Успіх логопедичної роботи великою мірою залежить від правильної її організації. Насамперед треба виявити в школах району дітей з недорозвиненням мови і укомплектувати групи.

Про відбір дітей з недорозвиненням мови для роботи з ними в новому навчальному році логопед повинен подбати ще в кіпці поточного навчального року, ознайомитися з учнями, які відстають у навчанні, зокрема з тими, які не встигають з мови. Треба поговорити з учителями про стан їх мови, словниковий запас, про труднощі в навчанні. Таку роботу проводять і протягом усього навчального року.

Зібрані відомості є підставою для взяття дітей на облік, щоб всебічно вивчити стан їх мовного розвитку. Матеріал для обстеження словникового запасу і стану лексико-граматичного розвитку дітей подано па стор. 13. На основі матеріалів обстеження логопед виділяє групи дітей з мовним недорозвиненпям і робить відповідні записи в мовних картках про характерні прояви мовних вад. Зважаючи на складність роботи над подоланням мовного недорозвинення, доцільно набирати одночасно лише 1—2 групи по 5—6 однакових за віком учнів.

Заняття (45 хв) з кожною групою проводять тричі на тиждень. Основною формою логопедичної роботи є групові заняття з забезпеченням індивідуального підходу.

Загальні вимоги і основні напрямки здійснення корекційно-логопедичної роботи з дітьми

Зміст логопедичної роботи

 

Вгору