Методика логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [л], [л`] ...

Дитина перед вступом до школи має загалом опанувати рідну мову, засвоїти її літературні норми, культуру усного мов­лення і спілкування. З практичного погляду, останній етап нор­мального формування первинних вимовних умінь і навичок ди­тини - це вік від 4-х до 5-ти років. Проте з тих чи інших причин своєчасний і правильний мовленнєвий розвиток дитини може бути порушений. Тому дуже важливо турбуватись про правиль­не формування дитячої вимови та своєчасно попереджувати і виправляти її відхилення від загальноприйнятих норм.

Основною формою роботи з усунення порушень вимови звуків є заняття, частіше індивідуальне. Зміст індивідуальних занять змінюється відповідно до етапів логопедичної роботи. В логопедичній літературі кількість етапів логопедичного впли­ву визначається по-різному і принципового значення не має. Постановка звуків іноді виділена в самостійний етап. Подолан­ня порушення вимови звуків потребують чіткого планування роботи.

Методика логопедичної роботи на І етапі

Методика логопедичної роботи на II етапі.Постановка правильної вимови звуків [л], [л`]

Методика логопедичної роботи на II етапі. Автоматизація звуків [л], [л`]. Диференціація звуків [л], [л`]

Методика логопедичної роботи на III етапі

Методика проведення індивідуальних занять із корекції вимови звуків у дітей дошкільного віку

 

Вгору