Індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови

У даному посібнику знайшла відображення індивідуальна робота з корекції звуковимови дітей з мовними діагнозами «складна дислалія» та «змішана форма дизартрії» легкого і середнього ступеня важкості.

В усіх випадках спостерігаються значне порушення артикуляційної моторики (повільні, неточні, неповні рухи губ і язика; обмежені рухи язика вгору і з боку в бік; відсутність більш складних рухів: згортання язика «жолобком», присмоктування «грибком», колових рухів язиком і губами; утруднення у витягуванні губ «трубочкою», у переключанні артикуляційних органів з одного руху на інший, в утриманні заданої пози і т. д.; мають місце гіперкінези, парези язика).

Порушення артикуляційної моторики поєднуються з недостатнім розвитком загальної і дрібної моторики пальців рук (слабкі м’язи; рухи некоординовані, незграбні, неточні й повільні; наявні утруднення у виконанні стрибків, метанні, а також у користуванні пензлем, олівцем, ножицями, іноді в застібанні одягу на гудзики, шнуруванні черевиків і т. д.).

Звуковимова характеризується порушенням кількох груп звуків, як мінімум б свистячих: [с], [з], [ц], [с"], [з], [ц'] (міжзубно-бокові), 4 шиплячих: [ш], [ж], [ч], [щ] (міжзубно-бокові), сонорних: [р], [р'] (горлові чи бокові), сонорного [л] (носовий чи двогубний [м]).

Фонематичний слух зазвичай порушений негрубо, звукоскладова структура слів (ритмічний контур, наголос, число складів) в основному збережена, мають місце деякі незначні прогалини в лексико-граматичному розвитку.

У посібнику подано узагальнений варіант індивідуальної корекційної роботи з дитиною, який включає:

індивідуальний план корекційної роботи;

комплекс артикуляційних вправ;

вправи для розвитку дрібної моторики;

розробки логопедичних занять.

Індивідуальний план корекційної роботи з дитиною на навчальний рік

 

Вгору