Лексична тема "Город". Граматична тема "Правопис відмінкових закінчень іменників другої відміни однини". Робота над звуками Д і Т

А.С. Винокур


Перше заняття

Лексичний матеріал: стаття «Горох».

Хід заняття

I.Вступна бесіда про городні рослини.

II. Читання статті «Горох», бесіда за змістом прочитаного.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1 Робота над вимовою.

Уточнення артикуляції звука т, вправи на чітке и правильне вимовляння слів із звуком т: стебло, листя, квіточка, тонке, соковите, тичинки.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи па розрізнення слів із звуком т;

б) добір слів із звуком т на початку і в середині слова;

в) добір слів до теми «Город» з наголосом на другому складі. .

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) зробити звуковий аналіз слів: грунт, квіточка;

б) визначити місце звука т у словах: тичинка, стебло, листя.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) з’ясувати значення слів: плоди, боби, тички,

б) пояснити слова-омоніми: сходи гороху і сходи будинку; . ,

в) у словосполученнях достиглі плоди, тонке стебло

замінити прикметники так, щоб воші набули протилежного значення.

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: квіточка, проростання,

б) у статті «Горох» знайти іменники другої відміни і визначити їх відмінок.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

Цвіте, невеликими, картопля, квіточками;

б) іменники стебло, горох, квітка, грунт поставити у місцевому відмінку і скласти з ними речення.

V. Домашнє завдання.

1.Відгадати загадку.

Вузлувата, листата, а росте головата, на одній нозі стоїть, сто сорочок на ній (капуста).

2. У загадці й відгадці знайти слова із звуком т. Ви значити місце цього звука в словах.

3. Пояснити, від яких слів утворені слова: листата, головата.

Друге заняття

Лексичний матеріал: вірш І. Кульської «Горох росте».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання і розбір вірша І. Кульської «Горох росте»

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Чітке й правильне вимовляння слів із звуком т тин, трохи, росточок та ін.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуком т;

б) визначення місця звука т у словах: тин, росточок, літо, цвіт;

в) визначення наголосу в словах: тріснула, поставили, стручками.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) зробити звуковий аналіз слів: цвітом, літом;

б) з ясувати, як можна дістати замість слова горох слово горіх.

IV.Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) добір синонімів до слова визирає;

б) виділені слова замінити прикметниками: суп з гороху; сік з помідорів.

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: горошина, визирає;

б) дібрати споріднені слова до слів: тріснула, росточок, зелений;

.в) знайти в тексті вірша «Горох росте» іменники другої відміни. Визначити їх відмінок і закінчення.

3. Робота над реченням:

а) скласти речення з іменниками: огірок, гарбуз, соняшник в орудному відмінку;

б) з поданих слів скласти речення.

Різні, колгоспах, у, вирощують, капусти, сорти.

V. Домашнє завдання, вивчити напам’ять вірш «Горох росте».

Третє заняття

Лексичний матеріал: стаття «Городні рослини»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті «Городні рослини» і бесіда за змістом прочитаного.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Робота над вимовою.

Уточнення артикуляції звука д, вправи па чітке й правильне вимовляння слів: городи, догляд, добре, вода, плоди, помідори.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи па розрізнення слів із звуком д;

б) добір слів із звуком д на початку слова.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) визначення місця звука д у словах: дощ, городи, вода;

б) аналіз звукового складу слів: помідор, розсада, погода.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) з’ясування значення висловів: дбайливий догляд, волога земля, поживні мінеральні речовини;

б) дібрати синоніми до слова дивитися.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слова городина;

б) дібрати споріднені слова до слова город;

в) у статті «Городні рослини» знайти іменники другої відміни і визначити їх відмінок.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

Добре, діти, дорослим, у, вирощуванні, помідорів, допомагають;

б) іменники помідор, плід, город поставити в родовому відмінку однини й скласти з ними точения.

V. Домашнє завдання.

1.Скласти речення з словами:- догляд, грядка.

2.Відгадати загадку.

Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі (морква).

3. У словах загадки й відгадки полічити склади і визначити наголос.

Четверте заняття

Лексичний матеріал: вірш М. Стельмаха «Огірочки»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша М. Стельмаха «Огірочки».

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи.

Порівняння артикуляції звуків д і т. Співвіднесення звуків д і т з відповідними буквами.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуками д і г;

б) добір слів спочатку із звуком д, а потім із звуком т.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу.

З’ясувати, як можна дістати замість слова городи слово дороги.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слів помідор, вода дібрати слова, які відповідають па питання яка?;

б) за ознаками визначити назву предмета.

