Граматичний матеріал до тем "Звуки і букви", "Склад слова", "Іменник", "Прикметник", "Спорідноні слова", "Антоніми й синоніми"

А.С. Винокур


ТЕМА «ЗВУКИ І БУКВИ»

1.Назвати у поданих словах приголосні, написання яких треба перевірити: легкий, рідкий, ніжка, кішка, ложка, різкий, ріжки, палатка, солодкий, групка, важкий, голубка, колодка.

2.«Ланцюжок» (гра). Учень називає слово з сумнівним приголосним, а той, хто сидить поряд, називає перевірне слово (ніжножі; наказнаказувати; борідкаборода).

3.З’ясувати, як зміниться значення слів, якщо початкові дзвінкі приголосні замінити глухими: борт, жар, злива, діло.

4.З’ясувати, що треба змінити, щоб дістати замість слова білка слово булка, замість бородаборона, візоквінок, зброязбруя, звітзвір, шиломило, другкруг.

5.«Будь уважним» (гра). Кожний учень одержує свій номер — 1, 2, 3, 4, 5. Логопед називає якесь слово й пропонує записати на окремій картці букву, місце якої у слові відповідає його номеру.

Після цього учні по сигналу логопеда піднімають у порядку своїх номерів картки, щоб можна було прочитати назване слово.

ТЕМА «СКЛАД СЛОВА»

1.«Відтвори слово» (гра). Логопед вказує складові частини слів, а учні відтворюють слово. Наприклад, утворити слова, в яких:

один склад, три звуки (ліс, дуб, луг, сир, мак, кіт);

два склади, три звуки (око, оса, очі, аул);

два склади, чотири звуки (рука, нога, зима, поле);

два склади, п’ять звуків (сокіл, парта, зошит, книга);

три склади, шість звуків (дорога, машина, дерево, залізо) .

2. «Зміни першу букву в словах» (гра). Логопед диктує дітям 4—5 слів і пропонує, замінюючи першу букву, утворити нові слова. Виграє той, хто запише найбільше слів. Наприклад: зуб (дуб, куб, чуб); кора (пора, нора, гора)-, гайка (майка, байка, чайка, лайка)-, біль (міль, сіль); лоза (коза, поза, доза).

3. «Зміни останню букву в словах» (гра). Проводиться так, як і попередня гра.

4. «Перестав букви так, щоб вийшло нове слово». Логопед роздає дітям картки, на яких записано по три слова, і пропонує переставити в кожному слові букви так, щоб вийшло нове слово.

Наприклад:

марка, осел, курча
(рамка, село, ручка)

тіло, банка, шкода
(літо, кабан, дошка)

рис, масло, палка
(сир, смола. лапка)

вікно, наказ, риска
(вінок, казан, касир)

конус. ямка, брак
(сукно, маяк, краб)

5. «Подумай і відповідай» (гра). І варіант. Ведучий читає зменшувальні слова, а інші учні по черзі називають слова, від яких вони утворені. Наприклад, ведучий читає: грибочок, а учень повинен відповісти: гриб.

Виграє той, хто дав найбільше правильних відповідей.

II варіант. Ведучий читає слова, а інші учні по черзі називають утворені від них зменшувальні слова. Наприклад, ведучий називає: гриб, а учень відповідає: грибок або грибочок.

6. «Від якого слова утворено» (гра). Ведучий називає слова з суфіксом -еньк-, а учні по черзі називають, від яких слів вони утворені. Наприклад, ведучий називає: низенький, а учень відповідає: низький.

7. «З двох слів одне».

Учням пропонують до слів лівого стовпчика дібрати слова з правого так, щоб утворилися нові слова. Наприклад: вино і градвиноград.

сіно

вино

бук

чоло

вік

град

пал

сир

8. Знайди слова з префіксом. Логопед роздає дітям картки і пропонує виписати слова з префіксами, підкреслити їх і пояснити зміст прислів’їв.

З добрим поживеш — добро переймеш, а з лихим зійдешся — того й наберешся.

Згода будує, а незгода руйнує.

Старий світ зруйнували — новий збудували.

На годину спізнишся — за рік не здоженеш.

Здобудеш освіту — побачиш більше світу.

Вчасно посієш, вчасно пожнеш—добре заживеш.

Підгодуєш рослину — нагодуєш родину.

Хто землю удобряє, тому і земля повертає.

Радянська влада прийшла — жінка щастя знайшла.

За рідний край і життя віддай.

Правда з дна моря виринає, а неправда потопає.

У попа очі завидющі, а руки загребущі.

