Подолання дисграфії в учнів початкових класів

Заняття 1-3. Обстеження мовлення дітей. Перевірний диктант

Заняття 4. Речення. Виділення голосних звуків у словах. Лексична тема "Осінь"

Заняття 5. Диференціація понять "речення - слово". Виділення приголосних звуків у словах. Лексична тема "Осінь"

Заняття 6. Диференціація понять "речення - слово". Виділення приголосних звуків у словах. Лексична тема "Збір урожаю"

Заняття 7. Диференціація понять "слово - склад". Виділення приголосного звука в кінці слова. Лексична тема "Праця людей восени"

Заняття 8. Диференціація понять "буква - звук". Виділення приголосного звука па початку слова. Лексична тема "Овочі, фрукти"

Заняття 9. Диференціація поняття "голосний - приголосний" звук. Ви ділення приголосного звука в середині слова. Лексична тема "Назви частин тіла і частин артикуляційного апарату". Поширене речення з прямим додатком і означенням

Заняття 10. Диференціація понять "м’який - твердий" приголосні звуки. Лексична тема "Інструменти. Заняття дітей корисними справами". Речення з прямим і непрямим додатком в орудному відмінку

Заняття 11. Диференціація понять «глухий - дзвінкий» приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення: підмет, присудок, прямий додаток, непрямий додаток у давальному відмінку

Заняття 12. Закріплення понять "глухий - дзвінкий" приголосні звуки. Лексична тема "Охорона природи". Речення з прямим і не прямим додатками у давальному відмінку

Заняття 13. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить присвійний займенник (моя, твоя, своя)

Заняття 14. Диференціація звука [а] зі звукосполученням [йа], позначеним на письмі буквою Яя на початку складу. Лексична тема "Одяг". Речення, що містить прислівник. Присвійні займенники

Заняття 15. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою Юю на початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів теперішнього часу

Заняття 16. Диференціація звука [у] зі звукосполученням [йу], позначеним па письмі буквою ю па початку складу. Лексична тема "Посуд". Утворення дієслів III особи множини теперішнього часу

Заняття 17. Диференціація звука [є] зі звукосполученням [йе], позначеним на письмі буквою Єє на початку складу. Лексична тема "Овочі, фрукти". Слова, що позначають ознаки предметів (прикметники). Велика буква в іменах людей

Заняття 18. Диференціація звука [є] зі звукосполученням [йе], позначеним на письмі буквою Єє на початку складу. Лексична тема "Овочі, фрукти". Ознаки предметів (прикметники). Велика буква в іменах людей. Утворення дієслів III особи однини

Заняття 19. Сполучення букв йо. Лексична тема "Овочі, фрукти". Речення з прийменниками у, в, на. Присвійні займенники

Заняття 20. Диференціація звука [ї] зі звукосполученням [йі], позначеним буквою Її на початку складу. Лексична тема "Одяг". Узгодження присвійних займенників і прикметників з іменниками в роді та числі

Заняття 21. Букви ї, й. Диференціація їх звукових значень [йі], [й]. Лексична тема "Взуття". Присвійні займенники

Заняття 22. Букви є, ї. Диференціація їх звукових значень [йе], [йі]. Лексична тема "Взуття. Одяг". Наказова форма дієслова

Заняття 23. Букви є, й. Диференціація їх звукових значень [йе], [й]. Наказова форма дієслова. Присвійні займенники. Робота з прислів’ями

Заняття 24. Букви й, є, ї. Закріплення диференціації їх звукових значень [й], [йе], [йі]. Присвійні займенники. Узгодження прикметника з іменником. Лексична тема "Пізня осінь"

Заняття 25. Вживання букв а, я після букв, що позначають тверді і м’які приголосні. Лексична тема "Свійські тварини та їхні дитинчата". Родовий відмінок однини іменників

Заняття 26. Вживання букв а, я після букв, що позначають тверді і м’які приголосні. Лексична тема "Дикі звірі та їхні дитинчата". Родовий відмінок однини іменників

Заняття 27. Написання у, ю після букв, що позначають тверді і м’які при голосні. Знахідний відмінок однини. Лексична тема "Зима"

Заняття 28. Вживання букв у, ю після твердих і м’яких приголосних. Знахідний відмінок однини. Лексична тема "Новорічне свято"

Заняття 29. Вживання букв е, є після букв, що позначають тверді і м’які приголосні звуки. Речення з додатком в орудному відмінку. Антоніми. Лексична тема "Праця людей узимку"

Заняття 30. Вживання букв и, і після букв, що позначають тверді і м’які приголосні звуки. Речення з додатком у родовому відмінку. Лексична тема "Корисні справи дітей узимку"

