На основі проведеного нами вивчення найновіших прогалин у розвитку мови учнів і характеру труднощів, які їм доводиться долати в процесі навчання, використання матеріалів інших дослідників (Р. Є. Левіна, II. О. Нікашина, А. В. Ястребова), а також врахування власного досвіду роботи ми опрацювали методику корекційної роботи.

Нижче наводимо плани орієнтовних занять на матеріалі певних лексичних тем.

Наведені плани занять є орієнтовними, і використовувати їх треба творчо. Враховуючи можливості учнів, їх інтереси, активність і ставлення до роботи, логопеди можуть змінювати структуру занять, послідовність запровадження тих чи інших видів роботи, доповнювати їх матеріалами з інших посібників, не допускаючи при цьому перевантаження навчальним матеріалом.

Для полегшення роботи логопедів до орієнтовних занять додаються тексти для диктантів і тексти для читання.

У наведених планах відображені види і форми роботи над вимовою, фонематичним слухом, лексикою, граматикою та ін. Виходячи з конкретних умов і характерних прогалин у мовному розвитку учнів, логопед намічає, що саме із запропонованих вправ треба опрацювати, а що можна опустити.

Логопед памічає також послідовність опрацювання лексичних тем, виходячи з особливостей та інтересів дітей.

Робота над усуненням вад вимови, письма і читання в планах орієнтовних занять відбита лише побіжно, оскільки ці сторони логопедичної допомоги дітям докладно висвітлені в багатьох інших спеціальних посібниках. В разі необхідності логопед може використати їх для добору додаткового матеріалу.

Мовний матеріал до всіх лексичних тем добирався з урахуванням роботи над певними звуками. Якщо виявиться, що немає потреби спеціально працювати з учнями над вимовою, звуковим аналізом чи фонематичним слухом, то логопед спрямовує увагу в процесі роботи над тією чи іншого лексичною темою на лексико-граматичний розпиток і удосконалення зв’язної мови учнів.

Матеріал орієнтовних занять розрахований на учнів третього класу, зокрема лексичні і граматичні теми узгоджені з програмним матеріалом, який вивчається в цьому класі на уроках мови та природознавства. За таким же зразком, відповідно спрощуючи або ускладнюючи зміст занять, логопед готує матеріал для учпів другого або четвертого класу.

Докладно орієнтовні заняття опрацьовані на матеріалі лексичних тем «Сад», «Птахи» «Ліс», «Місто», «Город». До інших тем — «Радянська Армія», «Школа», «Транспорт», «Робота в колгоспі», «Дерева», «Річка» — подано лише перелік видів роботи, вправ і завдань.

Лексична тема "Сад". Граматична тема "Будова слова". Робота над звуками С і Ш

Лексичний матеріал до теми "Сад"

Лексична тема "Птахи". Граматична тема "Ненаголошені голосні в коренях слів". Робота над звуками З і Ж

Лексичний матеріал до теми "Птахи"

Лексична тема "Ліс". Граматична тема "Відміни іменників. Перша, друга і третя відміни". Робота над звуками Л і Р

Лексичний матеріал до теми "Ліс"

Лексична тема "Місто". Граматична тема "Правопис відмінкових закінчень іменників першої відміни однини". Робота над звуками П і Б

Лексичний матеріал до теми "Місто"

Лексична тема "Город". Граматична тема "Правопис відмінкових закінчень іменників другої відміни однини". Робота над звуками Д і Т

Лексичний матеріал до теми "Город"

 

Вгору