9. Прочитати речення і знайти слова з однаковими коренями.

1.Лікар уважно оглянув хворого і сказав, що його треба негайно покласти до лікарні. 2. Піонери повернулись з подорожі дуже задоволені, хоч в дорозі їм доводилось долати значні труднощі. 3. Микола спочатку писав на чернетці, потім уважно перевірив записи і лише тоді акуратно переписав роботу в зошит.

10. Пояснити, від яких слів утворені подані слова, визначити в них корені: блискавка, будівля, знахідка, воротар, літак, косарка, годинник, димар, підкова, середа, п'ятниця, супутник, промовець, немовля.

11. Пояснити значення складних слів. Логопед роздає дітям картки, на яких записано по 2—3 складних слова, і пропонує пояснити їх значення: очевидець, благозвучний, білосніжний, боєприпаси, буревісник, легковажний, літописець, легковірний, працездатний, короткозорий, марновірний, бурелом, сталевар, краєвид, землетрус, небосхил.

12. З’ясувати, від яких слів утворені складні слова: п’ятирічка, орденоносець, бетономішалка, багатоденний, легкокрилий, зерносховище, милозвучний.

13. Дібрати складні слова, перша частина яких є числівник (семирічка, трикутник, п’ятиповерховий, десятирічка, восьмигодинний, дводенний, першокласник).

14. Дібрати складні слова, перша частина яких в прикметник білий (білобокий, білоручка, білосніжний, білозубий, білокрилий, білолиций, біловолосий).

15. Дібрати складні слова, перша частина яких є іменник вода (водокачка, водолаз, водосховище, водопровід, водомір, водостік, водопад, водочерпалка).

ТЕМА «ІМЕННИК»

1.Поставити подані іменники в родовому відмінку множини: коліно, санаторій, солдат, блюдце, весло, дупло, суддя, кочерга.

2.Щоб діти не плутали дієслова з іменниками, які означають назву дії, можна застосувати вправу:

утворити від поданих слів іменники і поставити до них питання: горіти, плавати, сіяти, зростати, чергувати, вишивати, малювати, голосувати, зберігати; розповідати, будувати, боротися, підготовити, підкопати, гуркотіти.

Зразок: зберігати (що робити?) —зберігання (що?); розповідати (що робити?)—розповідь (що?).

3. Щоб діти не плутали прикметники з іменниками, що означають назви якостей і властивостей, можна застосувати вправу:

утворити від поданих слів іменники і поставити до них питання: бадьорий, чуйний, твердий, мужній, чесний, молодий, ніжний, гордий, могутній.

Зразок: мужній (я к и й?) — мужність (що?).

4. Корисними для учнів є вправи, при виконанні яких зміна форми одного слова вимагає певної граматичної форми другого слова:

а) дані словосполучення замінити новими з іменниками в знахідному відмінку: ремонт комбайнів, вивчення математики, копання картоплі, продаж газет, нагрівання води, рубка лісу.

Зразок: рубка (ч о г о?) — лісу; рубати (що?) ліс;

б) дані словосполучення замінити новими з іменниками в родовому відмінку: саджаємо ліс, прибуває поїзд, розв’язуємо задачу, доглядаємо сад.

Зразок: розв’язуємо (щ о?) задачу, розв’язання (ч о г о?) задачі.

5. Виписати слова, які мають однакове звучання, але різне значення.

1.З-за хмар виглянув місяць. 2. Через хворобу Оля місяць не ходила до школи. 3. Столяр прикріпив ручку до дверей. 4. Мати тримала дочку за ручку. 5. Земля має форму кулі. 6. Куля влучила в ціль.

6. «П’ять слів» (гра). Логопед виставляє картку, на якій записано 5 слів, що означають родові поняття. Учням пропонують записати на певну букву 5 слів, які розкривають відповідні видові поняття.

Зразки виконання завдань.

Зразок к а р т к и

на букву д на букву в на буквул на буквус на буквут

дерево

птах

ріка

місто

ім’я

дуб

дятел

Дніпро

Донецьк

Дмитро

в’яз

ворона

Волга

Вінниця

Віра

липа

ластівка

Лена

ЛепінграД

Людмилалипа

сосна

соловей

Сирдар’я

Севастополь

Сергій

тополя

тетерук

Терек

Ташкент

Тарас

ТЕМА «ПРИКМЕТНИК»

1.Дібрати відповідний прикметник. Логопед виставляє картку з трьома іменниками. Учні добирають до них по 5—7 прикметників.

Матеріал для карток.