Заняття 31. Сполучення буки ьо. Прикметники родового відмінка однини. Велика буква у власних назвах

Заняття 32. Диференціація буквосполучень йо, ьо. Робота з деформованим текстом. Велика буква у прізвищах людей

Заняття 33. Позначення м’якості приголосного звука знаком м’якшення у кінці слова. Лексична тема "Місяці року". Дієслова III особи множини

Заняття 34. Вживання ь (знака м’якшення) після букв, що позначають м’який приголосний звук у кінці слова. Дієслова III особи множини теперішнього часу. Лексична тема "Птахи, звірі"

Заняття 35. Вживання букв і, ь в кінці слова. Лексична тема "Звірі, птахи, риби"

Заняття 36. Вживання букв і, ь у кінці слова. Лексична тема "Професії". Однина та множина іменників

Заняття 37. Позначення м’якості приголосного звука ь у середині слова. Суфіксальне словотворення (суфікси -еньк-, -оньк ). Узгодження іменника з прикметником. Побудова речень за малюнками

Заняття 38. Позначення м’якості приголосного звука ь у середині слова. Словотворення іменників із пестливим значенням. Лексична тема "Зима"

Заняття 39. Закріплення диференціації твердих та м’яких приголосних, позначених на письмі ь, у кінці та в середині слова. Суфіксальне словотворення. Робота над загадками. Лексична тема "Дерева"

Заняття 40. Апостроф. Утворення прикметників від іменників. Узгодження прикметника з іменником. Лексична тема "Свійські птахи"

Заняття 41. Апостроф. Утворення прикметників від іменників. Узгодження прикметника з іменником. Лексична тема "Дикі птахи"

Занятгя 42. Перевірний диктант

Заняття 43. Звуки [в], [в’] та буква Вв па початку слова. Префіксальне словотворення (префікси ви-, від-). Лексична тема "Дикі і свійські тварини"

Заняття 44. Звуки [в], [в’] та буква в у середині слова. Апостроф. Лексична тема "Птахи". Утворення прикметників від іменників

Заняття 45. Звук [в] та буква в у кінці слова. Велика буква у назвах міст. Утворення дієслів минулого часу докопаного виду

Заняття 46. Звуки [ф], [ф’] та буква Фф па початку слова. Велика буква в іменах людей. Узгодження прикметника з іменником

Заняття 47. Звуки [ф], [ф’] та буква ф у середині слова. Узгодження іменника з прикметником. Лексична тема "Одяг, взуття"

Заняття 48. Звук [ф] та буква ф у кінці слова. Утворення родового відмінка множини іменників. Робота з деформованими реченнями

Заняття 49. Диференціація звуків [в] - [ф], [в’] - [ф’]. Лексична тема "Птахи, звірі". Робота з деформованими реченнями

Заняття 50. Звуки [б], [б’] та буква Бб на початку слова. Лексична тема "Свійські та дикі тварини". Префіксальне словотворення (префікс без)

Заняття 51. Звук [б] та буква б у кіпці слова. Родовий відмінок множини. Робота з деформованими реченнями

Заняття 52. Звуки [б], [б’] та буква б у середині слова. Суфіксальне словотворення (суфікси -к, -ок). Лексична тема "Дикі та свійські тварини"

Заняття 53. Звуки [п], [п’] та буква Пп на початку слова. Лексична тема "Свійські та дикі птахи". Префіксальне словотворення (префікс при)

Заняття 54. Звуки [п], [п’] та буква п у середині слова. Префіксальне словотворення (префікс с). Лексична тема "Дикі птахи"

Заняття 55. Звук [п] та буква п у кінці слова. Родовий відмінок множини іменників. Відновлення деформованих речень

Заняття 56. Диференціація звуків [п] - [б], [п’] - [б’]. Місцевий відмінок однини з прийменниками. Лексична тема "Овочі та городні рослини"

Заняття 57. Диференціація звуків [п] - [б], [н’] - [б’[- Префіксальне словотворення (префікс по ). Місцевий відмінок однини з прийменниками. Лексична тема "Овочі та городні рослини"

Заняття 58. Звуки [д], [д’] та буква Дд на початку слова. Префіксальне словотворення (префікс до-) дієслів минулого доконаного виду

Заняття 59 (1 частина). Звуки [д] – [д`] та буква д у середині слова. Речення з додатком в орудному відмінку. Лексична тема "Побутові речі"

Заняття 59 (2 частина). Звуки [д] – [д`] та буква д у середині слова. Префіксальне словотворення (префікс під) дієслів минулого часу доконаного виду. Бесіда про рідну мову

