Лексична тема "Сад". Граматична тема "Будова слова". Робота над звуками С і Ш

А.С. Винокур


Перше заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Шкільний сад».

Хід заняття

I.Вступна бесіда па тему «Сад».

II.Читання оповідання «Шкільний сад», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи:

а) постановка і закріплення правильної вимови звука с;

б) вправи на чітке і правильне вимовляння слів: сад, весна, пустир, стовбур, сливи, сухе листя, осінь;

в) вивчення скоромовки.

Гусак-кусак сичав на сак, та сам у сак піймавсь гусак.

В. Ладижець

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати перший звук у словах: сливи, сад, стовбур,

б) назвати третій звук у словах: весна, листя, восени;

в) дібрати слова, які починаються звуком с;

г) перелічити назви фруктів, до складу яких входить звук с.

3. Вправи па звуковий аналіз:

а) проаналізувати звуковий склад слів: садок, абрикоси, персики;

б) з’ясувати, чим відрізняється слово слива від слова злива

в) відгадати шараду.

Якщо із з це візьмеш слово, великий дощ впаде раптово.

Коли ти з па с заміниш,

між фруктами її зустрінеш (злива-слива).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Розширення словникового запасу учнів:

а) з’ясувати поняття: плодові дерева, садові плоди, стовбур, сухе гілля;

б) за ознаками предмета визначити його назву.

Червона, солодка, росте низько — до землі близько

(суниця садова).

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити корінь у словах: розсадник, сливовий;

б) гра «Від якого слова утворено» (стор. 124).

Слова для ведучого: червоненька, кругленька, синенька, жовтенька, гарненька, гладенька, повненька, зелененька.

3. Робота над реченням:

а) скласти і записати речення з словами: сливи, персики, абрикоси;

б) скласти усно речення з словами: принести, піднес

ти, випести, перенести. Де можна, порівняти префікси з однозвучними прийменниками.

V. Домашнє завдання.

1.Скласти і записати речення з словами: сухе листя, плоди.

2.Підготувати відповідь па запитання: Які бувають яблука за кольором і смаком?

Друге заняття

Лексичний матеріал: стаття «Суниці садові».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті «Суниці садові», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення правильної вимови слів із звуком с.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розпізнати слова, в яких є звук с або немає його;

б) дібрати слова, що означають назви фруктів, з наголосом па першому складі: яблуко, слива, груша, персик.

3. Вправи па звуковий аналіз:

а) проаналізувати звуковий склад слів: пустир, весна,

б) з’ясувати, як можна дістати замість слона сорт слово порт, замість слова суниця слово синиця.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) дібрати синоніми до слова дбайливий;

б) у словосполученнях ранні сорти, солодка вишня, повний кошик, спілі груші замінити прикметники так, щоб воші набули протилежного значення;

в) спостереження над багатозначністю слів: вуса людинивуса рослини.

2. Вправи па морфологічний аналіз:

а) визначити, що спільного в морфологічному складі таких слів: доглядати, дозрівати, добирати, достигати,

б) визначити корінь у слові трав’яниста,

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: дощик, кущик, столик, човник, півник, м’ячик, котик.

3. Робота над реченням:

а) прочитати речення і знайти споріднені слова.

Садівник привіз саджанці, щоб посадити їх у садку;

б) скласти і записати речення з словами: рослини, аґрус, виноград;

в) відгадати шараду.

Напій — перше означає.

Друге — влітку випадає.

Ціле ж — поміркуй як слід — соковитий має плід (виноград).

V. Домашнє завдання.

1.Скласти і записати речення з словами: стебло, лісові суниці, садові суниці.

2.Відгадати загадку.

Без вікон, без дверей живе шестеро дітей (яблуко).

Третє заняття

Лексичний матеріал: вірш М. Познанської «Старий садівник».

Хід заняття

I. Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша «Старий садівник», бесіда за змістом прочитаного.

На матеріалі вірша викопуються фонетико-фонематичні та лексико-граматичні вправи.

1.Закріплення й уточнення правильної вимови звука с, вправи па чітке і правильне вимовляння слів: старий, садівник, садить, садок, сивий, сто, посадив, сливи.

2. Звуковий і морфологічний аналіз слів: садівник, садок, посадив.

3. Виписати споріднені слова з вірша «Старий садівник».

4. Розгляд антонімів у вірші (стариймолодий).

5. Розгляд синонімів у вірші (старий садівниксивий садівник).

6. Спостереження над словами, вжитими в переносному значенні (груші золоті).

III. Робота над реченням.

1. Дописати слова в реченнях (робота з картками).

1.Учпі десятого класу копали ... для дерев, ямки

2.Сад приносить багатий ... фруктів. урожай

3.Суниці цвітуть . . ., а влітку дають плоди, весною

4.З кожної пари слів скласти речення: молодийстарий, достиглийзелений, квітнутив’янути, холоднагаряча.

