Розділи


Провідна діяльність - мовлення

Використання логоритмічних прийомів у корекційній роботі (початкова школа)

Організація роботи психолого - медико - педагогічного консиліуму в ЗНЗ

Використання дидактичних ігор на уроках

Корекційна педагогіка

Спільні підходи до подолання труднощів засвоєння грамоти школярами молодших класів

Формування просторового орієнтування в дітей із порушенням у розумовому розвитку

Формування фонематичних навичок у дітей з мовленнєвими вадами

Тема: Прийменник В(У)

Роль та значення вивчення розділу «Будова слова» в молодших класах загальноосвітніх шкіл для дітей із тяжкими порушенями мовлення

Структура мовленнєвої компетенції підлітка

Організація та навчально-методичне забезпечення індивідуального навчання молодших школярів із порушеннями мовленневого розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах

Проблема засвоєння значення фразеологізмів в системі корекційної роботи з формування вербально-семантичного рівня в структурі мовної особистості молодшого школяра з тяжким порушенням мовлення

Соціально-психологічні аспекти оптимізації засвоєння знань з рідної мови на основі формування пізнавальних інтересів учнів старших класів спеціальної школи

Особливості репродукування змісту тексту учнями молодших класів корекційної школи з вадами мовлення

Особливості самооцінки дітей молодшого шкільного віку із заїканням

Методика формування лексичних узагальнень різної складності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку

Особливості використання фольклорних творів у логопедичній роботі з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення

Особливості засвоєння теоретичних знань та сформованості умінь з теми «Префікс» у молодших школярів із ТПМ

Надання логопедичної допомоги підліткам з вадами мовлення в закладах МОЗ України

Попередження дизорфографії у молодших учнів з нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення

Методика підготовки підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно- комунікаційних технологій за умов корекційно-реабілітаційного простору

Особливості логопедичної роботи з корекції проявів оптичної дисграфії у молодших школярів

Роль психокорегуючих методів при виправленні заїкання у підлітків

Особливості логопедичної роботи з учнями початкових класів допоміжної школи

Особливості практичних узагальнень у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення щодо функціонально-стилістичної ролі фразеологізмів

Напрями лексичної роботи з молодшими школярами із тяжкими мовленнєвими вадами на уроках читання

Писемне мовлення - вид мовленнєво-мисленнєвої діяльності

Характеристика специфічних помилок писемного мовлення

Обстеження дітей з дисграфією

 

Вгору