Заняття 60. Звуки [д], [д`] та буква д у кінці слова. Диференціація звуків [д] - [д`]. Наказовий спосіб дієслів (II особа однини). Лексична тема "Птахи, звірі"

Заняття 61. Звуки [т] [т`] та буква Тт па початку слова. Диференціація звуків [т] - [т`]. Лексична тема "Транспорт". Місцевий відмінок іменників. Прийменники

Заняття 62. Звуки [т] - [т`] та буква т у середині слова. Подвоєння букв -Тт- на письмі. Лексична тема "Транспорт і техніка". Знахідний відмінок іменників

Заняття 63. Звуки [т], [т`] та буква т у кінці слова. Дієслова III особи однини і III особи множини теперішнього часу. Диференціація звуків [т] - [т’]. Робота з прислів’ями

Заняття 64. Диференціація звуків [т] - [д], [т`] - [д’[. Утворення майбутнього часу дієслів III особи однини. Лексична тема "Посуд, домашні речі". Робота з деформованими реченнями

Заняття 65. Звуки [г], [г’] та буква Гг па початку слова. Лексична тема "Птахи". Утворення прикметників від іменників

Заняття 66. Звук [г] і буква г у середині слова. Дієслова доконаного виду минулого часу III особи однини. Лексична тема "Тварини, птахи"

Заняття 67. Звук [г] та буква г у кіпці слова. Утворення дієслів минулого часу доконаного виду. Побудова речень за запитаннями і малюнками

Заняття 68. Звуки [х], [х] та буква Хх па початку слова. Добір антонімів до прикметників. Робота з деформованими реченнями

Заняття 69. Звуки [х], [х’] та буква х у середині слова. Утворення дієслів минулого часу доконаного виду III особи однини. Антоніми

Заняття 70. Звук [х] та буква х у кінці слова. Утворення дієслів від іменників. Робота з деформованими реченнями

Заняття 71. Звуки [к], [к’] та буква Кк па початку слова. Лексична тема "Овочі та городні рослини". Складносурядне речення зі сполучником а

Заняття 72. Звуки [к], [к’] та буква к у середині слова. Лексична тема "Посуд". Суфіксальне словотворення (суфікси -ечк-, -очк ), Складносурядне речення зі сполучником а

Заняття 73. Звук [к] та буква к у кінці слова. Лексична тема "Квіти і трав’янисті рослини". Суфіксальне словотворення (суфікси -мк-, ок-). Складносурядне речення зі сполучником і

Заняття 74. Диференціація звуків [г] - [х], [г’] - [х’]. Синоніми (прикметники). Правопис дзвінких і глухих приголосних у кінці слова

Заняття 75. Диференціація звуків [г] – [х] і букв г-х. Лексична тема "Побутові речі, техніка". Складносурядне речення зі сполучником і

Заняття 76. Звук [ґ] та буква Ґґ. Лексична тема "Птахи". Речення з додатком у родовому відмінку

Заняття 77. Перевірний диктант

Заняття 78. Звуки [з], [з`] та буква Зз на початку слова. Префіксальне словотворення (префікси за-, з-). Диференціація префіксів і прийменників

Заняття 79. Звуки [з], [з`І та буква з у середині слова. Чергування приголосних (г — з). Антоніми. Префіксальне словотворення (пре фікси роз-, без )

Заняття 80. Звуки [з], [з`] та буква з у кінці слова. Утворення наказового способу дієслів. Минулий час дієслів доконаного виду. Диктант по пам’яті

Заняття 81. Звуки [с], [с`] та буква Сс па початку слова. Префікс с- перед буквами к, п, т, ф, х. Спільнокореневі слова. Лексична тема "Продукти харчування"

Заняття 82 Тема. Звуки [с], [с’] та буква Cс у середині слова. Лексична тема "Продукти харчування, їжа". Спільнокореневі слова. Одно рідні члени речення

Заняття 83. Звуки [с], [с`] та буква с у кінці слова. Спільнокореневі слова. Однорідні члени речення, вживання сполучника і

Заняття 84. Диференціація звуків [с] - Із], [с`] - [з]. Лексична тема "Пори року і явища природи". Однорідні члени речення

Заняття 85. Звуки [дз], [дз`] та буквоснолучення дз. Утворення прикметників від іменників. Робота з деформованими реченнями

Заняття 86. Диференціація звуків [з] - [дз], [з] - [дз’]. Побудова речень за опорними словами. Лексична тема "Птахи". Порівняльний опис дятла, зяблика

Заняття 87. Звук [ш] та буква Шш на початку слова. Лексична тема "Одяг". Антоніми. Утворення прикметників від іменників. Однорідні члени речення

