складання, перетворення слів (див. п. 4).

7. Гра з малюнками «1-2-5-9» (лось, заєць, перепелиця, палиця, карась).

Заняття 42

1. Звук [з]— за наслідуванням, аналогією зі звуком [с], з тактильно-вібра- ційним контролем (рука на горлі).

2. Склади:

за-заза-за-за зо-зозо-зо-зо зу-зузу-зу-зу зи-зизи-зи-зи

3. Склади і слова:

за-за-зазапах зи-зи-зивази

за-за-зазавод зи-зи-зиязик

за-за-зазамок зи-зи-зикози

за-за-зазагадка зи-зи-зимузика

за-за-заваза зу-зу-зузуб

зо-зо-зовізок зу-зу-зузубок

зо-зо-зогазон зу-зу-зузубний

4. Складові ряди:

за-зо-зу-зи зу-зи-за-зо

зо-зу-зи-за зи-за-зо-зу

5. Гра з малюнками на [з] «Запам’ятай, назви, поклади», «1-2-5-9» (фазан, коза, ваза, замок, завод, завіса, закладка).

6. Буква з.

7. Скласти слова з розрізної азбуки після попереднього звуко-буквеного аналізу (вози, кози).

8. Друкування слів кози, вози, ваза, зал.

9. Заучування вірша.

Зима

Зима морозяна надворі,

Замети білі на землі.

Зоріють в небі ясні зорі,

Заснули зайчики малі. (Н. Забіла)

Заняття 43

1. Звук [з] (тривала вимова).

2. Складові ряди:

зда-здо-зду-зди

здо-зду-зди-зда

зду-зди-зда-здо

зди-зда-здо-зду

3. Повторення вірша «Зима».

4. Заучування вірша.

Возом віз Не довіз,

верболіз. з воза зліз:

Верболіз. верболіз

не довіз. б’є до сліз! (Г. Бойко)

5. Виділення слів зі звуком [з] з цього вірша.

6. Гра «Назви ласкаво»— закріплення вживання зменшувально-пестливих суфіксів -ок-, -ик-

візвізок зуб —... гарбуз— ... тепловоз— ...

Заняття 44

1. Звук [з] (тривала вимова).

2. Складові ряди:

зна-зно-зну-зни азн-озн-узн-изн зно-зну-зни-зна озн-узн-изн-азн зну-зни-зна-зно узн-изн-азн-озн зни-зна-зно-зну изн-азн-озн-узн

3. Склади:

знати морозний

знання водолазний

знак казна

знайомий алмазний

4. Вправи з деформованою фразою.

За зайчик кущем під сидить — ...

На стоїть горі береза — ...

В бузок саду весною зацвіте — ...

5. Гра «Закінчи слово».

Ві.., ні.., га.., автобу.., теплово.., хми.., гарбу.., протига.., насо.. .

6. Повторення слів зі звуком [з] — гра в м’яч.

7. Повторення віршів зі звуком [з].

8. Звуко-складовий аналіз, друкування і схема слова знак.

9. Підготовка до постановки звука [ш]. Вправи «Смачне варення», «Чашечка», «Грибок», «Індик», «Фокус», «Погріємо руки».

Заняття 45

1. Звук ] (за наслідуванням).

2. Складові ряди:

зя-зю-зі

зю-зі-зя

зі-зя-зю

3. Слова:

зірки зябра князь

Зіна зяблик мазь

зілля взяв ізюм

4. Перетворення речень за зразком.

У Зіни зілляЦе Зінине зілля.

У Зіни зяблик — ...

У Зіни ізюм — ...

5. «Запам’ятай, повтори» (див. підкреслені слова із завдання 4).

6. Звуко-складовий аналіз, вправа з розрізною азбукою, складання схеми слів і друкування: Зіна, зима.

7. Заучування вірша.

Зайко зілля з’їв у Зіни,

Захотів заїсти сіном. —

Зіна зойкнула у сінях:

— Де ж узяти зайці сіна?

8. Виділення слів зі звуком [з] з вірша «Зайко».

9. Постановка звука [ш].

Заняття 46

1. Звук [з] (тривала багаторазова вимова).

2. Складові ряди:

зля-злю-злі зня-зню-зні азнь-ознь-узнь-ізнь злю-злі-зля зні-зню-зня ознь-узнь-ізнь-азнь злі-зля-злю зню-зня-зні узнь-ізнь-азнь-ознь

3. Пригадування слів на [з] — гра в м’яч.

4. Повторення вірша «Зайко».

5. Розучування вірша «Лелеки».

Ходять лелеки по лузі,

ходять лелеки у тузі:

завтра у вирій далекий

будуть летіти лелеки. (М. Познанська)

6. Виділення слів зі звуком /з7 з вірша «Лелеки».

Заняття 47

1. Звуки [с]-[з] (поперемінна вимова).

2. Повторення звука [с]: складів, складових рядів, слів, віршів, потішок.

3. Повторення звука [з]: складів, складових рядів, слів, чистомовок, віршів.

4. Складові ряди:

са-са-за за-за-са

са-за-за за-са-са

са-за-са за-са-са

5. Перетворення складів, слів — гра «Навпаки»:

стазда Зоясоя

стозуб

стукоза

стизлива

6. Групування малюнків — гра «Подаруємо малюнки Зіні і Соні».

Зіні на [з] Соні на [с]

Малюнки: собака, замок, ваза, сумка, капуста, коза, азбука, мімоза, мозаїка, бузок, береза.

7. За результатами п. 6 складання і перетворення словосполучень (речень) з присвійними прикметниками за зразком.

У Зіни ваза.Це Зінина ваза.

У Соні сумка.Це Сонина сумка.

8. Звуко-складовий аналіз, вправи з розрізною азбукою, схеми і друкування слів: коси, рози.

9. Постановка звука [ш].

Заняття 48

1. Звук [с]-[з] (поперемінна вимова).

2. Повторення матеріалу заняття 45 (п. 2-9).

3. Розучування вірша.

Всюди сніг Місто, поле і луги —

Все засипали сніги.

А зима глядить з-під брів,

Посила нам снігурів.

Від зорі і до зорі

Славлять зиму снігурі. (О. Бродський)

4. Малювання чи аплікація «Зима».

Заняття 49

1. Звук [с]-[з] (поперемінна вимова).

2. Повторення звука [с]: складів, складових рядів, слів, чистомовок.

3. Повторення звука [з]: складів, складових рядів, слів, чистомовок.

4. Перетворення складів — гра «Навпаки»:

зя-зя-зяся-ся-ся стю-стю-стюздю-здю-здю

зю-зю-зюсю-сю-сю сті-сті-стізді-зді-зді

зі-зі-зісі-сі-сі стя-стя-стяздя-здя-здя

5. Вправи з малюнками на [с']-[з']:

а) відбір малюнків на [с];

а) відбір малюнків на [з].

Малюнки: зяблик, зірка, сівалка, сіно, лось, рись, зебра

6. Складання оповідання «Зима» за опорними словами: Зіна, Зоя, взяли, сні- говик, зліпили, сад, сіли, сани.

7. Підготовка до постановки звука [л].

загрузка...
 

Вгору