Спортсмен, місто, пісня; піонер, вікно, вулиця; учень, свято, музика; м’яч, село, підлога; будинок, поле, людина; стілець, море, квітка.

2. Додати прикметник. Логопед читає ряд іменників чоловічого й жіночого роду. Діти по черзі додають потрібні за змістом прикметники, узгоджуючи їх у роді.

Примірний перелік слів: степ, дріб, насип, насіння, натовп, негода, прірва, розповідь, скирта, шлях, журавель, галас, ганок, шторм.

3. Замінити прикметником. Логопед роздає дітям картки, на яких записані словосполучення, і пропонує замінити в них виділені слова прикметниками.

Зразок: вода з криниці кринична вода.

Матеріал для карток: хустка з шовку; костюм для занять спортом; план на рік; подорож протягом місяця; перо із сталі; дошка з дубового дерева.

4. Виділені слова замінити прикметниками: човен, який плаває під водою; газета, яка виходить увечері; магазин, в якому продають книги; ягоди, що ростуть у лісі; фабрика, де виготовляють взуття; магазин, в якому торгують продуктами; пригода, яка трапилась в дорозі.

5. Розкрити зміст виділених слів і пояснити спосіб їх утворення: березовий гай, пластмасова підставка, металевий посуд, гумовий м’яч, цукрові буряки, паперова обкладинка, лісові квіти.

6. Підібрати слово. Учням роздають картки, на яких написано по два однокорінні прикметники, і пропонують до кожного з них дібрати відповідні іменники.

Зразок: молодий хлопецьмолодіжний вечір.

Молодий — молодіжний; срібний — сріблястий; білий — білявий; водний — водяний; таємний — таємничий; старий — старовинний; жовтий — жовтуватий; золота — золотиста.

7. За даними ознаками предмета визначити його назву (гра). Логопед називає ознаки предмета, а учні визначають його назву.

Білий, сипучий, солодкий. Що це?

Білий, холодний, м’який. Що це?

Вічнозелена, струнка, голчаста. Що це?

Біла, м’яка, пухнаста. Що це?

Для цієї вправи можна використати загадки.

1.Маленьке, кругленьке, всьому світу миленьке (сонце). 2. Білий, як пір’їна, холодний, як крижина (сніг). 3. Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов (гриб). 4. Живе — чорне, помре — червоне (рак). 5. Рідко, а не вода; біле, а не сніг (молоко).

Виграє той, хто дасть найбільш правильних відповідей.

8. Встановити, де прикметники вжиті в прямому значенні, а де — в переносному: тепла нічтепла, зустріч; темна нічтемна справа; твердий каміньтвердий характер, гаряче серцехворе серце; золоті рукибрудні руки; світла головавелика голова.

9. Як можна сказати інакше? Логопед роздає дітям картки, на яких написані 2—3 вислови, і пропонує їм назвати ці вислови інакше, але так, щоб зміст їх не змінився.

Матеріал для карток: небо, на якому немає хмар; поле без меж; завдання, виконане без помилок; машина, яка рухається без шуму; дружба, яку не можна порушити; людина, яка не боїться; справа, яку немає надії виконати; ніч, проведена без сну; гриби, яких не можна їсти.

10. «Знайти означення» (гра). Логопед роздає дітям по одній великій картці, на якій написано 9 іменників, і 9 маленьких карток, на яких написано по одному прикметнику. Учням пропонують до кожного слова великої картки дібрати прикметники-означення з малих карток

поставити їх на відповідне місце великої картки. Виграє той, хто швидше і правильно виконає завдання. Гру можна ускладнити додатковим завданням: скласти кілька речень з поданими словами.

ТЕМА «ОДНОКОРІННІ СЛОВА»

1.Утворити іменник, прикметник і дієслово з одного кореня. Логопед роздає дітям картки, па яких написані по 2—3 корені слів, і пропонує їм утворити споріднені слова: іменник, прикметник і дієслово.

Матеріал для карток: тем-, біл-, світ-, зелен-, шум-, чит-, хід-, nue-, довір-, чорн-, прац-.

2. Пояснити споріднені слова. Логопед роздає дітям картки, па яких написано по 2—3 споріднених слова, і пропонує пояснити їх та дібрати до них інші споріднені слова.

3. «Аукціон» однокорінних слів. Логопед називає слово, а учні по черзі добирають до нього однокорінні слова з різними префіксами. Виграє той учень, після якого ніхто не може назвати нового однокорінного слова.

Матеріал для гри: їхати, бігти, йти, писати, давати, фарбувати, копати, лити.

