Розділи


Сучасні тенденції спеціальної дошкільної освіти та їх реалізація у створенні корекційно-розвивальних програм

Подолання заїкання в дітей

Соціалізація через ситуативні ігри

Види і причини виникнення порушень звуковимови в дітей дошкільного віку. Практикум для батьків

Корекція аграматизвів (дидактичні ігри та вправи)

Методичні аспекти діагностики і корекції мовного розвитку дітей дошкільного віку

Науково-методичне забезпечення реалізації спеціальної освіти дітей із ЗНМ

Виховання та навчання дітей з мовними порушеннями в умовах модернізації освіти

Готовність дитини до школи

Співпраця логопеда і батьків

Мовленнєві ігри в дошкіллі

Використання мовленнєвої гімнастики в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

Поради логопеда батькам майбутніх першокласників

Пам´ятка батькам дошкільників із заїкуванням

Порушення лексичної і граматичної сторони мовлення в дітей із ЗНМ

Креативні методики малювання як засіб корекції ЗНМ

Мовленнєві порушення легше попередити, аніж подолати (до батьківського записника)

Розвиток ритмічної здібності дошкільників

Планування занять з аплікації

Модель діагностичного обстеження мовленнєвого розвитку дитини трирічного віку

Робота з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ)

Використання казок у процесі формування сукцесивних навичок у молодших дошкільників

Розвиток чуттєвої та емоційної сфери дошкільників засобами образотворчої діяльності

Первинний збір інформації в дослідженні стану сформованості мовленнєвої діяльності молодших дошкільників із НЗНМ.

Комплексний підхід у корекційній роботі з розвитку мовлення дітей із вадами зору

Мета мовленнєвого розвитку та навчання рідної мови дошкільників

Розвиток зв´язного мовлення дітей — головне завдання дошкільного закладу

Особливості логопедичної роботи у підготовчий період при дизартрії в дітей з церебральним паралічем

Входження дитини з мовними розладами у традиційну групу дошкільного закладу

Формування фонематичного сприймання у дошкільників

Заїкуватість

Мовленнєва пам`ятка-порадниця

Особливості формування пізнавальної та мовленнєвої активності в молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Корекція лексичних порушень у дошкільників із моторною алалією

Проблема білінгвізму у дітей з фонетико- фонематичними вадами мовлення

Логопедична робота з формування питальних висловлювань у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ

Інсценування казки як засіб формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення

Засвоєння складової структури слова дітьми раннього віку

Особливості взаємозв’язку логопеда та батьків у процесі корекції ЗНМ у дітей дошкільного віку

Діагностика мовленя дітей раннього віку

Анатомо-фізіологічні основи формування мовлення у дітей раннього віку

До проблеми вивчення дітей з аутистичними порушеннями

Театралізовані заняття як нова освітня технологія в навчанні та вихованні дітей старшого дошкільного віку із заїканням

Особливості формування зв’язного мовлення як засобу самовираження у дошкільників із порушеннями мовленневого розвитку

Дослідження рівня сформованості лексичної складової лінгвістичної компетенції емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією

Методика дослідження особливостей складних синтаксичних конструкцій у старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення

Особливості засвоєння складової структури слова дошкільниками середнього віку з ЗНМ

Органіізація режиму обмеження мовлення в логопедичній групідля дітей із заїканням

 

Вгору