Співпраця логопеда і батьків

К.А. Оленич


Своєчасне оволодіння правильним чистим мовленням має велике значення для формування повноцінної особистості. Людина з добре розвиненим мовленням легко вступає в спілкування, може зрозуміло висловити свої думки чи бажання, домовлятися з партнерами про спільну діяльність, чітко запитувати та відповідати тощо. І навпаки, незрозуміле мовлення значно ускладнює взаємини з оточуючими людьми й часто накладає відбиток на характер людини в майбутньому.

Правильно розвинуте мовлення є одним із основних показників готовності дитини до успішного навчання в школі. Недоліки ж мовлення можуть призвести до неуспішності в навчанні та викликати невпевненість дитини в своїх силах.

Отже, виховання правильного мовлення в дітей є актуальним на сьогоднішній день завданням нашого суспільства, зокрема вчителів, вихователів, логопедів та особливо батьків.

Своєчасна логопедична допомога дітям із мовленевими вадами нією з передумов їх успішного навчання в школі. Мета логопедичних занять полягає в подоланні неправильних мовних і слухових навичок та у вихованні чіткого, виразного мовлення.

Щоб корекційна робота була ефективною, необхідна співпраця батьків із логопедом. Адже батьки також можуть проводити роботу з усунення вад звуковимови і фонематичного сприймання при наявності консультації логопеда.

Негайно треба діяти, коли у дитини нестійка вимова звуків:

* плутає звуки близькі за артикуляцією (шиплячі і свистячі);

* коли у дітей при правильній вимові недорозвинений фонематичний слух.

Доцільно проводити роботу з розвитку фонематичних процесів (звуковий аналіз та синтез) та здійснювати контроль за правильною вимовою звуків у зв’язному мовленні дитини.

Отже, для профілактики виникнення мовних вад у дошкільників та для покращення ефективності корекційної роботи з дітьми-логопатами вважаємо необхідним розміщувати логопедичну інформацію на стендах, у папках-пересувках, куточках для батьків ДНЗ, де доцільно розмістити матеріал:

* про норми появи звуків у дітей,

* рекомендації щодо розвитку мовлення дошкільнят,

* опис комплексів артикуляційної гімнастики,

* консультації щодо розвитку фонематичних процесів, дрібної та загальної моторики тощо.

Таким чином, залучення батьків до корекційної роботи допоможе скоротити час її проведення, підвищить результативність та допоможе відчути дитині бажання батьків допомогти.

загрузка...
 

Вгору