А. С. Винокур Подолання мовного недорозвинення у дітей молодшого ...

Загальне недорозвинення мови — складний мовпий розлад, при якому порушуються звуковимова, фонематичний слух, письмо, читання, лексичний склад і граматична будова. У по­сібнику на основі експериментального дослі­дження розкрито найхарактерніші прояви мов­ного недорозвинепіш у дітей, висвітлюються методи занять з ними, організаційні питання логопедичної допомоги дітям, описано основні принципи здійснення корекційної роботи, си­стему занять з учнями, шляхи забезпечення взаємозв’язку в роботі логопеда і вчителя.

Посібник призначений для логопедів і вчи­телів молодших класів загальноосвітньої шко­ли, а також батьків.

Успішне здійснення історичпих накреслень КПРС у галузі народної освіти залежить від рівня роботи ніколи, від дальшого удосконалення педагогічпого процесу і підвищення якості знань учнів.

На сучасному етапі перед школою постає завдання забезпечити всім учням можливість одержання середньої освіти. Досягти цього можпа шляхом подолання неуспішності і запобігання відсіву учнів, у тому числі й дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку, зокрема з різними мовпими вадами.

Мова — не лише найважливіше знаряддя спілкування людей, а й могутній засіб набуття знань. Цілком зрозуміло, що без розвиненої мови діти не зможуть здобути міцних і грунтовних знань з основ наук, не зможуть гармонійно розвиватися. Від рівня мовного розвитку учнів залежить і успішпість їх навчання в школі. Наприклад, недосконалі навички читання призводять до того, що діти мало і неохоче читають, позбавляючи себе одного з найважливіших джерел знань і збагачення словникового запасу. Обмеженість словникового запасу, зокрема слів абстрактного значення, і низька техніка читання перешкоджають дітям зрозуміти прочитане. Через низький розвиток мови учням важко давати логічно обгрунтовані відповіді на запитання, зв’язно й послідовно розповідати зміст прочитаного тощо.

 

Розділи


 

Вгору