Індивідуально-підгрупова робота з подолання вад звуковимови у дітей

Вступ

 

Мовленнєва діяльність дітей формується у процесі пізнання навколишнього, спілкування з оточенням. Наслідуючи дорослих, дитина оволодіває мовою поступово і до 5-6 років за умов нормального розвитку в основному засвоює правильну вимову всіх звуків. Проте є діти, у яких під впливом різних причин (захворювання, ослаблене здоров’я, аномалія в будові відповідних органів, несприятливе оточення і т. д.) мовленнєвий розвиток відбувається з певним запізненням, або з відхиленням від норми.  

У дітей під впливом різних факторів формується, а згодом закріплюється неправильна, переважно спотворена артикуляція звуків. Найчастіше недоліки звуковимови стосуються  свистячих та шиплячих звуків, а також звуків [р], [л], [к], [р'], [л'], [к']. У більшості дітей дефекти мови поширюються на звуки однієї фонематичної групи – при мономорфній  дислалії. Однак трапляються випадки, коли в дитини порушена вимова звуків двох-трьох фонематичних груп – при поліморфної дислалії.    

Метою авторів даної збірки є, з одного боку, допомогти молодшим вчителям-логопедам зрозуміти зміст та поетапність корекційної роботи, з іншого, - розкрити форми, методи та прийоми індивідуально-підгрупової роботи з подолання вад звуковимови у дітей.

Збірка практичних матеріалів складається з 3 розділів. Її укладачами є вчителі-логопеди дошкільних закладів м.Херсона: Щоголева В.І. – вчитель-логопед вищої категорії – ДНЗ №67; Бурлакова О.В. – вчитель-логопед вищої категорії – ДНЗ №1; Савіна А.П. – вчитель-логопед вищої категорії – ДНЗ №9;  Сизова Н.В. – вчитель-логопед І категорії ДНЗ № 34; Тарасенко Т.І. – вчитель-логопед вищої категорії – ДНЗ №39; Пліщенко О.М. – вчитель-логопед ДНЗ №67; методист методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради Азовська Н.В.

 


Етапи логопедичної роботи з подолання вад звуковимови

 

І етап – підготовча робота. Проводяться ігри, вправи, які спрямовують увагу дитини на звуковий склад мови. Її навчають прислухатися, впізнавати мовні і немовні звуки, розрізняти їх за тембром, висотою і силою голосу. У цьому допоможуть різноманітні логопедичні ігри, наприклад: "Впізнай за звуком", "Впізнай, кому належить голос", "Відгадай, в якому слові допущено помилку", "Підбери малюнки до певного звуку" тощо.

ІІ етап – постановка звука. Розпочинається робота з відповідних підготовчих артикуляційних вправ для розвитку рухливості мовленнєвих органів. Артикуляційні вправи добираються з урахуванням мовленнєвого дефекту, наприклад: "лопаточка", "галочка", "трубочка", "годинничок", "коники", "гойдалки" та ін. Ці та інші вправи розвивають артикуляційний апарат, сприяють покращенню роботи мовленнєвих органів, їх рухливості, динамічності, кращому і точнішому координуванню. Після артикуляційної гімнастики проводиться робота над звуконаслідуванням (дитина повторює за педагогом певний звук) або механічною постановкою звука.

ІІІ етап – автоматизація вимови. Закріплення правильної вимови звуків проводять ізольовано, в складах, словах, реченнях, скоромовках, чистомовках, віршах, потішках, насичених звуками, які вимагають корекції.

IV етап - диференціація звуків. На цьому етапі звуки, які найчастіше змішуються ([с]-[ш], [з]-[ж], [ч]-[ц], [р]-[л] та ін.), діти порівнюють за артикуляцією, звучанням, смисловою функцією.

Метою підібраних завдань є закріплення вимови окремих звуків, їх диференціація, розвиток фонематичного сприймання, аналіз та синтез, тлумачення мовних зворотів (у загадках, віршах, скоромовках, потішках, приказках та прислів’ях). Опрацьовуючи одні й ті самі слова в різних завданнях, діти краще їх запам’ятовують, збагачують свої знання.

Свистячі звуки. Звук [с]

Свистячі звуки. Звук [с’]

Свистячі звуки. Звук [з]

Свистячі звуки. Звук [з`]

Диференціація звуків [с], [з], [з’]

Свистячі звуки. Звук [ц]

Свистячі звуки. Звук [ц’]

Диференціація звуків [с]-[ц], [с’]-[ц’]

Шиплячі звуки. Звук [ш]

Шиплячі звуки. Звук [ж]

Шиплячі звуки. Звук [ч]

Шиплячі звуки. Звукосполучення [шч]

Диференціація [ч]-[шч]

Сонорні звуки. Звук [л]

Сонорні звуки. Звук [л’]

Сонорні звуки. Звук [р]

Сонорні звуки. Звук [р’]

Диференціація звуків [р], [л]

Деякі нетрадиційні прийоми і методи корекційної логопедичної роботи

 

Вгору