IV. Логіко-граматичні вправи.

1.Перелічити назви фруктів і дати їм узагальнюючу назву.

2.З’ясувати відмінність у значенні слів: фрукти і плоди.

3.За ознаками предмета визначити його назву. Кругленька, синенька, соковита, в середині кісточка

(слива).

V. Домашнє завдання.

1.Підготувати відповіді па запитання: Які плодові дерева ви знаєте? Які фрукти ви знаєте?

2.Підготувати розповідь про зовнішній вигляд яблуні.

Четверте заняття

Лексичний матеріал: бесіда на тему «Праця людей У саду».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда за картиною «Робота в саду».

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи:

а) постановка і закріплення правильної вимови звука ш;

б) вправи на чітке і правильне вимовляння слів: груша, вишня, черешня, кошик.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізняти слова із звуком ш;

б) дібрати слова, які починаються звуком ш\

в) визначити наголошені склади у словах: груша, черешня, кошик, запашні.

3. Вправи на звуковий аналіз.

Проаналізувати звуковий склад слів: груша, черешня, вишня.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Розширення і уточнення словника дітей:

а) дібрати синоніми до слова турбуватися;

б) до слів вишня, груша дібрати слова, які відповідають на питання я к а?

в) у словосполученнях м’яка слива, дрібні ягоди, сире гілля, холодна зима, старий сад замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення.

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити корінь у слові вишневий;

б) утворити пестливі слова від слів: вишня, черешня;

в) дібрати споріднені слова до слова груша.

3. Робота над реченням:

а) скласти і записати речення з словами: вишня, черешня-,

б) прочитати речення, вказати в ньому споріднені слова.

У травні зацвіли вишневі дерева, та їх білий цвіт скоро опав, і через місяць на гілках з’явилися вишеньки;

в) списати речення, вставляючи пропущені слова.

Багато нових . . . плодових дерев вивів у своєму ...

І. В. Мічурін.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Садок узимку».

П'яте заняття

Лексичний матеріал: стаття «Вишня».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті «Вишня», бесіда за змістом прочитаного.

У процесі роботи над статтею виконуються фонетико-фонематичні та деякі лексико-граматичні вправи, зокрема опрацьовується правильна вимова слів: вишня, заввишки, здебільшого, вишневий та ін., звуковий і морфологічний аналіз слів: вишневий, здебільшого.

III. Лексико-граматичні вправи:.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) дібрати слова-означення до двох-трьох назв фруктів;

б) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

2. Вправи па морфологічний аналіз:

а) пояснити, від яких слів утворені слова: запашний, вирощування;

б) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: садочок, рядочок, листочок, куточок, віночок, рівчачок, жучок.

3. Робота над реченням:

а) виділені слова замінити прикметниками: напій з груш, компот з вишень, варення з малини.

З утвореними словами скласти речення і записати їх;

б) відгадати загадки.

1.Весною біле, літом зелене, восени жовте, зимою добро (груша).

2.Навесні цвіте білим цвітом, а в жнива червоним плодом (вишня, черешня).

IV. Домашнє завдання.

Від слова садити утворити нові слова з префіксами по-, пере-, від-, об-, під-. З утвореними словами скласти речення.

Шосте заняття

Лексичний матеріал: вірш Лесі Українки «Вишеньки».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша «Вишеньки», бесіда за змістом прочитаного.

гілка

листя

цвіт

дерева

сад

садівник

білий

опале

яблунева

дбайливий

квітучий

плодові

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи:

а) порівняння артикуляції звуків с і ш. Співвіднесення звуків с і ш з відповідними буквами;

б) чітке і правильне вимовляння слів вірша В. Ладижця «Груші».

І для нас і для вас груші тряс дід Панас.

Тряс, тряс, не натряс ні для нас, ні для вас,— отакий-то дід Панас!

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) порівняти слова із звуками с і ш;

б) дібрати слова-назви фруктів чи ягід з наголосом на другому складі (малина, смородина, ожина, черешня, брусниця).

3. Вправи на звуковий аналіз.

Проаналізувати звуковий склад слів: виросли, дістати.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Вправи па морфологічний аналіз:

а) визначити корінь у слові поблискують-,

б) дібрати споріднені слова до слова сад;

в) з вірша «Вишеньки» виписати зменшувальні слова;

г) спостереження над будовою і значенням слів виросли і зросли (у вірші Лесі Українки).

2. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1. Плоди, дуже, аґрусу, корисні. 2. Смородина, у, росте, лісах, дика;

б) скласти усно речення із словами: зашелестів, пошелестів, відшелестів, прошелестів. Порівняти, де можна, префікси з однозвучними прийменниками;

в) відгадати загадку.

Золоте вбрання скидає, біле одягає й на зелене міняє (сад).

V. Домашнє завдання.

Вивчити напам’ять вірш Лесі Українки «Вишеньки».

