Консультації та методичні поради

Розділи


Ейдетика на допомогу логопеду

Врахування структури дефекту під час організації корекційної роботи

Використання щіточкового масажу за різних вад мови та заїкання

Корекційна робота. Дисграфія

Науково-теоретичні аспекти професійної діяльності вчителя-логопеда

Методичні рекомендації щодо формування граматичних уявлень дітей

Поради для батьків гіперактивних дітей

Учимося швидко й правильно вимовляти звук [р]

Ліворука дитина в школі і вдома

Ротацизм: шляхи подолання

Ламбдацизм: шляхи подолання

Діяльнісний підхід у навчанні

Корекція мовленнєвого недорозвинення дітей з затримкою психічного розвитку. Робота над прийменниками

Особливості формування фонетичної компетенції у дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку

Розвиток слухової уваги, слухової пам`яті та фонематичного сприймання

Урок у системі особистісно орієнтовного навчання

Формування толерантної особистості

Взаємозв’язок логопеда, вчителя, вихователя, батьків

Диференціальна діагностика мовленнєвих порушень у дітей з психічними захворюваннями та психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної спрямованості на уроках логопедії

Характеристика особливостей розвитку психічних процесів у дітей з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком

Розвиток діалогічного мовлення у дітей із ЗНМ засобами дидактичних ігор і вправ

Вивчення особистісного компоненту професійної діяльності логопедів

Корекція мовленневої готовності до шкільного навчання дітей з вадами інтелектуального розвитку

Формування навичок зв’язного висловлювання у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю

Шляхи удосконалення корекційно-логопедичної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку

Професійна компетентність логопедів як умова здійснення науково-обґрунтованої логопедичної роботи

Розширення словниково-смислової компетентності засобом використання поезій Т. Г. Шевченка

 

Вгору