Круглий, соковитий, червоний, смачний. Що це? (помідор);

в) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) дібрати споріднені слова до слів: вирощувати, квітка;

б) гра «Від якого слова утворено» (стор. 124). Слова для ведучого: тверденький, низенький,

легенький, дешевенький, кисленький, гіркенький, сухенький, дрібненький.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

З, крохмаль, картоплі, на, виробляють, заводах;

б) скласти усно речення з словами: перекопав, закопав, підкопав, розкопав, викопав, докопав. Де можна, порівняти префікси з однозвучними прийменниками.

V. Домашнє завдання.

Вивчити вірш напам’ять.

помідор

огірки

морква

горошок

капуста

буряк

цукровий

соковитий

солоні

червона

качаниста

зелений

П'яте заняття

Лексичний матеріал: вірш М. Стельмаха «Зайцева капуста»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання і розбір вірша «Зайцева капуста».

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) порівняння слів із звуками д і т: капустарозсада; посадивтато,

б) вибірковий запис слів тільки із звуком д: погода, грядочка, картопля, копати, літо, дощ, плоди;

в) запне слів із звуками д і т у два стовпчики з вірша «Зайцева капуста».

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: задумав, зайченята,

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова густо слово пусто.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів.

Дібрати слова-антоніми до слів густо і пусто.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слова розсада,

б) знайти у вірші споріднені слова;

в) визначити корені у словах: малята, задумав.

3. Робота над реченням:

а) списати речення, вставляючи замість крапок пропущені слова. В іменниках визначити відміну і відмінок. Закінчення підкреслити.

1.З буряків виробляють ... . 2. На ... вирощують овочі. 3. Томатний . . . виробляють з помідорів;

б) з поданих слів скласти речення.

Капусти, на, у, розсаду, городі, травні, висаджують.

V. Домашнє завдання.

Скласти речення з словами: редиска, огірки, квасоля, морква.

Шосте заняття

Лексичний матеріал: стаття «Весняні роботи па городі»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті «Весняні роботи па городі», бесіда за змістом прочитаного. З’ясування значення слів: город, овочі, кріп, добрива.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) добір слів спочатку із звуком д, а потім із звуком г;

б) вибірковий запис слів тільки із звуком т: робота, город, ділянка, копати, добрива, полоти;

в) запис слів із звуками т іду два стовпчики: помідор, городина, росток, стебло, редиска, листок, капуста, вода, догляд.

2. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука т у словах: картопля, томатний, літо, просапувати;

б) Відгадати шараду.

На городі я росту, А як літеру одну

такий кучерявий. па іншу змінити,

Часто в борщ мене то відомим вам звірятком

кладуть — враз я стану, діти! хороша приправа! (кріп — кріт).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) перелічити назви овочів і дати їх узагальнюючу назву;

б) пояснити приказку «Кожному овочу свій час»;

в) дібрати синоніми до слова пильно.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: висівають, розтане,

б) від слова копати утворити нові слова з префіксами по-, пере-, від-, об-, під-, на-. З утвореними словами скласти речення.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Замість крапок вставити закінчення іменників у місцевому відмінку однини. Поставити усно до цих іменників питання.

1. На шкільному город... діти виполювали осот, лободу та інші бур’яни. 2. Недостиглі помідори розкладають у теплому, сухому і темному місц... .

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді про вирощування овочів па городі.

Сьоме заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Колорадський жук»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Колорадський жук», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) диференціація звуків д і т у словах: дужежовтуватий, бадиллятихо, картоплядорога; літаєдавати;

б) списати речення, вставляючи замість крапок пропущені букви д або т.

Ді...и догля...али гря...ки з ре...искою, капус...ою, по- мі...орами.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: шкідник, відстань;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова буря слово буряк;

в) відгадати шараду.

Дерева я ламаю і хвилі здіймаю, а к додаси —

у полі зростаю (буря — буряк).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) з’ясувати значення слів: бадилля, жорсткі крила;

б) до слова картопля дібрати слова, які відповідають па питання яка?;

в) записати слова за зразком.

капустакапустина квасоля — ... горох — ... картопля — ... цибуля — .. .

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: переповзли, перелетіла,

б) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: бурячок, пісочок, огірочок, часничок, росточок, мотузочок.

3. Робота над реченням:

а) списати речення, визначити відміну і відмінок у виділених іменниках. Закінчення підкреслити.

Ворогом колорадського жука є холодна зима. Жуки, хоч і ховаються па зиму в грунт, проте не витримують морозів і гинуть;

б) скласти речення з словами: поливав, розливав, доливав, виливав, підливав. Порівняти, де можна, префікси з однозвучними прийменниками.

V. Домашнє завдання.

Поставити в місцевому відмінку однини іменники: поле, крило, грунт, жук і скласти з пими речення.

Восьме заняття

Лексичний матеріал: оповідання, складене за поданими словами на тему «На городі».