Заняття 88. Звуки [ш], [ш’] та буква ш у середині слова. Лексична тема "Дерева, кущі, квіти". Суфіксальне словотворення, чергування при голосних. Родовий відмінок однини іменників жіночого роду

Заняття 89. Звук [ш] та буква ш у кінці слова. Родовий відмінок іменними чоловічого і жіночого роду. Дієслова II особи однини теперішнього часу

Заняття 90. Звуки [ж], [ж’] та буква Жж на початку слова. Утворення дії слів І особи однини та множини. Знахідний відмінок іменників

Заняття 91. Звуки [ж], [ж’] та буква ж у середині слова. Подвоєння мри голосних. Утворення дієслів III особи однини та множини Орудний відмінок іменників жіночого роду

Заняття 92. Звук [ж] та буква ж у кіпці слова. Утворення орудного відмінка іменників чоловічого роду однини. Робота з деформованим текстом

Заняття 93. Диференціація звуків [ж] - [ш], [ж’] - [ш’] і букв ж - ш. Утворення дієслів II особи однини. Родовий відмінок множини. Робота з деформованим текстом.

Заняття 94. Диференціація звуків [с] - [ш], [с`] - [ш’] і букв с - ш. Лексична тема "Сад". Відмінювання іменників. Утворення дієслів І і II особи однини

Заняття 95. Диференціація звуків [з] - [ж], [з`] - [ж’] та букв з ж. Лексична тема "Ліс та його мешканці". Утворення дієслів наказового способу. Робота з прислів’ями

Заняття 96. Звуки [ц] - [ц`] та буква Цц на початку слова. Утворення прикметників від іменників. Місцевий відмінок однини іменників

Заняття 97. Звуки [ц], [ц`] буква ц у середині слова. Диференціація звуків [ц] - [ц’]. Суфіксальне словотворення (суфікс -иц). Місцевий та давальний відмінки однини

Заняття 98. Звуки [ц], [ц`] та буква ц у кінці слова. Лексична тема "Національність". Суфіксальне словотворення (суфікс -ець-). Родовий відмінок множини

Заняття 99. Диференціація звуків [с] - [ц], [с`] - [ц`] і букв с - ц. По будова речень за сюжетними малюнками й опорними словами. Лексична тема "Птахи, тварини"

Заняття 100. Диференціація звуків [т] – [ц], [т`] – [ц`] і букв т - ц. Родовий відмінок множини іменників. Дієслова, що закінчуються на -ться

Заняття 101. Диференціація звуків [ц] - [дз], [ц`] - [дз`] і букв ц - дз. Переказування прослуханого оповідання за запитаннями. Зорово-слуховий диктант

Заняття 102. Звуки Іч], [ч’] та буква Чч на початку слова. Узгодження прикметників та іменників у роді й числі. Побудова речень за опорними словами

Заняття 103. Звуки [ч], [ч’] та буква ч у середині слова. Суфіксальне словотворення (суфікс -очк-). Узгодження прикметників та іменників у роді й числі. Побудова речень за опорними словами

Заняття 104. Звук [ч] та буква ч у кінці слова. Утворення іменників і діє слів наказового способу від неозначеної форми дієслів. Скла даним чистомовок

Заняття 105 . Диференціація звуків [т] - [ч], [т’] - [ч’] і букв т - ч. Утворення дієслів теперішнього часу III особи множини. Читання вірша-загадки

Заняття 106. Диференціація звуків [ц] - [ч], [ц’] - [ч’ ] і букв ц - ч па початку слова. Добір іменників до прикметників. Побудова речень за опорними словами

Заняття 107. Диференціація звуків [ц] - [ч], [ц`] - [ч’] і букв ц - ч у середи ні слова. Суфіксальне словотворення. Дієслова теперішнього і минулого часу

Заняття 108. Диференціація звуків [ц] - [ч], [ц`] - [ч’] і букв ц-ч у різних положеннях у словах. Давальний та місцевий відмінки іменників. Запис скоромовки по пам’яті

Заняття 109. Диференціація звуків [с] - [ч], [с’] - [ч’] і букв ч - с. Суфіксальне словотворення. Запис тексту по пам’яті

Заняття 110. Звуки [дж] - [дж’] та буквосполучення дж. Дієслова І особи однини. Робота з деформованими реченнями

Заняття 111. Диференціація звуків [дз] - [дж], [дз`] - [дж’] і буквосполучень дз - дж. Узгодження прикметників з іменниками у роді та числі. Робота з деформованими реченнями

Заняття 112. Диференціація звуків [дж] - [ч], [дж’] - [ч’] і букв дж - ч. Утворення словосполучень. Робота з деформованими реченнями

 

Вгору