Комплекс артикуляційних вправ

Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина


Формування артикуляційної моторики

Важлива роль у формуванні звуковимови належить чіткій, точній, скоординованій роботі артикуляційних органів, здатності їх до швидкого і плавного переключення з одного руху на інший, а також до утримування заданої артикуляційної пози.

Тому першочергове значення мають усунення порушень в роботі артикуляційного апарату, підготовка його до постановки звуків.

Формування правильних, повноцінних артикуляційних рухів, об’єднання простих рухів в складні артикуляційні уклади різних фонем досягається двома шляхами:

1. Постановкою, потім ретельним відпрацюванням артикуляційних рухів, які відсутні або ж порушені. Це тривала, копітка, складна робота, яка вимагає певного професіоналізму, і виконується вона логопедом з кожною дитиною індивідуально.

2. Систематичною артикуляційною гімнастикою, яка являє собою комплекс правильно виконуваних дітьми, відпрацьованих з логопедом артикуляційних вправ. Основним призначенням артикуляційної гімнастики є розвиток, зміцнення і вдосконалення артикуляційної моторики.

Виконується артикуляційна гімнастика як індивідуально, так і колективно з усією групою чи невеликими підгрупами.

Вказівки до проведення артикуляційної гімнастики

1. Артикуляційна гімнастика проводиться щоденно по 3-5 хвилин кілька разів в день:

а) з логопедом під час індивідуальних занять;

б) з батьками вдома.

2. Виконується артикуляційна гімнастика, стоячи чи сидячи перед дзеркалом, з обов’язковим дотриманням правильної осанки.

3. Необхідно добиватись чіткого, точного, плавного виконання рухів.

4. Спочатку артикуляційні рухи виконуються повільно, але поступово, в міру оволодіння ними, темп артикуляційної гімнастики збільшується.

5. Комплекс артикуляційної гімнастики неухильно ускладнюється і розширюється за рахунок відібраних з логопедом вправ.

6. Кожна вправа виконується від 5 до 20 разів. Кількість повторів зростає в міру вдосконалення артикуляційної моторики паралельно зі збільшенням темпу рухів.

7. Можливим і бажаним є виконання артикуляційної гімнастики під рахунок, під музику, з оплесками і т. д.

Приблизний комплекс вправ для артикуляційної гімнастики

І. Вправи для щелеп

1. Широко відкрити рот і потримати його відкритим 10-15 секунд.

2. Жувальні рухи в повільному темпі із зімкнутими губами.

3. Те ж саме в швидкому темпі.

4. Легке постукування зубами — губи розімкнуті.

5. Повторюється перша вправа.

II. Вправа для губ

6. «Посмішка» — розтягування розімкнутих губ, зуби при цьому зімкнуті, добре видно і верхні, і нижні різці.

7. Те ж саме із зімкнутими губами і зубами.

8. «Трубочка» («Хоботок») — витягування губ вперед (зуби зімкнуті).

9. Поперемінне виконання «Посмішки» і «Трубочки».

10. Обертальні рухи губами.

11. Відведення нижньої губи від зубів і ясен.

12. Втягування нижньої губи всередину рота.

III. Вправи для язика (виконується з широко розкритим ротом і при нерухомій нижній щелепі)

13. «Змійка» — рухи язиком вперед-назад.

14. «Маятник» — рухи язиком вправо-вліво.

15. «Гойдалка» — рухи язиком вгору-вниз.

а) до верхньої-нижньої губи;

б) до верхніх-нижніх зубів;

в) до верхніх-нижніх альвеол.

16. Кругові рухи язиком:

а) по губах;

б) по зубах;

в) за зубами.

17. «Коник» — цокання язиком.

18. «Лопатка» — широкий, розслаблений язик висунути, покласти на нижню губу, потримати 10-15 секунд (при напруженні поплескати по язику шпателем або поплямкати губами).

19. «Голочка»— вузький напружений язик висунути далеко вперед і утримувати 10-15 секунд (для скорочення язика доторкнутися до кінчика шпателем).

20. Поперемінне виконання «Лопатки» і «Голочки».

21. «Жолобок» («Трубочка»)— висунути широкий язик, бокові краї язика загнути догори.

22. «Чашечка» («Ковшик») — широкий язик піднятий догори:

а) до верхньої губи;

б) до верхніх зубів;

в) до верхніх альвеол.

23. «Грибочок»— язик широкий, плоский, присмоктується до твердого піднебіння, бокові краї притиснуті до верхніх корінних зубів, кінчик язика — до верхніх альвеол.

загрузка...
 

Вгору