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання.

II.Складання оповідання за такими словами: город, овочі, грядки, поливати, вирощувати, полоти, помідори, соняшники, допомагати, бур’ян, городина.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) диференціація звуків д і т у словах: донькатонкий, димтин; деньтема; добатомат; добриваторба; доглядтокар;

б) списати речення, вставляючи замість крапок пропущені букви д або т.

1.У суху його...у моркву ...реба час...о полива...и.

2.Восени ді...и зібрали на шкільних гря...ках ...обрий урожай.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука д у словах: ділянка, опади, плід, дрібний;

б) проаналізувати звуковий склад слів: достиглий, соковитий.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слів морква, цибуля дібрати слова, які відповідають на питання яка?;

б) у словосполученнях довге стебло, товстий корінь, жарке літо замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення.

2. Гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: грядочка, лопаточка,

діляночка, редисочка, грудочка, табуреточка.

3. Робота над реченням.

Записати речення. Замість крапок вставити пропущені букви д або т.

1. На бані...ані поважно розляглися пуза...і рябі кавуни і жов.-.і ...пні. 2. Дос...иглі помі...ори колгоспники збираю.,.ь і впвозя...ь на консервні заво...и.

V. Домашнє завдання.

Скласти реч:епня з імвиниками: помідор, буряк, урожай, бригадир у родовому відмінку мпожпші.

Дев'яте заняття

Лексичний матеріал: бесіда на тему «Щедра колгоспна осінь».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда про збирання урожаю овочів у колгоспах.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Диференціація звуків д і т у словах: домнатонна, дорогатополя, двір—твір, деревотерпіти; дрібтри.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу.

Проаналізувати звуковий склад слів: доглядати, добрива.

ІУ. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слова капуста дібрати слова, які відповідають на питання яка?;

б) у словосполученнях м’який помідор, великі плоди, молода картопля замінити прпкметппки так, щоб вони набули протилежного значенпя;

в) назвати овочі й до кожної назви дібрати означення;

г) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за

змістом слова з другого стовпчика.

квітка

дрібне

стебло

соковиті

листок

довгий

корінь

пахуча

плоди

товсте

насіння

зелений

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) з’ясувати, чи будуть спорідненими слова: соняшниксон; бурябуряк;

б) пояснити, від якого слова утворено слово соняшник;

в) відгадати загадку.

На сонечко я схожий і сонечко люблю,

до нього повертаю голівоньку свою (соняшник).

3. Робота над реченням:

а) з кожної пари слів скласти речення: садитивикопувати; складатирозкидати;

б) записати речення. Іменники, що в дужках, поставити в давальному відмінку множини. Вставити пропущені букви д або т.

1. Піонери ...опомагають (колгоспник) збира...и горобину. 2. Колгоспники ...якували (піонер) за ...опомогу.

У. Домашнє завдання.

1.За ознаками визначити назву предмета.

Зелений, довгастий, хрумкий. Що це? (огірок).

2. Підготуватись до розповіді на тему «Щедра колгоспна осінь».

Десяте заняття

Заняття проводиться на раніше вивченому матеріалі про вирощування овочів на городі.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання, повторення вивченого. Розповіді дітей про городні рослини та їх вирощування.

II.Відгадати загадку.

Я росла в темній темниці, як зросла — взяли в світлиці.

З мене шкуру всі деруть, мене варять, мене труть, пироги з мене печуть.

Відгадайте, хто ж я є, і скажіть ім’я моє (картопля).

III. Фонетико-фонематичні вправи.

Запне слів із звуками д і т у два стовпчики: загадка, довгий, салат, проростання, дбайливий, допомога, трава, струмок, стовбур.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слів квасоля, редиска дібрати слова, які відповідають на питання яка?;

б) у словосполученнях вологий грунт, дрібні квітки, високий урожай замінити прикметники так, щоб вопн набули протилежного значення;

в) з’ясувати зміст приказки.

Весна днем красна.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: темниця, відгадати-,

б) пояснити, від яких слів утворені слова: темниця, світлиця.

3. Робота над реченням:

а) з кожної пари слів скласти речення: зволожуватипросушувати, навантажуватирозвантажувати, продаватикупувати;

б) записати речення. Іменники, що в дужках, поставити в давальному відмінку множини. Замість крапок вставити пропущені букви д або т.

1. Денис по...арував (товариш) насіння кращих сор- ...ів горо...ніх рослин. 2. Ді...усь показав (юннат), як ...реба висаджувати розса...у капус...и.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Довгий, зелений, добрий, солоний, добрий і сирий,— хто він такий? (огірок).

У словах загадки й відгадки полічити склади й визначити наголос.

 

Вгору