Сьоме заняття

Лексичний матеріал: стаття «Смородина».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті «Смородина», бесіда за змістом прочитаного. З’ясування значення слів: пагони, живці. Порівняння слів пагони і погони. Спостереження над словами: дерев’янистий, укорінюються, відсадки. (Від яких слів утворені, спосіб творення, виділення кореня).

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) диференціація звуків с і ш;

б) вибірковий запис слів тільки із звуком ш: смородина, осінь, швидко, самостійні, горошина (слова записують під диктовку).

2. Вправи па звуковий аналіз.

Проаналізувати звуковий склад слів: смородина, горошина.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) дібрати синоніми до слова дозрівати;

б) утворити зменшувальні слова від слів: ягода, яблуня, гілка, кущ. З утвореними словами скласти речення.

2. Вправи па морфологічний аналіз:

а) визначити, що спільного у будові слів: обмазувати, обрізати, обчищати, обгортати, обсадити, обтрусити,

б) дібрати споріднені слова до слів: доглядати, виростати.

3. Робота пад реченням:

а) списати речення, вставляючи замість крапок пропущені букви с або ш.

1....ирокі ли.-.тки винограду розташовані на ...теблі так, що в...і добре о...вітлюються ...онцем. 2. І. В. Мічурін вивів багато ...ортів гру..., які добре ро...туть не тільки на півдні, а й у біль... нівпічпих районах країни;

б) відгадати загадку.

Стоїть пані в лісочку,

має червону сорочку,

хто їде, той поклониться (суниця);

в) з’ясувати зміст приказок.

1.Яка яблунька, такі й яблучка.

2.Яблуко від яблуні далеко не відкотиться;

г) спостереження над словами: яблуняяблунька, яблукояблучко.

V. Домашнє завдання.

Підготуватись до розповіді па тему «В садку весною».

Восьме заняття

Лексичний матеріал: оповідання, складене за опорними словами, па тему «Сад».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Колективне складання оповідання за поданими словами: плодові дерева, саджанці, груші, вишні, черешні, запашний, дбайливий, доглядати, обрізати, гілля, обмазувати, дозрівати, допомагати, вапно, гусінь, добриво, гнуться до землі.

У процесі роботи над складанням оповідання викопуються фонетико-фонематичні і лексико-граматичні вправи: опрацьовується правильна вимова окремих слів, аналізується звуковий і морфологічний склад слів. Складене оповідання записують у зошити.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

Розвиток фонематичного сприймання:

а) порівняння слів із звуком с і звуком ш\

б) диктант; вибірковий запис слів тільки із звуком с: запашний, листя, сливи, кошик, черешня, аґрус, сорт, грушка.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слів малина, яблуня дібрати слова, які відповідають на питання яка?

б) перелічити назви ягід і дати їх узагальнюючу назву;

в) дібрати приклади багатозначності слова садок (зелений садокдитячий садок)-,

г) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

яблуко

груша

жовта

червоне

синя

зелений

чорна

смородина

слива

виноград

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу. Визначити будову слів: обрізати, обмазувати.

3. Робота над реченням.

Списати речення, вставляючи замість крапок пропущені букші с або иг.

1. У ви...пі іі чере...тіі ні...точки маленькі й круглі, а в абрико...а, ...лнвн, пер...пка — великі й довга...ті.

2. Малина іі агру... мають на ...теблах колючки, го...трі ...іши.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді про сади та їх користь для людини.

Дев'яте заняття

Лексичний матеріал: бесіда па тему «Сади та їх користь для людини».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання. Бесіда про користь садів для людини.

1.Хто вирощує сади?

2.Що росте у садах?

3.Як доглядають сади?

А. Як захищають сади від шкідників?

5.Яку користь дають сади?

Повторення і закріплення понять: фруктові дерева і плодові дерева. (Пояснити дітям, що всі фруктові дерева— плодові, але пе' всі плодові дерева — фруктові).

II. Фонетико-фонематичні і лексико-граматичні вправи.

1.Закріплення правильної вимови слів із звуками с і ш.

2.Розвиток фонематичного сприйманім:

а) вправи на диференціацію звуків с і ш;

б) порівняння слів із звуками с і ш.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад виділених слів.

1.Уздовж шосейних доріг посадили багато яблунь.

2.У шкільному саду достигли яблука й груші.

4. Лексичні вправи:

а) зробити усно опис яблука (груші або сливи), вживаючи означення:

б) дібрати слова-антонімн до слів сухе гілля;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: кісточка, квіточка, колодочка, рисочка, складочка, кізочка, вазочка, трубочка;

г) з’ясувати зміст приказки.

Від одного гнилого яблука увесь віз згниє.

III. Робота над реченням:

а) дописати слова в реченнях.

1. Юні мічурінці вирішили . . . пустир плодовими деревами. 2. Навесні яблуні й груші цвітуть білими або біло-рожевими . . . ;

б) з кожної пари слів скласти речення: викопатизакопати, повнийпорожній, пізнярання, густорідко.

IV. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Дари осені».

загрузка...
 

Вгору