4. Яке слово зайве. Логопед роздає дітям картки з написаними на них чотирма словами. Слова на картках підібрані так, що 3 з них однокорінні. Дітям пропонують визначити, яке з чотирьох слів не є однокорінним.

5. Знайти однокорінні слона. Логопед роздає дітям картки, на яких написано по кілька приказок. Учні за завданням логопеда читають картки, визначають споріднені слова і вказують корені в цих словах.

6. Лото «Корені слів». Логопед роздає дітям по одній великій картці і пропонує уважно прочитати записані на них слова. Далі він бере по одній малій картці і зачитує корені слів. Ті, у кого па картках є відповідні слова, накривають їх фішками. Виграє той, хто раніше накриє фішками всі шість слів.

Заключний етап гри — перевірка. Переможець читає кожне слово і визначає в ньому корінь. Ті учні, в яких на картках с, інші слова з таким самим коренем, називають їх.

7. Лото «Споріднені слова». Логопед роздає дітям по одній великій картці і пропонує уважно прочитати записані на них слова. Далі він зачитує слова на маленьких картках. Учень, який знаходить у себе на великій картці споріднене слово, повідомляє про це, одержує малу картку і накриває нею відповідне слово на великій картці.

Виграє той, хто швидше накриє малими картками всі слова па великій картці.


У процесі цієї гри, вслуховуючись у названі логопедом слова і шукаючи до цих споріднені, учням доводиться проробляти певні мислительні операції, виділяти морфологічні елементи слова і робити відповідні висновки.

ТЕМА «АНТОНІМИ ТА СИНОНІМИ»

1.До поданих іменників дібрати слова-антоніми: тишаг низина, кінець, північ, життя, хвороба.

Дібрані слова поставити в родовому відмінку однини й множний.

2. Утворити антоніми за допомогою префіксів. Логопед роздає дітям картки, на яких записано по 3—4 слова, і пропонує утворити від них слова-антоніми.

Слова для карток: одягти, розкласти, плановий, розливати, збігатись, розбирати, розформувати, вантажити, зв’язати, згортати, захисний, відкрити, наступати, відчепити, зачиняти.

3. Утворити нові слова. Логопед роздає дітям картки, на яких написано по 4—5 прикметників, і пропонує утворити від них нові слова-антоніми за допомогою префікса без-.

Слова для карток: шумний, хмарний, відповідальний, надійний, платний, перспективний, принциповий, програшний, радісний, сніжний, успішний, чесний, класовий, димний, грамотний.

4. Знайти слова-антоніми. Учням роздають картки, на яких написано приказки, і пропонують виписати слова-антоніми та пояснити зміст приказок.

Зразки карток.

Погана та радість, по котрій смуток наступає. Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки ллють.

За одного грамотного сім неграмотних дають. З добрим дружись, а лихих стережись.

Старий світ зруйнували — новий збудували.

5. Лото «Слова-антоніми». Лото складається з великих і малих карток. На великих картках написані окремі слова, а на малих — відповідні слова-антоніми.

Учні одержують по одпій великій картці, а логопед бере по одній малій картці і зачитує слова. Учень, який знаходить на своїй картці відповідне слово-антонім, одержує картку і накриває нею це слово. Виграє той, хто швидше накриє малими картками відповідні слова па великій картці

6. Знайди синоніми. Учням роздають картки, на яких написані приказки, і пропонують виписати слова-синоніми та пояснити зміст приказок.

Розумний всякому лад дає.

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Радянські народи живуть у дружбі і згоді.

Народна дружба, братство — дорожче всякого багатства.

У колгоспі працювати — горя, лиха не знати. Колгоспна сила біду зломила.

Побувать би щастю — так нещастя помогло.

6. Дібрати синоніми до поданих словосполучень. Логопед роздає дітям картки, па яких написані словосполучення, і пропонує дібрати до них синоніми.

Матеріал для карток.

Речі пасажирів; лігво ведмедя; пучок квітів; пора року між літом і зимою; інструмент, яким забивають цвяхи.

Слова для довідок: багаж, барліг, букет, осінь, молоток.

7. До наведених слів дібрати синоніми й поставити їх у місцевому і давальному відмінках однини: молодість, педагог, ураган, актор, тиша, контроль.

8. Записати слова-синоніми в окремі стовпчики і поставити їх в родовому й орудному відмінках однини: ураган, договір, товариш, вітер, зала, буря, угода, друг, кімната.

9. Слова-синоніми записати в окремі стовпчики і додати до кожного з них іменник: бадьорий, безкрайній, веселий, гарячий, безмежний, радісний, пекучий, нескінченний

 

Вгору